ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania


Biuro Obsługi Badań UW - http://bob.uw.edu.pl/

Pomoc przy wypełnianiu wniosków grantowych:
Emilia Switat - granty.badawcze@gmail.com

Sekcja badań WSNSiR
mgr Małgorzata Bojarska - 22 55 31 625

mgr Małgorzata Łukaszewicz - 22 55 31 628