ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Mobilność nauczycieli akademickich - Projekt Erasmus (KA 103/2019)

W ramach projektu „Erasmus – Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu” możliwe są wyjazdy oraz przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć.

Szczegółowe zasady kwalifikacji, organizacji i finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć.

Nabór na wyjazdy nauczycieli z UW jest organizowany co roku w październiku.

Warunki przyjazdu nauczycieli z uczelni partnerskich są zależne od zasad obowiązujących w tych uczelniach.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych ma umowy partnerskie z następującymi uczelniami:

 1. Uniwersytet w La Corunie (Universidad de A Coruna - Hiszpania)
 2. Uniwersytet w Granadzie (Universidada de Granada – Hiszpania)
 3. Uniwersytet w Saragossie (Universidad de Zaragoza - Hiszpania)
 4. Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa - Lisbon University Institute (ISCTE - Lizbona - Portugalia)
 5. Uniwersytet w Urbino (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo” - Włochy)
 6. Uniwersytet w Teramo (Universita degli Studi di Teramo – Włochy)
 7. Uniwersytet w Bremie (Universitaet Bremen - Niemcy)
 8. Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln, Niemcy)
 9. Uniwersytet w Wiedniu (University of Vienna – Austria)
 10. Uniwersytet w Ljublanie (University of Ljubljana – Słowenia)
 11. Bułgarska Akademia Nauk, Instytut for Legal Studies (Sofia, Bułgaria)
 12. Uniwersytet w Kownie (Vytauto Didziojo Universitetas - Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa)

W razie potrzeby bardziej szczegółowych informacji na temat zasad wymiany czy wydziałów współpracujących (na wymienionych uniwersytetach) można kontaktować się z koordynatorką ds. mobilności: dr Aleksandra Winiarska aa.winiarska@uw.edu.pl