ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Praktyki

Regulamin

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia


Załączniki:


Zasady zgłaszania do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Oferty i ogłoszenia

Centrum Kultury Wilanów - praktyka

Dom Kultury „Dorożkarnia” - praktyka

Dom Kultury Śródmieście - praktyka

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” - praktyka

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej - praktyka

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych - praktyka

Uniwersytet Dzieci - wolontariat

 

Sprawozdania

Projekt FID "HRM w praktyce. Dobre praktyki w HRM”

 

Kontakt

Pełnomocnik ds. praktyk
dr Ewa Wideł
e-mail: ewidel@isns.uw.edu.pl

Opiekunowie:

Ścieżka I – dr Iwona Oliwińska, e-mail: i.oliwinska@uw.edu.pl,
dr Albert Jawłowski e-mail: a.jawlowski@uw.edu.pl

Ścieżka III – dr Agata Gójska, e-mail: agata.gojska@gmail.com

Ścieżka IV – dr Ewa Giermanowska e-mail: e.giermanowska@uw.edu.pl

Ścieżka VI – dr Maria Środoń e-mail: m.srodon@uw.edu.pl

Ścieżka VII - mgr Szymon Wójcik, e-mail: szymon.wojcik@fdn.pl

Ścieżka VIII – dr Łukasz Mikołajewski, e-mail: lukaszmiko@gazeta.pl