ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dla kandydatów

Program studiów

stacjonarnych I stopnia

stacjonarnych II stopnia

niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia


Zasady kwalifikacji kandydatów na studia w ISNS w roku akademickim 2018/2019:

Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 studia będą mają charakter dwustopniowy

Absolwenci - poza dyplomem - otrzymują certyfikat ukończenia jednej lub kilku wybranych specjalności.


W roku akademickim 2018/2019 Instytut będzie dokonywał naboru na następujące kierunki:

Studia I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia, 3. letnie

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia, 3. letnie

Przeniesienia na kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna

Studia II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia, 2. letnie

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia, 2. letnie

Studia III stopnia

Zasady rekrutacji na studia III stopnia


Informacja

Pełnomocnik ds. rekrutacji
dr Anna Krajewska
dyżur
e-mail: anna.krajewska@uw.edu.pl