ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Ogłoszenia

27 stycznia (środa) dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się w godzinach 13.00 – 14.00.

J. Arcimowicz, 21.01.2021

 


 

W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.
Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS).

Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2.

Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021

Katarzyna Szenajch, 19.01.2021

 


 

Festiwal „Imagining the future”

Do 29 stycznia studenci, doktoranci i pracownicy uczelni Sojuszu 4EU+ mogą zgłaszać propozycje projektów na Festiwal Nauki i Kultury, który odbędzie się w czerwcu na Uniwersytecie Sorbońskim.

Tematem przewodnim festiwalu jest „Wyobrażenie przyszłości” (Imagining the future), w ramach którego wyodrębniono cztery wątki tematyczne dotyczące aktualnych wyzwań:

Festiwal skierowany jest zarówno do społeczności akademickiej Uniwersytetu Sorbońskiego, jak i uniwersytetów partnerskich Sojuszu 4EU+.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania wspólnych, międzyuczelnianych projektów, przewidujących aktywne zaangażowanie słuchaczy (w wieku od 15 do 18 lat). Propozycje mogą przybrać różne formy – spotkań, warsztatów, pokazów multimedialnych, wydarzeń artystycznych, konkursów czy gier.

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+ >>

 


 

Welcome Point

Welcome Point zaprasza studentki i studentów zagranicznych na warsztaty online Mindfulness in academic and everyday life. Spotkanie odbędzie się 21 i 22 stycznia w godzinach 11:00-14:30 i zostanie przeprowadzone w języku angielskim. W warsztatach mogą wziąć udział studenci czterech ostatnich semestrów studiów.

Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem.

Agnieszka Hojda, 08.01.2021

 


 

Dyżur dr Beaty Hoffmann w dniu 11.12. jest odwołany z powodu jej udziału w konferencji online.

dr hab. Beata Hoffmann, 09.12. 2020

 


 

W związku z uroczystością pogrzebową Pana Profesora Marcina Króla i jej transmisją w internecie, KJD w porozumieniu z Dziekanem ogłasza godziny dziekańskie w dniu 10 grudnia 2020 od godz. 11.00 do godz. 15.00.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji wspomnianej uroczystości w Internecie. W przypadku bezpośredniego uczestnictwa w uroczystości pogrzebowej prosimy o bezwzględne przestrzeganie wszelkich wymogów związanych z aktualnymi wytycznymi i ograniczeniami sanitarnymi określonymi m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 


 

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt pt.: 

„Debiut naukowy 2021 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

 

Dziesiątą edycję projektu organizują:

Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,

Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Raciborzu

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

 

 

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

 

Termin ogłoszenia: 16 września 2020

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021

Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021

 

Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)

tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,        

 

Karta zgłoszenia:

Karta zgłoszenia:

Nazwisko i imię:

 

Data urodzenia:

 

Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:

 

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, tytuł [lic. lub mgr] itp.

 

Telefon kom.:

 

Adres E-mail:

 

Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).

[do 500 znaków]

 

Tytuł artykułu/pracy:

 

Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:

 

Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć

 

Tytuł artykułu/pracy w języku angielskim

 

Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt) – do 1000 znaków:

 

Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) -   do 5 pojęć

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

 

………………………………………………

Własnoręczny – czytelny podpis

 

Standardy edytorskie:

Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.

Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm         

Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ w specjalnej zakładce załączamy formatkę czyli zasady redagowania tekstów i tamże standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.  

 

Studenci ISNS mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowej szkole letniej Summer School of Sustainability, organizowanej przez Uniwersytet w Goeteborgu (Szwecja).

Szkoła letnia odbędzie się w terminie od 05 do 30.07.2021 r. Studenci UW mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w wybranym kursie (7,5 ECTS) związanym z tematyka zrównoważonego rozwoju. Koszty podróży i utrzymania pokrywa student. Więcej informacji o szkole letniej i oferowanych kursach można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu w Goeteborgu. Na stronie internetowej BWZ zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze do udziału w programie. Termin przesyłania zgłoszeń do BWZ mija 14.12.2020.

W przypadku pytań można kontaktować się z p. Karoliną Trybowską-Greń, Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

 


 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki legitymacje pozostają ważne bez konieczności ich przedłużania w dziekanacie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu,legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

 


 

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl).

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

 


 

II rok studia zaoczne mgr
5 grudnia /sobota/ odwołane zostają zajęcia prowadzone przez dr B. Błesznowskiego „Współczesna filozofia społeczna”. Termin odpracowania zajęć zostanie uzgodniony na kolejnym spotkaniu.

dr B. Błesznowski, 1.12.2020

 


 

Dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbywać się będą na platformie google meet meet.google.com/gqz-dgkh-wyy w środy w godz. 13.00-15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 5.11.2020

 


 

W najbliższą środę (4.11) dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się na platformie google meet meet.google.com/gqz-dgkh-wyy w godz. 13.00-15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 3.11.2020

 


 

W najbliższą środę (28.10) dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się na platformie google meet meet.google.com/jtk-wyuy-snh w godz. 13.00-15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 26.10.2020

 


 

Dyżur prof. J. Arcimowicz - czwartek, 13.00 - 15.00 link meet.google.com/vju-jfvk-fyk.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 21.10.2020

 


 

Szanowni Państwo Studenci,
mój dyżur będzie odbywał się po zajęciach, w piątki, w godz. 13.00-14.30. Będę przesyłała link do wszystkich Państwa, czyli Osób z którymi mam zajęcia, jak i do Osób piszących u mnie prace (mgr/lic).

Bardzo prosze wszystkie pytania kierować wówczas do mnie, a mailowo kontaktować się w sytuacjach wyjątkowych, ponieważ mimo chęci, nie mam możliwości udzielania odpowiedzi na wszystkie maile. Często są to pytania wymagające doprecyzowania w formie "żywego" kontaktu, a niekiedy odpowiedź z mojej strony wymaga zadania dodatkowych pytań.

Zapraszam do kontaktu "na żywo" , oczywiście online, a nie do korespondencyjnej wymiany zdań.

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Beata Hoffmann, 20.10.2020

 


 

Dyżury dr Ewy Gniazdowskiej do odwołania odbywać się będą w środy 11.00-12.30, po wcześniejszym umówieniu mailowym ewa.gniazdowska@uw.edu.pl.

dr Ewa Gniazdowska, 20.10.2020

 


 

Zgodnie z nowym zarządzeniem Rektora UW z dnia 16.10.2020

Godziny przyjęć interesantów w ISNS – od 26.10 do odwołania

Sekretariat Dyrekcji ISNS:poniedziałki – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123; isns@isns.uw.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich: wtorki – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175; agnieszka.hojda@uw.edu.pl

Sekretariat studiów stacjonarnych: środy – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175; kszenjach@isns.uw.edu.plagnieszka.hojda@uw.edu.pl

Sekretariat studiów niestacjonarnych: czwartki – 11.00 – 13.00 (pokój 103/104) – tel. 22 55 20 176; isns-z@isns.uw.edu.pl

W pozostałe dni prosimy o kontakt mailowy z właściwym sekretariatem!

Edyta Gruza, 19.10.2020

 


 

Najbliższy dyżur prof. Jolanty Arcimowicz (w formie zdalnej) odbędzie się 14.10 (środa).

godz. 13-14: https://meet.google.com/pah-ndzm-xcx?hs=122&authuser=1

godz. 14- 15: https://meet.google.com/bme-txcz-ydw?hs=122&authuser=1

dr hab. Jolanta Arcimowicz,prof. ucz.; 13.10.2020

 


 

Uprzejmie informujemy, iż studenci, dla których elektroniczne legitymacje zostały wydrukowane (ELS, a więc zapisane w USOSie i widoczne w USOSweb), mogą wnioskować o mLegitymację, która tymczasem zastąpi tradycyjny druk. Plastikowe legitymacje zostaną przekazane na wydziały po wznowieniu normalnego trybu pracy.

https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-juz-dostepne-na-uw/?highlight=mlegitymacje

mgr Agnieszka Hojda, 7.10.2020

 


 

IInformacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach I stopnia niestacjonarnych zaocznych

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach II stopnia niestacjonarnych zaocznych

Edyta Gruza, 2.10.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 05.10 – 08.10

Sekretariat dyrekcji:

Poniedziałek – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123

Środa – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123

 

Sekretariat studiów stacjonarnych:

odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

Poniedziałek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Wtorek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Czwartek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

 

Sekretariat studiów zaocznych:

Poniedziałek – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Wtorek – praca zdalna, kontakt mailowy isns-z@isns.uw.edu.pl

Środa– 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Czwartek – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176


Edyta Gruza, 2.10.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 28.09 – 02.10


Sekretariat dyrekcji:

Środa – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123


Sekretariat dydaktyczny:

odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

 

Poniedziałek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Wtorek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Środa – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Czwartek – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Edyta Gruza, 25.09.2020

 


 

Informacja dr Ewy Gniazdowskiej - Kierowniczki studiów ISNS dotycząca zajęć w semestrze zimowym.

mgr Katarzyna Szenajch, 23.09.2020

 


 

Najbliższe dyżury dr Ewy Wideł odbędą się w środę 23 i 30 września na Żurawiej w p. 306 w godz. 12.30-13.30.

dr Ewy Wideł, 22.09.2020

 


 

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2020/2021 dla studentów zaocznych.

mgr Izabella Grabowicz, 23.09.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 21.09 – 24.09

Sekretariat dyrekcji:

Sekretariat dydaktyczny:
odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

Edyta Gruza, 17.09.2020

 


 

Na stronie BWZ pojawiła się informacja na temat dodatkowej kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne Erasmus+

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska, 11.09.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 14.09 – 17.09

Sekretariat dyrekcji:
Środa – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123

Sekretariat dydaktyczny:
(również sprawy związane z rekrutacją) – 14.09 – 17.09
odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

Edyta Gruza, 10.09.2020

 


 

Do rozpoczęcia roku akademickiego (15.10.2020) dyżury dr Ewy Gniazdowskiej odbywają się we wtorki w godzinach 11.00 - 12.30 (prosimy o wcześniejsze umówienie mailowe (ewa.gniazdowska@uw.edu.pl)

mgr Katarzyna Szenajch, 10.09.2020

 


 

Do odwołania sekretariat pracuje zdalnie – kontakt mailowy. W sprawach pilnych/wyjątkowych wymagających kontaktu osobistego/telefonicznego zapraszam w poniedziałki oraz czwartki w godzinach 10.00 – 13.00.

Edyta Gruza, 7.09.2020

 


 

Do odwołania sekretariat pracuje zdalnie – kontakt mailowy. W sprawach pilnych/wyjątkowych wymagających kontaktu osobistego/telefonicznego zapraszam w poniedziałki oraz czwartki w godzinach 10.00 – 13.00.

Edyta Gruza, 3.09.2020

 


 

We wrześniu dyżur dr hab. Jolanty Arcimowicz prof. ucz – kierownika studiów zaocznych oraz doktoranckich odbywać się będzie w czwartki w godz. 13.00 – 15.00, pokój 103 /prośba o wcześniejsze umówienie mailowe jolanta.arcimowicz@uw.edu.pl

Edyta Gruza, 3.09.2020

 


 

Najbliższy dyżur dr Ewy Gniazdowskiej odbędzie się 7 września w godzinach 11:00-12:30.

dr Ewa Gniazdowska 1.09.2020

 


 

Dr Marek Kłosiński prosi o pilny kontakt mailowy wszystkie osoby, które zamierzają zdawać egzamin z Metod Badań Społecznych w II terminie.

dr Marek Kłosiński, 31.08.2020

 


 

Do odwołania sekretariat pracuje zdalnie – kontakt mailowy. W sprawach pilnych/wyjątkowych wymagających kontaktu osobistego/telefonicznego zapraszam w poniedziałki oraz czwartki w godzinach 10.00 – 13.00.

Edyta Gruza, 31.08.3020

 


 

W zakładce Egzaminy i zaliczenia - terminy wyniki znajduje się harmonogram sesji poprawkowej.

mgr Katarzyna Szenajch, 26.08.2020

 


 

Decyzją Kierownika Studiów dr hab. prof. ucz Jolanty Arcimowicz od dnia 10 czerwca br. korespondencja mailowa - przesyłanie podań dot. toku i organizacji studiów odbywać się ma tylko z wykorzystaniem konta mailowego z domeny uw - …….............@student.uw.edu.pl.

Edyta Gruza, 9.06.2020

 


 

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 


 

Ogłoszenie dotyczące obowiązkowego szkolenia POWI dla studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW w roku akad.2019/2020.

mgr Magdalena Wielądek, 27.05.2020

 


 

Szanowni Państwo, w załączeniu informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020 zgodnie z ostatnimi decyzjami Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowej. (Uchwała nr 4)

Podstawowym źródłem informacji jest strona Rady Koordynacyjnej: certyfikacja.uw.edu.pl, na której ukazują się wszelkie aktualizacje i najnowsze informacje. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram egzaminów http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/

Inforgrafika

prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowe Obcych UW, 25.05.2020

 


 

Terminy składania prac licencjackich i magisterskich.
Wszyscy studenci, którzy będą chcieli obronić się w regulaminowym czasie powinni mieć gotową pracę najpóźniej do 15 września 2020 roku.
Studenci studiów licencjackich, którzy będą brali udział w rekrutacji na studia II stopnia muszą w planowaniu obrony uwzględnić kalendarz rekrutacyjny kierunku na który będą zdawać.
Aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia w ISNS należy obronić się najpóźniej do 12 września br. ( rejestracja na kierunek zamyka się 13 września).
Prosimy pamiętać, że praca musi być gotowa nie później niż 14 dni przed planowanym terminem obrony.
W wyjątkowych sytuacjach, w związku z trwają pandemią, na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową KJD może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące.
Studenci, którzy spełnią wszystkie wymagania przewidziane programem studiów, ale nie złożą pracy dyplomowej otrzymają absolutorium.
Po 1 czerwca br., zostaną umieszczone szczegółowe procedury dotyczące obron i dyplomowania.

mgr Katarzyna Szenajch, 19.05.2020

 


 

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do Komunikatu Pani Rektor dotyczącego organizacji sesji egzaminacyjnej, przypominamy, że "w celu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń zdalnych, ich uczestnicy korzystają z:
1. kont poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim, (....) b. studenci - założonych w domenie @student.uw.edu.pl" (Zarządzenie nr 84 Rektora Uw z dnia 04.05.2020). W związku z powyższym osoby nieposiadające lub niekorzystające z tej tego adresu proszone są o założenie konta w domenie @student.uw.edu.pl lub odzyskanie hasła zgodnie z instrukcją w poniższym linku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej, bo może to być warunkiem uwierzytelnienia przed przystąpieniem do egzaminu.

https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/

Zarządzenie nr 84 Rektora Uw z dnia 04.05.2020
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5382/M.2020.186.Zarz.84.pdf

mgr Katarzyna Szenajch, 14.05.2020

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje jutrzejszy (18.03) dyżur, kolejne spotkania indywidualne są możliwe po wcześniejszym umówieniu mailowym ewa.gniazdowska[at]op.pl.

dr Ewa Gniazdowska, 17.03.2020.

 


 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez władze Uniwersytetu i Wydziału dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje swoje dyżury. Bezpośrednie indywidualne konsultacje ze studentami będą możliwe po uprzednim umówieniu się. Zapraszam do kontaktu mailowego p.mozdzynski@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Możdżyński, 16.03,2020

 


 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dr hab. Aneta Gawkowska zaprasza magistrantów i doktorantów do kontaktu mailowego.

dr hab. Aneta Gawkowska, 16.03.2020

 


 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dr hab. M. Racław zaprasza wszystkich studentów do kontaktu mailowego. Dyżury będą odbywane w trybie zdalnym.

dr hab. Mariola Racław, 11.03.2020

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje najbliższy dyżur (11.03.2020) z powodu choroby.

dr hab. Paweł Możdżyński, 10.03.2020

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej odbędzie się 9.03 (poniedziałek) w godz. 10.15-11.45.

dr Agata Gójska, 5.03.2020

 


 

W dniach 26 – 28 lutego sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny z powodu choroby.

Edyta Gruza, 26.02.2020

 


 

27.02 dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się w godz. 14.45 – 15.45.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 26.02.2020

 


 

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających na elektorów UW ogłaszam godziny wolne od zajęć dydaktycznych dnia 18 lutego (wtorek) godz. 14.30 – 16.30. Godziny dydaktyczne dotyczą wyłącznie zajęć prowadzonych przez pracowników ze stopniem doktora (adiunktów).

dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz.; 17.02.2020

 


 

Dr Aleksandra Herman odwołuje poniedziałkowy (17.02) dyżur z powodów zdrowotnych.

dr Aleksandra Herman, 13.02.2020

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje swój dyżur w dniu 5 lutego br.

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.; 4.02.2020

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 7.02 ze względu na wyjazd na konferencję. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy. Można się ze mną też umówić osobiście w dn. 04.02 (wtorek) o godz. 11.00 na Nowym Świecie 69.

dr Aleksandra Winiarska, 3.02.2020

 


 

Prof. Anna Kwak odwołuje dyżur 6 lutego.

prof. Anna Kwak, 31.01.2020

 


 

Prof. Grażyna Woroniecka odwołuje dyżury 4-5 lutego 2020.

prof. Grażyna Woroniecka, 30.01.2020

 


 

Informuję o możliwości odbycia praktyk w ramach Erasmus Student Network w Coimbrze. Szczegółowe informacje można znaleźć tu: https://www.facebook.com/ESNCOIMBRA/

dr Aleksandra Winiarska, 30.01.2020

 


 

Dyżur dr Anny Krajewskiej 29.01. wyjątkowo odbędzie się w godz. 15:00-16:30.

dr Anna Krajewska, 27.01.2020

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur 29.01.2020 z powodu zebrania pracowników ISNS.

dr hab. Paweł Możdżyński, 27.01.2020

 


 

Dr Marek Kłosiński przenosi dyżur w bieżącym tygodniu na czwartek (30 stycznia), w godz. 16.30 - 17.00.

dr Marek Kłosiński, 27.01.2020

 


 

Podpięcia przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 (dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na zajęcia) będą możliwe w terminie 3-19 lutego 2020 r.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 27.01.2020

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 24 stycznia br ze względu na udział w posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej.

dr Aleksandra Winiarska, 24.01.2020

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje dyżur w dniu 28.01. Dyżur 29.01. odbędzie się w godzinach 11.00 - 12.30.

dr Ewa Gniazdowska, 23.01.2020

 


 

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego §5 ust. 4 termin Zgromadzenia Przedstawicieli Organizacji Studenckich został wyznaczony na 31 stycznia br.

W załączeniu: zawiadomienie, Regulaminem Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i wzór upoważnienia do oddania głosu w imieniu uczelnianej organizacji studenckiej.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 23.01.2020

 


 

Zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning - usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem. Do wyboru są trzy ścieżki tematyczne, które mają odrębny program.

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska ogłasza dodatkowy dyżur w czwartek 30.01.2020 o godz. 10.00 (połączony z pierwszym egzaminem "0" z KTS; drugi termin "0" bez zmian - 5 lutego) w dziekanacie na Żurawiej.

dr hab. Aneta Gawkowska, 22.01.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein skraca dyżur do godz. 16.00.

dr hab. Barbara Lewenstein, 20.01.2020

 


 

W lutym i marcu Biuro Współpracy z Zagranicą UW będzie prowadzić nabory w ramach umów bilateralnych, między innymi do uczelni północnoamerykańskich. Informacje można znaleźć pod linkiem:
http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-oferty-dla-studentow/

dr Aleksandra Winiarska, 17.01.2020

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje dyżur 15 stycznia br.

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., 13.01.2020

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (13.01.2020) z powodu choroby.

dr hab. Barbara Lewenstein, 12.01.2020

 


 

W zakładce Erasmus zostały ogłoszone zasady kwalifikacji w ISNS UW na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021. Osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie informacyjne w środę 22 stycznia o godz. 13.30 w sali 101 na Nowym Świecie 69.

Dr Aleksandra Winiarska, 10.01.2020

 


 

11 stycznia (sobota) sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 10.02.2020

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 10.01.2019 r. ze względu na udział w Radzie Dyscypliny Naukowej. W sprawach pilnych proszę o kontakt email.

dr Aleksandra Winiarska, 9.01.2020

 


 

Dr Joanna Śmigielska przekłada dyżur z wtorku (7.01) na środę (8.01) w godz. 13.30 - 15.00, pok. 200, Nowy Świat 69.

dr Joanna Śmigielska, 7.01.2020

 


 

Prodziekan WSNSiR ds. studenckich dr hab. Tomasz Kaźmierczak ogłosił 20 grudnia od godz. 11.30 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej, prodziekan WSNSiR ds. studenckich, dr hab. Tomasz Kaźmierczak, 19.12.2019

 


 

Dr Mustafa Switat odwołuje dzisiejszy (18.12) dużym z powodu choroby.

dr Mustafa Switat, 18.12.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przekłada najbliższy (18.12) dyżur na godz. 13.00.

dr hab. Aneta Gawkowska, 17.12.2019

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku (19.12) na wtorek (17.12), w godz. 15.00-17.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 17.12.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje poniedziałkowy (16.12) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 14.12.2019

 


 

I rok licencjat studia zaoczne
Z powodu choroby w dniu 14 oraz 15 grudnia zostają odwołane zajęcia ćwiczeniowe oraz wykład z „Podstaw socjologii” prowadzone przez dr A. Kumaniecką – Wiśniewską.

Edyta Gruza, 14.11.2019

 


 

W związku zorganizowanym przez Samorząd Studentów 17 grudnia Spotkaniem Świątecznym ogłaszam w tym dniu, w godz. 16.45-18.15 godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej, prodziekan WSNSiR ds. studenckich, dr hab. Tomasz Kaźmierczak, 12.12.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje swój dyżur w najbliższy piątek 13.12, ze względu na uczestnictwo w posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej.

dr Aleksandra Winiarska, 12.12.2019

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku (12.12) na środę (11.12), w godz. 15.00-17.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 4.12.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 6.12 br. ze względu na udział w konferencji.

dr Aleksandra Winiarska, 5.12.2019

 


 

Najbliższy dyżur prof. Jolanty Arcimowicz zostaje przeniesiony z 5.12 (czwartek) na 4.12 (środa) w godz. 13.00 – 15.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, 3.12.2019

 


 

W najbliższa sobotę 30 listopada sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 28.11.2019

 


 

PRZENIESIONE ZAJĘCIA Z SALI 108 W DNIU 28.11.2019
zajęcia ze Wspólnot miejskich odbędą się w sali 113
zajęcia z Socjologii pracy odbędą się w sali 113
zajęcia z Charakterystyki badań ilościowych odbędą się w sali 113

mgr Katarzyna Szenajch, 27.11.2019

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje dyżur w dniu 27 listopada br z powodu wyjazdu na konferencję.

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., 26.11.2019

 


 

BWZ ogłosiło konkurs dla studentów lub doktorantów na wyjazd do Tel Awiw University w semestrze letnim 2019/2020. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-uzupelniajacy-dla-studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020

dr Aleksandra Winiarska, 25.11.2019

 


 

W dniach 26-28 listopada odbędą się Erasmus Days na UW dla wszystkich zainteresowanych wyjazdem na wymianę zagraniczną. Szczegółowe informacje można znaleźć w wydarzeniu na FB
https://www.facebook.com/events/1321267738042976/

dr Aleksandra Winiarska, 25.11.2019

 


 

Dyżur dr Aleksandry Winiarskiej w dn. 15.11. br. odbędzie się wyjątkowo w godz. 14.30-16.00. Miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 14.11.2019

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje dyżur w dniu 6 listopada br. W przypadku pilnych spraw proszę o kontakt mailowy jacek.kochanowski@uw.edu.pl.

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz; 5.11.2019

 


 

Szkolenie w zakresie BHP - obowiązkowe dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i zaocznych.

mgr Katarzyna Szenajch, 30.10.2019

 


 

Do 08.11.2019 – na platformie come.uw można wypełnić językowy test poziomujący.
II tura rejestracji na e-lektoraty – 2-9.11.2019 (szczegóły w ogłoszeniach na naszej stronie z dn. 16.09.2019).
Proszę pamiętać o migracji wyników testu poziomującego.
Jest to ostateczny termin rejestracji na e-lektoraty w tym semestrze!

Edyta Gruza, 29.10.2019

 


 

30 i 31 października br. (środa i czwartek) sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 28.10.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffman odwołuje wszystkie zajęcia w dniach 26-27 października z powodu przedłużającej się choroby.

dr hab. Beata Hoffman, 25.10.2019

 


 

Decyzją dr hab. Tomasza Kaźmierczaka - prodziekana Wydziału ds. studenckich 31 października od godz. 11.30 ogłoszone zostały godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

dr hab. Tomasz Kaźmierczak, prodziekan Wydziału ds. studenckich, 24.10.2019

 


 

Do 15.11 dyżury prof. Barbara Fatygi będą trwały do godz. 14.00.

prof. Barbara Fatyga, 23.10.2019

 


 

Dyżury dr Aleksandry Winiarskiej w semestrze zimowym 2019/2020 będą odbywały się w piątki, w godz. 13.00-14.30 na Żurawiej 4, pok. 303.

dr Aleksandra Winiarska, 21.10.2019

 


 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie unijnym realizowanym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Projekt skierowany jest do studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W ramach projektu organizujemy dodatkowe zajęcia, w formie warsztatów, o następujących tematach:

Projekt to intensywna forma wsparcia studentów w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, analitycznych, niezbędnych na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach w dogodnych, ustalonych terminach.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej:
http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/projekt--integracja-i-reintegracja-w-dzialaniu

Zgłoszenia do 25 października! Nie czekaj! Aplikuj! Warto!

Emilia Żukowska-Stępniak, Asystent Kierownika Projektu, 21.10.2019

 


 

Podczas zjazdu 19-20 października z powodu choroby zostają odwołane wszystkie zajęcia prowadzone przez dr hab. Beatę Hoffmann oraz dr Agatę Gójską.

Edyta Gruza, 19.10.2019

 


 

Informujemy, że wnioski o stypendium Rektora można składać do 25 października.

mgr Katarzyna Szenajch, 16.10.2019

 


 

Inauguracja roku dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia i II stopnia 12 października (sobota) godzina 9.00, sala im. A. Podgóreckiego NŚ 67.

Edyta Gruza, 11.10.2019

 


 

Szanowni Państwo, od pierwszego października Katarzyna Wardzyńska jest nową Rzeczniczką Praw Studenta. Wraz z nią powołany został zespół, zajmujący się sprawami na poszczególnych kampusach, oraz konsultantka ds. przemocy seksualnej. Jako Rzeczniczka wraz z moim zespołem zajmuję się przede wszystkim egzekwowaniem praw studentów związanych z ich kształceniem, jednakże chcielibyśmy, aby studenci mieli świadomość, że mogą się do nas zwrócić w razie problemów socjalnych i psychologicznych (udzielamy informacji, jak zdobyć bezpłatną pomoc profesjonalną), a także próbujemy udzielać wsparcia studentom doświadczającym dyskryminacji i przemocy seksualnej.

Katarzyna Wardzyńska, Rzeczniczka Praw Studenta, Pełnomocnik ZSS UW, 10.10.2019

 


 

W związku z wyborami członków Rady Naukowej dyscypliny: nauki socjologiczne, które odbędą się 15 października br. (wtorek), ogłaszam w ISNS w godz. 13.00 – 16.30. godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz., Dziekan WSNSiR, 7.10.2019

 


 

8 października (wtorek) sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 7.10.2019

 


 

W związku z wyborami członków Rady Naukowej dyscypliny: nauki socjologiczne, które odbędą się 15 października br. (wtorek), ogłaszam w ISNS w godz. 14.45 – 16.30. godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz., Dziekan WSNSiR, 7.10.2019

 


 

Dr Iwona Oliwińska odwołuje dyżury do końca października. W sprawach pilnych proszę o kontakt: iwonaoli(at)poczta.onet.pl

dr Iwona Oliwińska, 3.10.2019

 


 

Najbliższy dyżur prof. J. Arcimowicz zostaje przeniesiony z 3 na 2 października w godz. 11.00 – 13.00.

W dniach 14.10 – 18.10 prof. J. Arcimowicz przedywa na urlopie.

W semestrze zimowym dyżury prof. J. Arcimowicz odbywać się będą w czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 1.10.2019

 


 

Dyżur dr Aleksandry Winiarskiej w poniedziałek 30.09. odbędzie się w godz. 14.00-15.30 - miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 27.09.2019

 


 

Wszystkie dyżury prof. Małgorzaty Fuszary zostają odwołane. Informacja o pierwszym terminie dyżuru zostanie podana na stronie internetowej.

mgr Małgorzata Mieszkowska, 25.09.2019

 


 

Drodzy Studenci, w związku z wcześniejszą niż zazwyczaj godziną posiedzenia Rady Naukowej ISNS w środę 25 września 2019 r. – przesuwam zdawanie zaległych egzaminów w ramach sesji poprawkowej na godz. 15.00.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych w środę 25 września br. na godz. 15.00 do pok. 120.

dr hab. Marek Rymsza, 25.09.2019

 


 

Dr Ewa Gniazdowska przekłada jutrzejszy (25.09) dyżur na godz. 11.30-13.00.

dr Ewa Gniazdowska, 22.09.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej zostaje przeniesiony na 1 października w godz. 13.00-14.30.

dr Agata Gójska, 22.09.2019

 


 

Trwa trzecia tura (tzw. ogólnouniwersytecka) naboru na wymianę Erasmus w roku akademickim 2019/2020, ze stypendium. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BWZ.

dr Aleksandra Winiarska, 23.09.2019

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński informuje, że z powodu zebrania Rady Naukowej ISNS dnia 25.09.2019 będzie dyżurował w godz. 11.00 - 12.30.

dr hab. Paweł Możdżyński, 23.09.2019

 


 

Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką socjologii ludności, w tym kwestiami starzenia się ludności, niepełnosprawności, migracji czy dzietności oraz socjologicznymi analizami polityk publicznych w wymienionych obszarach na seminarium magisterskie lub do indywidualnego prowadzenia pracy magisterskiej.
Proszę o kontakt mailowy: m.raclaw@uw.edu.pl

dr hab. Mariola Racław, 23.09.2019

 


 

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane przygotowaniem pracy magisterskiej pod moim kierunkiem na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 8 października o godzinie 11.15 w ISNS w pok. 122. Proponowane obszary zainteresowań: społeczeństwo obywatelskie, prawo rodzinne i socjologia rodziny, problematyka zatrudnienia. Zapraszam też do kontaktu mailowego m.m.arczewska@uw.edu.pl.

dr hab. Magdalena Arczewska, 23.09.2019

 


 

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów zaocznych

mgr Izabella Grabowicz, Koordynator ds. lektoratów na studiach zaocznych SJO UW, 16.09.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. Jolanty Arcimowicz odbędzie się 25 września w godz. 11.00 – 13.00, pokój 103/04.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 16.09.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku (16.09) na czwartek (19.09) w godz. 10.00-11.30. Miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 13.09.2019

 


 

Pismo prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk w sprawie przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Studenci ISNS ubiegający się o ww. stypendium proszeni są o przesyłanie wniosków na adres mailowy agnieszka.hojda@uw.edu.pl

Mgr Agnieszka Hojda, 12.09.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (11.09) dyżur z powodu udziału w Zjeździe Socjologicznym.

dr hab. Barbara Lewenstein, 10.09.2019

 


 

W sesji dyżury dr hab. M. Racław odbywają się w terminach: 05.09 (czw.), godz. 11.30-13.00 oraz 10.09 w godz. 11.00-12.30, p. 122.

dr hab. Mariola Racław, 3.09.2019

 


 

Dr Iwona Oliwińska przebywa na zwolnieniu lekarskim do 1 października 2019 roku.

dr Iwona Oliwińska, 3.09.2019

 


 

Dr Marta Rawłuszko odwołuje dyżury w sesji poprawkowej – 5 i 12 września w związku z udziałem w konferencjach ECPR oraz PTS we Wrocławiu. Studentki i studentów potrzebujących kontakt proszę o maila: m.rawluszko@uw.edu.pl.

dr Marta Rawłuszko, 3.09.2019

 


 

Wrześniowe dyżury dr Agaty Gójskiej odbędą się w dniach:

dr Agata Gójska, 27.08.2019

 


 

Dyżur prof. B. Fatygi odbędzie się w poniedziałek, 16 września o godzinie 15:00.

prof. Barbara Fatyga, 26.08.2019

 


 

Dyżur dr Magdaleny Łukasiuk w sesji poprawkowej odbędzie się w piątek 06.09.2019 o godz 12:00 w pokoju 205 przy NŚ69. Dyżur w drugim tygodniu sesji zostaje odwołany ze względu na wyjazd konferencyjny.

dr Magdalena Łukasiuk, 20.08.2019

 


 

Dr Marek Kłosiński przekłada dyżur ze środy 10 lipca na czwartek 11 lipca, godz. 15.00 - 16.30.

dr Marek Kłosiński, 9.07.2019

 


 

Dr Ewa Wideł do końca września będzie dyżurować w czwartek w godz. 13.00-14.00, pok. 202.

dr Ewa Wideł, 8.07.2019

 


 

Dr hab. Mariola Racław przenosi dyżur z pt 12.07 na dzień 08.07 (pon) w godzinach 11.45-13.15, p. 122, NŚ 69.

dr hab. Mariola Racław, 5.07.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann w sesji i w okresie letnim będzie dyżurować w piątki w godz. 11.30-13.00.

dr hab. Beata Hoffmann, 5.07.2019

 


 

Najbliższe dyżury dr Ewy Gniazdowskiej odbędą się w dniach 10 oraz 17 lipca, w godzinach 13.00 - 14.00.

dr Ewa Gniazdowska, 4.07.2019

 


 

Zarządu Erasmus Student Network UW zaprasza studentów do udziału w programie “Mentor”.

Aleksandra Grzegorkiewicz, ESN UW, 4.07.2019

 


 

Dyżury dr Anny Krajewskiej w lipcu będą odbywać się w środy w godz. 12:00-13:30 w sali 200 na Nowym Świecie 69.

dr Anna Krajewska, 1.07.2019

 


 

Dr hab. Wojciech Pawlik odwołuje poniedziałkowy (1.07) dyżur z powodu urlopu.

dr hab. Wojciech Pawlik, 28.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr M. Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w czwartek 4 lipca w godz. 12.30-13.30, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochackiej-Gmitrzak, 28.07.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. Anety Gawkowskiej odbędzie się 3 lipca (środa) w godz. 10.00-11.30, miejsce bez zmian.

dr hab. Aneta Gawkowska, 27.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej odbędzie się 1.07 w godzinach 9.00-10.30.

dr Agata Gójska, 27.06.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przekłada piątkowy dyżur (28 czerwca) na środę 3 lipca, w godz. 11.00-12.30.
W ważnych sprawach proszę dzwonić 533811011.

dr hab. Beata Hoffmann, 27.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. M. Racław (w dn. 28.06) odbędzie się w godzinach 10.15-11.15, p. 122, NŚ69.

dr hab. Mariola Racław, 26.05.2019

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje swój dyżur dnia 26.06.2019 z powodu uczestnictwa w Komisji doktorskiej.

dr hab. Paweł Możdżyński, 25.06.2019

 


 

Dr Marek Kłosiński odwołuje dyżur w środę, 26 czerwca br.

dr Marek Kłosiński, 24.06.2019

 


 

Dr Magdalena Łukasiuk odwołuje dyżur w najbliższą środę 26.06 ze względu na udział w konferencji.

dr Magdalena Łukasiuk, 24.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. J. Arcimowicz zostaje przeniesiony z 27 czerwca na 26 czerwca (środa) w godz. 10.30 – 12.00, pokój 103 NŚ 69

Edyta Gruza, 18.06.2019

 


 

Sekretariat studiów zaocznych będzie zamknięty podczas wakacji:

19 czerwca, 10 – 12 lipca oraz 5 – 23 sierpnia. W pozostałe dni (od poniedziałku do czwartku) zapraszam w godz. 10.30 – 13.30.

Edyta Gruza, 18.06.2019

 


 

Zarząd Samorządu Doktorantów UW w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 17.30 zaprasza studentów ostatniego roku studiów II stopnia na spotkanie informacyjne dla kandydatek i kandydatów do Szkół Doktorskich UW. Spotkanie odbędzie się w budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Mały Dziedziniec), sala 200 (II piętro).

Zainteresowane osoby odsyłamy na stronę https://www.facebook.com/events/853359348379514/

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 18.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca w godz. 9.30-10.30, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 14.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej odbędzie się w poniedziałek 17.06 wyjątkowo w godz. 10.00-11.30. Miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 12.06.2019

 


 

Czerwcowe dyżury dr Agaty Gójskiej odbędą się w następujących terminach:
12 czerwca w godz. 11.00-12.30, 17 czerwca w godz. 16.00-17.30, 25 czerwca w godz. 9.00-10.30.

dr Agata Gójska, 5.06.2019

 


 

Sekretariat studiów zaocznych 1 czerwca będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 31.05.2019

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżuru z czwartku 6 czerwca na wtorek 4 czerwca w godz. 11.00 -13.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 28.05.2019

 


 

W związku z organizacją wydarzenia naukowego, zmuszona jestem odwołać dyżury w dniu 24.05.2019.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy.

dr hab. Beata Hoffmann, 22.05.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje dzisiejsze (22.05) dyżury.

dr hab. Barbara Lewenstein, 22.05.2019

 


 

BWZ ogłosiło konkurs uzupełniający na jedno miejsce stypendialne dla studentów i doktorantów do University od Jordan.
Termin składania aplikacji do 03.06.2019.
Szczegóły na stronie.

dr Aleksandra Winiarska, 17.05.2019

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów do udziału w terenowych badaniach naukowych, planowanych w pierwszym tygodniu września. Badania odbędą się we Lwowie (Ukraina) i będą dotyczyły relacji polsko-ukraińskich. Praca w zespole badawczym będzie obejmowała realizację ankiet w terenie. Gwarantujemy dojazd, nocleg i merytoryczną opiekę ekspertów. Przede wszystkim jednak gwarantujemy uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, dodatkowo potwierdzonego zaświadczeniem o praktycznym przeszkoleniu w tego rodzaju badaniach terenowych. Osoby chętne na wyjazd, albo chcące uzyskać bliższe informacje, proszę o kontakt z mgr Pawłem Orzechowskim: pawel.orzechowski1988@gmail.com.

mgr Paweł Orzechowski, 17.05.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przekłada swój dyżur z 15 maja na 16 maja na godz. 13.30 (Dziekanat, ul. Żurawia 4).

dr hab. Aneta Gawkowska, 13.05.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku 13 maja na wtorek 14 maja, godz. 11.30-13.00, pok.303 na Żurawiej.

dr Aleksandra Winiarska, 10.05.2019

 


 

11 maja (sobota) sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 9.05.2019

 


 

W dniu 30 kwietnia (wtorek) sekretariat będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 29.04.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w najbliższy poniedziałek 29 kwietnia ze względu na wyjazd na konferencję.

dr Aleksandra Winiarska, 25.04.2018

 


 

Informuję, że rozpoczęła się kwalifikacja w ramach drugiej tury Erasmus (tzw. ogólnouniwersyteckiej). Szczegóły można znaleźć na stronie BWZ oraz w załączniku.
W przypadku pytań lub potrzeby bardziej dokładnych informacji zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska - Koordynatorka ds Erasmus w ramach ISNS, 23.04.2019

 


 

W dniu jutrzejszym (13.04) sekretariat czynny będzie do godziny 12.00.

Edyta Gruza, 12.04.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przypomina, że w związku z udziałem w konferencji w dniu 11.04.2019 zajęcia są odwołane, piątkowe zajęcia (12.04.2019) odbędą się bez BEZ ZMIAN.

dr hab. Beata Hoffmann, 9.04.2019

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje swój dyżur dnia 10.04.2019 z powodu posiedzenia komisji habilitacyjnej.

dr hab. Paweł Możdżyński, 9.04.2019

 


 

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej serdecznie zaprasza studentów na otwarte seminarium Democracy in America from the Founding till Today z udziałem prof. Davida Forte z Cleveland State University 10 kwietnia o godzinie 18.00 w sali 108 przy ul. Nowy Świat 69.
Językiem seminarium będzie język angielski.
odstawą dyskusji będzie Deklaracja niepodlegości Stanów Zjednoczonych.
Deklarację można przeczytać pod linkiem
http://www.ushistory.org/declaration/document/
Prof. Forte jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2017 był Garwood Visiting Professor na Uniwersytecie Princeton. Ukończył Harvard College, Manchester University, University of Toronto i Columbia University. Był delegatem Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i pracownikiem Departamentu Stanu. Prosimy o potwierdzenie udziału wysyłając wiadomość na adres: e.cizewska@uw.edu.pl do wtorku, 9 kwietnia.

dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska, 5.04.2019

 


 

Dyżur dr M.Rosochackiej-Gmitrzak (poniedziałek 13.00) zostaje przesunięty na środę godz.12.00-13.00, miejsce: ISNS p. 202.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 3.04.2019

 


 

W środę (03.04) sekretariat studiów zaocznych będzie czynny w godzinach 11.00 – 14.00.

Edyta Gruza, 2.04.2019

 


 

Zespół Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW serdecznie zaprasza wszystkich studentów na warsztaty negocjacyjno- mediacyjne, prowadzone przez mediatorów CRSiK.

Jeżeli chcecie uzyskać wiedzę na temat efektywnej komunikacji, poznać techniki negocjacyjne oraz podstawową wiedzę o mediacji w ciekawej interaktywnej formie zapraszamy na cykl warsztatów w dniach 3 i 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 17-20 w sali 3.3 przy ul. Lipowej 4.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mediacje@uw.edu.pl (w tytule: warsztaty) Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zespół Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW
Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4 pokój 3.5
00-316 Warszawa
tel./fax 22 552 59 23
mediacje@uw.edu.pl
www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje dyżur dydaktyczny oraz seminarium magisterskie 26 marca br.

dr hab. Barbara Lewenstein, 25.03.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi najbliższy dyżur (27.03) na godz. 10.00-11.30 na Nowy Świat, pok. 2.

dr hab. Aneta Gawkowska, 25.03.2019

 


 

26 marca br. sekretariat studiów niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 25.03.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein przenosi z wtorku (19.03) na środę (20.03) dyżur dydaktyczny w godz. 10.00-11.30 oraz seminarium magisterskie 11.30-13.00.

dr hab. Barbara Lewenstein, 18.03.2019

 


 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w ramach współpracy między ISNS UW a Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie organizujemy naukowy obóz studencki, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 9-15 lipca 2019 r. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (hotel, diety) i dojazdu.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w obozie serdecznie zapraszamy do współpracy!!
Zgłoszenia: dr hab. Jolanta Arcimowicz (jolanta.arcimowicz@uw.edu.pl) Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 maja o godzinie 16 w sali 113 Nowy Świat 69.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 15.03.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi jutrzejszy (13.03) dyżur z Żurawiej na Nowy Świat pok. 2, godziny pozostają bez zmian.

dr hab. Aneta Gawkowska, 12.03.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (12.03) dyżur dydaktyczny i seminarium magisterskie oraz środowy (13.03) dyżur dyrekcyjny.

Dr hab. Barbara Lewenstein, 11.03.2019

 


 

6 marca (środa) sekretariat studiów niestacjonarnych zaocznych będzie czynny w godz. 11.00-14.00.

Edyta Gruza, 4.03.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje zajęcia 28 lutego (czwartek) oraz 1.03 (piątek), a także dyżury piątkowe (w dniach 28.02-01.03). Dla Państwa Studentów z grupy czwartkowej prześlę materiały na maila,. W przyszłym tyg. będą dodatkowe terminy dyżuru.

dr hab. Beata Hoffmann , 27.02.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi dyżur na 9.30-11.0 w środę 27 lutego, Ż4.

dr hab. Aneta Gawkowska, 25.02.2019

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje jutrzejszy (21.02) dyżur z powodu udziału w komisji habilitacyjnej.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 20.02.2019

 


 

6 i 13 lutego sekretariat studiów zaocznych czynny będzie w godzinach 11.00 – 14.00.

Edyta Gruza, 5.02.2019

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje dyżur 5 lutego (wtorek), w środę 6 lutego dyżur odbędzie się w godzinach 13:00-14:30.

dr Ewa Gniazdowska, 4.02.2019

 


 

Dr hab. Mariola Racław przekłada dyżur z dnia 8.02 na 06.02 w godz. 13.30-15.00 w s. 122.

dr hab. Mariola Racław, 4.02.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje poniedziałkowy (4.02) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 2.02.2019

 


 

Dr Maria Srodoń odwołuje dyżur w dniu 7 lutego.

dr Maria Srodoń, 31.01.2019

 


 

Z powodu choroby zmuszona jestem przełożyć dyżur z najbliższego piątku (1.02.) na wtorek 5.02., godz. 11.30-13.00. Proszę pamiętać, że w czasie sesji moje dyżury będą odbywały się w godz. 11.30-13.,00, a dyżur opiekuna roku: 13.00-13.45. W sprawach ważnych proszę pisać maile.

dr hab. Beata Hoffmann, 29.01.2019

 


 

Dr Magdalena Łukasiuk przenosi swój dyżur w wtorku 29.01 na środę 30.01 w pokoju 205 przy Nowym Świecie 69 w godzinach 12:00 - 13:30

dr Magdalena Łukasiuk, 28.01.2019

 


 

Na początku kwietnia, po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji na stypendia Erasmus (patrz szczegółowe informacje poniżej) zostanie ogłoszona przez BWZ kolejna tura (tzw. „ogólnouniwersytecka”) na niewykorzystane miejsca.

Uwaga: Studenci zakwalifikowani w pierwszej (wydziałowej) turze nie będą mogli brać udziału w drugiej i trzeciej (ogólnouniwersyteckiej) turze, nawet jeśli zrezygnują z miejsca przyznanego w pierwszej turze.

Tylko studenci zakwalifikowani w pierwszej wydziałowej turze mogą w tym momencie mieć zagwarantowane stypendium. Pozostali studenci zakwalifikowani w kolejnej/-nych turach (ogólnouniwersyteckich) będą informowani o warunkach finansowych w momencie ogłaszania kolejnych tur rekrutacji.

dr Aleksandra Winiarska, 25.01.2019

 


 

Dyżury dr Aleksandry Winiarskiej w okresie sesji zimowej i przerwy międzysemestralnej 2019 (Żurawia, pok. 303):

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy: aa.winiarska@uw.edu.pl

dr Aleksandra Winiarska, 25.01.2019

 


 

W lutym-marcu 2019 r. odbędą się następujące konkursy dla studentów, zainteresowanych wyjazdami do partnerskich uczelni amerykańskich w ramach umów o bezpośredniej współpracy:
http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2
Stypendium polega na zwolnieniu z opłaty za kształcenie, pozostałe koszty są po stronie zainteresowanych.

dr Aleksandra Winiarska, 25.01.2019

 


 

W trakcie sesji egzaminacyjnej dr hab. Beata Hoffman będzie dyżurować w piątek w godz. 11.30-13.00, dyżur opiekuna roku: piątek 13.00-13.45.

dr hab. Beata Hoffman, 25.01.2019

 


 

I rok studia I stopnia
26.01 - z powodu choroby dr J. Śmigielskiej odwołany zostaje wykład z Podstaw socjologii. Wykład z Psychologii ogólnej odbędzie się w godzinach: 10.45 – 14.00.

III rok studia I stopnia
26.01 - z powodu choroby dr hab. Anety Gawkowskiej odwołany zostaje wykład z KTS. Ćwiczenia bez zmian w Sali 113. Zajęcia ścieżkowe z dr Szymkiewicz odbędą się w Sali 215 Żurawia 4.

I rok studia II stopnia
26 i 27.01 - z powodu choroby dr hab. Anety Gawkowskiej odwołany zostaje wykład z WTS /sobota i niedziela/. Ćwiczenia bez zmian

Edyta Gruza, 25.01.2019

 


 

Informuję, iż w terminie od 8-24 lutego 2019 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 25.01.2019

 


 

Przypominam o spotkaniu informacyjnym dla studentów i studentek zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus. Dziś (21.01) o godz. 15.00 w sali 108 na Nowym Świecie.

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds. mobilności (Program Erasmus+), 21.01.2019

 


 

W dniu dzisiejszym (poniedziałek 21.01) sekretariat studiów niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 21.01.2019

 


 

Informacja o rejestracji na lektoraty dla studentów zaocznych – semestr letni 2018/2019

Izabella Grabowicz, Koordynator ds. lektoratów na studiach zaocznych SJO UW, 14.01.2018

 


 

Informuję, że w zakładce Erasmus zostały opublikowane zasady rekrutacji na kolejny rok akademicki. Osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie informacyjne 21 stycznia (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali 108 na Nowym Świecie. W razie pytań jestem też dostępna pod mailem i na dyżurach.

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds. mobilności (Program Erasmus+), 10.01.2019

 


 

W dniu dzisiejszym (2.01) sekretariat studiów zaocznych będzie czynny do godz. 14.00.

Edyta Gruza, 01.02.2019

 


 

19 grudnia (środa) sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 18.12.2018

 


 

20 grudnia z powodu choroby odwołany zostaje dyżur oraz seminarium dr hab. Jolanty Arcimowicz.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 18.12.2018

 


 

Dr Anna Krajewska odwołuje najbliższy dyżur (19. grudnia).

dr Anna Krajewska, 17.12.2018

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłosił 18 grudnia od 16:45 godziny dziekańskie. Pan Dziekan serdecznie zaprasza na spotkanie świąteczne, które rozpocznie się o godz. 17.30 w sali 216. Godziny dziekańskie ogłoszone zostają też 21 grudnia od 15.00.

prof. Wojciech Pawlik, 17.12.2018

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dzisiejszy dyżur (6.12).

dr Maria Środoń, 6.12.2018

 


 

Dzień Erasmusa
5 grudnia br. w BUWie w godz. 10.00-18.00 odbędzie się Dzień Erasmusa organizowany przez Erasmus Student Network (ESN) UW we współpracy z BWZ. O godzinie 16.00 przewidziana jest prezentacja na temat praktyk i studiów w ramach programu Erasmus.

dr Aleksandra Winiarska, 3.12.2018

 


 

Zespół Archiwum Badań nad Życiem Codziennym zaprasza na szkolenie uczące, jak korzystać z Archiwum i jak wykorzystywać jego zasoby w praktyce badawczej i studiowaniu - 11.12.2018.

dr Bogna Kietlińska, 3.12.2018

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dyżury 20 i 21 listopada z powodu urlopu.

prof. Małgorzata Fuszara, 20.11.2018

 


 

W dniu dzisiejszym (19.11) sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 19.11.2018

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku (19.11) na wtorek (20.11) w godz. 11.30-13.00 na Żurawiej, pok.303.

dr Aleksandra Winiarska, 16.11.2018

 


 

Dr hab Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku 15.11 na środę 14.11 w godz. 11.00-13.00, pok 103.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 8.11.2018

 


 

09.11 dyżur dr hab. Marioli Racław zostaje odwołany.

dr hab. Marioli Racław, 8.11.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur dnia 07.11.2018. W razie pilnych spraw proszę o kontakt mailowy: p.mozdzynski@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Możdżyński, 6.11.2018

 


 

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.

Ewa Staszczy, Biuro Spraw Studenckich UW; 26.10.2018

 


 

Od 29.10. do 5.11 sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 25.10.2018

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza: 31 października od godz. 13.00 godziny dziekańskie oraz 2 listopada - dniem dziekańskim - wolnym od zajęć dydaktycznych. Wszystkie sekretariaty będą nieczynne.

prof. Wojciech Pawlik, 15.10.2018

 


 

Dr Iwona Oliwińska odwołuje jutrzejszy (16.10.2018) dyżur z powodu choroby.

dr Iwona Oliwińska, 15.10.2018

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje poniedziałkowe (15.10) seminarium i dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 11.10.2018

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje dyżur 18.10 (czwartek).

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 11.10.2018

 


 

Z powodu obron prac magisterskich doktorskich dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur dnia 10.10.2018.

dr hab. Paweł Możdżyński, 9.10.2018

 


 

Dr Bartłomiej Walczak odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 8 października z powodu wyjazdu służbowego.

dr Bartłomiej Walczak, 7.10.2018

 


 

Ambasada Szwajcarii w Polsce, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Oddział Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Festiwal Puls Literatury oraz Dom Literatury w Łodzi zachęcają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie dla tłumaczy literatury austriackiej.

Agnieszka Borkiewicz, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 4.10.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur dnia 03.10.2018 z powodu obrony pracy magisterskiej

dr hab. Paweł Możdżyński, 2.10.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej odbędzie się w poniedziałek 1 października w godz. 10-11.30 na Żurawiej, pok.303.

dr Aleksandra Winiarska, 28.09.2018

 


 

Informuję, że pozostało jeszcze jedno miejsce dla studenta/ studentki zainteresowanych wyjazdem na stypendium w ramach umowy bilateralnej do Northeastern Illinois University, USA, w drugim semestrze 2018/19. Stypendium polega na zwolnieniu z opłaty za studia.
Termin składania dokumentów: 3.10.2018. Szczegóły konkursu: http://bwz.uw.edu.pl/neiu-chicago-studenci

dr Aleksandra Winiarska, 21.09.2018

 


 

Przypominam, że trwa trzecia, tzw. ogólnouniwersytecka tura rekrutacji na studia częściowe Erasmus. Szczegółowe informacje zawarte są w linku. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska, 21.09.2018

 


 

Dr Agata Gójska przenosi dyżur z 24.09 (poniedziałek) na 27.09 (czwartek) w godz.10.00-11.30.

dr Agata Gójska, 20.09.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje piątkowy (21.09) dyżur z powodu wyjazdu na konferencję naukowa. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: hoffmann.beata@gmail.com.

dr hab. Beata Hoffmann, 20.09.2018

 


 

20 września sekretariat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.

Edyta Gruza, 19.09.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr hab Marka Rymszy odbędzie się 20 września, czwartek, godz. 9.00-11.00, pok. 120 (NŚ 69).

dr hab. Marek Rymsza, 19.09.2018

 


 

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2018/2019 dla studentów zaocznych.

mgr Izabella Grabowicz, Koordynator ds. lektoratów na studiach zaocznych SJO UW, 18.09.2018

 


 

Prof. dr hab. Barbara Fatyga przenosi najbliższy dyżur z wtorku (18.09) na poniedziałek (17.09) na godz. 15.00.

prof. dr hab. Barbara Fatyga, 14.09.2018

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku (17.09) na środę (19.09) w godz. 12.30-14.00. Będę wyjątkowo na Nowym Świecie, nie na Żurawiej. Proszę pytać o mnie w sekretariacie.

dr Aleksandra Winiarska, 14.09.2018

 


 

UWAGA WAŻNA ZMIANA!!!
Od dnia 19 września zmienią się zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 wrześnie bank Millenium nie będzie akceptował przelewów przychodzących na dotychczasowe numery – będą one zwracane do nadawcy. Prosimy o wstrzymanie się z dokonywaniem jakichkolwiek płatności na rzecz UW do kolejnego komunikatu.

mgr Agnieszka Hojda oraz Edyta Gruza, 13.09.2018

 


 

Profesor Anna Kwak odwołuje jutrzejszy dyżur (13.09.2018).

Prof. Anna Kwak, 12.09.2018

 


 

Dr hab. Bartłomiej Walczak we wrześniu dyżurować będzie w poniedziałki w godzianch 10:30-12:00, s. 212.

dr hab. Bartłomiej Walczak, 3.09.2018

 


 

Prof. Barbara Fatyga przekłada jutrzejszy (4.09) dyżur na piątek (7.09) od godz. 12.00.

Prof. dr hab. Barbara Fatyga, 3.09.2018

 


 

Dr hab. Marek Rymsza zaprasza zainteresowanych studentów na dyżury wrześniowe:
6 września , czwartek, godz. 11.15-13.15
13 września, czwartek, godz. 11.15-13.15
20 września, czwartek, godz. 11.15-13.15
W dniu 27 września dyżuru nie będzie (zaplanowany udział w seminarium poza Warszawą).

dr hab. Marek Rymsza, 29.08.2018

 


 

Dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka odwołuje dyżur w środę 22 sierpnia.

dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, 21.08.2018

 


 

Rozpoczęła się III tura rekrutacji na wymianę Erasmus w roku akademickim 2018/2019. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://bwz.uw.edu.pl/posts/29295

dr Aleksandra Winiarska, 18.07.2018

 


 

Wnioski o stypendium ministra należy składać w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 25 września.

mgr Agnieszka Hojda, 18.07.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur stacjonarny, który odbędzie się w środę 18.07 godz. 14.00-15.00., NŚ s.202.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 17.07.2018

 


 

Dr Joanna Śmigielska odwołuje dzisiejszy (17.07) dyżur.

dr Joanna Śmigielska, 17.07.2018

 


 

Komunikat dotyczący składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 13.07.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje najbliższe, piątkowe dyżury. Proszę o kontakt mailowy.

dr hab. Beata Hoffmann, 12.07.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur stacjonarny, który odbędzie się w piątek g.13.40-14.40 NŚ s.202.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 12.07.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej zostaje przeniesiony z poniedziałku 9 lipca na wtorek 10 lipca, w godz. 10-11.30 na Nowym Świecie. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

dr Aleksandra Winiarska, 6.07.2018

 


 

W 27 tygodniu (2-6.07.2018) dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na e-dyżur, kolejne dyżury stacjonarne zostaną podane na początku 28 tygodnia (9-10.07).

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 3.07.2018

 


 

Terminy najbliższych dyżurów dr hab. Bartłomieja Walczaka: 4 lipca 10:30-12:00; 10 lipca 12:00-13:30, s. 212 N69

dr hab. Bartłomiej Walczak, 2.07.2018

 


 

Ostatni przed wakacjami dyżur dr hab. Anety Gawkowskiej odbędzie się w środę 4 lipca 2018 w godz. 10.00 -11.30.

dr hab. Aneta Gawkowska, 28.06.2018

 


 

Najbliższy dyżur (poniedziałek, 2 lipca) dr Aleksandry Winiarskiej odbędzie się w godzinach 12.00-13.30 na Żurawiej, pok. 303.

dr Aleksandra Winiarska, 28.06.2018

 


 

Od 1 lipca dyżury dr Ewy Gniazdowskiej będą się odbywać w środy w godzinach 11.30-13.00.

dr Ewa Gniazdowska, 27.06.2018

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dyżury 3 i 4 lipca z powodu wyjazdu na obóz badawczy.

prof. Małgorzata Fuszara, 27.06.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur w środę (27.06) na Żurawiej 4, p.306, w godz. 15.15-16.15.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 26.06.2018

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (27.06) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 26.06.2018

 


 

Ze względu na obronę doktoratu mgr M. Olasik, 20.06.2018 dr hab. Paweł Możdżyński przekłada dyżur na godz. 12.00 do 13.00.

dr