ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Praktyki

Regulamin

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia

Praktyki - zadania studenta


Załączniki:


Zasady zgłaszania do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Kontakt

Pełnomocnik ds. praktyk
dr Ewa Wideł
e-mail: ewidel@isns.uw.edu.pl


Opiekunowie:

I. Antropologia polityki i historia idei – dr Bartosz Kamiński bartosz.kaminski@uw.edu.pl

II. Antropologia współczesności: warsztat badacza – dr Albert Jawłowski a.jawlowski@uw.edu.pl

III. Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych – dr Agata Gójska a.m.gojska@uw.edu.pl

IV. Organizacje pozarządowe – dr hab. Magdalena Arczewska m.m.arczewska@uw.edu.pl

V. Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja – dr Ewa Wideł ewidel@isns.uw.edu.pl

VI. Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta – dr Barbara Audycka-Zandberg b.audycka@uw.edu.pl

VII. Zarządzanie kadrami – dr hab. Mariola Racław m.raclaw@uw.edu.pl

VIII. Ekspertyza społeczno-obyczajowa – dr hab. Aleksandra Herman a.herman@isns.uw.edu.pl