ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Praktyki

Regulamin

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia

Praktyki - zadania studenta


Załączniki:


Zasady zgłaszania do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Oferty i ogłoszenia


Sprawozdania

Projekt FID "HRM w praktyce. Dobre praktyki w HRM”


Kontakt

Pełnomocnik ds. praktyk
dr Ewa Wideł
e-mail: ewidel@isns.uw.edu.pl


Opiekunowie:

Ścieżka I – dr Bartłomiej Błesznowski: blesznowski@gmail.com

Ścieżka II - dr Iwona Oliwińska: i.oliwińska@uw.edu, dr Albert Jawłowski: a.jawlowski@uw.edu.pl

Ścieżka III - dr Agata Gójska: agata.gojska@gmail.com

Ścieżka IV - mgr Szymon Wójcik: szymon.wojcik@fdds.pl

Ścieżka V - dr Ewa Wideł: ewidel@isns.uw.edu.pl

Ścieżka VI - dr Maria Srodoń: m.srodon@uw.edu.pl

Ścieżka VII - dr hab. Ewa Giermanowska: e.giermanowska@uw.edu.pl

Ścieżka VIII - dr Aleksandra Herman: a.herman@isns.uw.edu.pl

ITS – dr hab. Piotr Laskowski: ptrlaskowski@gmail.com