ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

 

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do sekretariatu.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00) - ISNS studia niestacjonarne
zaoczne/uzupełniające
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

Wykaz opłat za studia wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego

nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499

W tytule należy podać: która rata, rok studiów oraz nr indeksu.