ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

KOŁO NAUKOWE "DYSKURSY NOWOCZESNOŚCI"

Koło Naukowe "Dyskursy Nowoczesności" zajmuje się krytyczną i interdyscyplinarną refleksją nad współczesną teorią społeczną i filozofią polityczną. Interesuje nas przede wszystkim diagnoza problemów, napięć i sprzeczności charakterystycznych dla nowoczesności. Lektury, które są przedmiotem dyskusji podczas spotkań wybierane są wspólnie przez wszystkich uczestników/czki Koła. Skupiają się one wokół krytycznej analizy zachodzących we współczesnym świecie procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem tych będących wynikiem rozwoju społeczeństwa ponowoczesnego. Podstawą działania Koła są regularne spotkania dyskusyjne członkiń/ków Koła oraz otwarte konferencje i debaty akademickie.
Koło działa przy Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Opiekun Koła: Prof. dr hab. Paweł Dybel
Prezes: Krzysztof Pacewicz - krzys.pacewicz@gmail.com

Zarząd: Zuzanna Siwek, Jakub Krzeski, Wiktor Wojciechowski, Maciej Szwarc, Tadeusz Kochanowicz, Tamara Allina,

Kontakt:
dyskursy.nowoczesnosci@gmail.com
530 652 265

Regulamin Koło Naukowe "Dyskursy Nowoczesności"