ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Akty prawne

Kodeks pracy

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Regulamin Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

Statut UW

Regulamin Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

UCHWAŁA NR 129 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO