ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualności

Informuję o aktualnym naborze wniosków grantowych do NCN: konkurs ETIUDA (stypendia dla młodych badaczy), SONATINA (dla młodych doktorów - do 3 lat po uzyskaniu stopnia ) oraz UWERTURA (na staże w zespołach realizujących granty ERC). Termin złożenia wniosku do NCN to połowa marca.

mgr Emilia Switat, 19.12.2017