ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminy

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania - obowiązująca 15.10.2015

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania.

 

Instrukcja przygotowania zdjęć do ELS

Wzór karty obiegowej

 

Informacje dla studentów ostatniego roku przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU ZAOCZNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH.

Studenci, którzy nie będą uczestniczyć w lektoracie języka angielskiego (np. z powodu posiadania uznawanego przez UW certyfikatu zewnętrznego) zobowiązani są w roku 2007/2008 do uzupełnienia brakujących ECTS innym dowolnym przedmiotem z programu studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zaliczania lektoratów i uzyskiwania certyfikatu językowego UW oraz aktualnie uznawanych przez UW certyfikatów zewnętrznych i zasad wpisywania do indeksu oceny z egzaminu z języka obcego na podstawie certyfikatu zewnętrznego, znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. organizacji nauczania języków obcych na UW.

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
INFORMACJA DLA STUDENTÓW II i III ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH), JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie uznawanych przez UW certyfikatów zewnętrznych oraz zasad wpisywania do indeksu oceny z egzaminu z języka obcego na podstawie certyfikatu zewnętrznego, znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. organizacji nauczania języków obcych na UW.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Pismo (BSS-441 -132/2015) Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior dotyczące interpretacji niektórych zapisów Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.