ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualności

Festiwal „Imagining the future”

Do 29 stycznia studenci, doktoranci i pracownicy uczelni Sojuszu 4EU+ mogą zgłaszać propozycje projektów na Festiwal Nauki i Kultury, który odbędzie się w czerwcu na Uniwersytecie Sorbońskim.

Tematem przewodnim festiwalu jest „Wyobrażenie przyszłości” (Imagining the future), w ramach którego wyodrębniono cztery wątki tematyczne dotyczące aktualnych wyzwań:

Festiwal skierowany jest zarówno do społeczności akademickiej Uniwersytetu Sorbońskiego, jak i uniwersytetów partnerskich Sojuszu 4EU+.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania wspólnych, międzyuczelnianych projektów, przewidujących aktywne zaangażowanie słuchaczy (w wieku od 15 do 18 lat). Propozycje mogą przybrać różne formy – spotkań, warsztatów, pokazów multimedialnych, wydarzeń artystycznych, konkursów czy gier.

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+ >>

 


 

Został ogłoszony nabór wniosków grantowych do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, termin naboru bardzo krótki (do końca października, w BOB wcześniej):
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-w-ramach-nprh-uniwersalia-2-1-uniwersalia-2-2-dziedzictwo-narodowe.html

W ww. konkursie mogą Państwo zgłaszać swoje książki (lub innych autorów - jeśli zezwala na to prawo autorskie) do tłumaczenia na język angielski (jeśli mają min. 2 opublikowane recenzje) oraz przygotować edycje krytyczne zagranicznych publikacji (Uniwersalia), natomiast w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe można zgłaszać projekty dotyczące opracowania unikatowych zasobów źródłowych.

 


 

W osf opi dostępne są formularze wniosków grantowych do NCN: konkurs PRELUDIUM (dla osób rozpoczynających karierę naukową), OPUS (konkurs uniwersalny), SONATA (dla osób ze stopniem doktora) oraz BEETHOVEN (konkurs polsko-niemiecki). Termin złożenia wniosku do NCN to 17 grudnia.

 


 

Aktualny nabór wniosków grantowych do NCN:

PRELUDIUM (dla osób rozpoczynających karierę naukową), SONATA (dla osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem), OPUS (konkurs uniwersalny) oraz BEETHOVEN na wspólne projekty polsko-niemieckie.

Termin złożenia wniosku do NCN to 17 grudnia br.

Szczegóły na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-14-ogloszenie-konkursow

17.09.2018

 


 

Aktualne nabory wniosków grantowych do NCN: konkurs SONATA BIS (dla osób ze stopniem doktora tworzących nowe zespoły badawcze), MAESTRO (dla doświadczonych naukowców na badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy) oraz HARMONIA (konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej).

Termin złożenia wniosku do: BOB uw - 10 września, NCN to 17 września br.

W obecnym konkursie NCN nowością jest konkurs SHENG na projekty polsko-chińskie, dedykowane naukom techniczno-ścisłym oraz wybranym panelom humansityczno-społecznym.

 


 

Informujmy, że od dziś w osf opi są dostępne formularze wniosków grantowych do NCN: konkurs PRELUDIUM (dla osób rozpoczynających karierę naukową) oraz OPUS (konkurs uniwersalny). Termin złożenia wniosku do NCN to połowa czerwca (w BOB UW do 08.06).