ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

KOŁO NAUKOWE "INICJATYWA OTWIERACZ"

Zajmujemy się ideą Open Access - Wolnego Dostępu w uniwersyteckiej mikroskali. Chcemy rozszerzać pole dyskusji o otwartej nauce w środowisku akademickim. Po co nam Open Access? Co to znaczy? Jak pomaga radzić sobie z wyzwaniami nauki we współczesnym świecie? Jak możemy obalić mity i oswoić uprzedzenia dotyczące wolnych licencji?

Wskazujemy praktyczne korzyści płynące z Open Access, zarówno dla studentów, jak i dla pracowników naukowych. Stawiamy sobie za cel popularyzację wiedzy o Wolnym Dostępie i ułatwianie wymiany treści naukowej, prowadzenie badań z zakresu socjologii nauki, organizację debat i warsztatów animujących zmianę nastawienia do wolnych licencji oraz promocję prac z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności autorstwa pracowników i studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Chcemy zwiększać potencjał i efektywność pracy naukowej wykorzystując zdobycze technologii i innowacyjne podejście do prawa autorskiego. Funkcjonujemy jako koło naukowe przy ISNS UW. Nasze działania wspiera merytorycznie Centrum Cyfrowe Projekt:Polska.

Opiekun naukowy: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Prezeska: Ewa Majdecka

Zarząd: Maja Burgiel, Natalia Hoffman, Agata Konarzewska, Marta Sienkiewicz

Kontakt:
http://inicjatywaotwieracz.wordpress.com/
https://www.facebook.com/inicjatywaotwieracz
inicjatywaotwieracz@gmail.com

Regulamin Koło Naukowe "INICJATYWA OTWIERACZ"