ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Biura Uniwersyteckie

Biuro Spraw Pracowniczych


Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, faks 22 55 22 608


Biuro Obsługi Badań

Biuro Współpracy z Zagranicą

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju

Biuro ds. Jakości Kształcenia

Rzecznik akademicki – Ombudsman