ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

TEATR SPALONY - alkowe pudełko stosowanych nauk społecznych

TEATR SPALONY

Według chińskiej legendy smoki spaliły spektakle teatralne o zmarnowanych ludzkich życiach; żądały zajmującego teatru. Studenci społecznych nauk prowadzają warsztaty lalkarskie z osobami z instytucji totalnych. Przygotowywujemy lalki oraz wypracowywujemy warsztaty o temacie, wyrwanym z codzienności instytucjonalnej, bazujące na wywiadach biograficznych.Według statutu celem Teatru Spalonego jest:

a) animacja oraz aktywizacja społeczna członków instytucji totalnych,
b) wzmocnienie wymiany między studentami ISNSu a członkami instytucji totalnych,
c) popieranie kapitału kulturowego i artystycznego studentów ISNSu

Kontakt: Peter Wegenschimmel wegenschimmel@eclipso.eu