ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dla kandydatów

Program studiów

stacjonarnych I stopnia

stacjonarnych II stopnia

niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia


Zasady kwalifikacji kandydatów na studia w ISNS w roku akademickim 2019/2020:

Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 studia będą mają charakter dwustopniowy

Absolwenci - poza dyplomem - otrzymują certyfikat ukończenia jednej lub kilku wybranych specjalności.


W roku akademickim 2019/2020 Instytut będzie dokonywał naboru na następujące kierunki:

Studia I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia, 3. letnie

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia, 3. letnie

Przeniesienia na kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna

Studia II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia, 2. letnie

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia, 2. letnie

Informacja

Pełnomocnik ds. rekrutacji
dr Anna Krajewska
dyżur
e-mail: anna.krajewska@uw.edu.pl