ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Ogłoszenia

Zapraszamy Studentów i Studentki studiów magisterskich oraz Doktorantów i Doktorantki UW na międzynarodowe wydarzenie edukacyjne "Migration Days" (on-line, 17-22.05.2021 r.). Rekrutacja trwa do 24.04.2021. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: http://www.migracje.uw.edu.pl/wydarzenia/4eu-migration-days-call/

dr Aleksandra Winiarska, 16.04.202

 


 

Program Tutoringu

Światowa Wystawa Expo 2020 to największe wydarzenie gospodarcze na świecie. To ponad 200 państw i organizacji i blisko 18 mln uczestników.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza studentów Uniwersytetu Warszawskiego na 3-miesięczne praktyki zagraniczne podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju.

Spotkanie informacyjne organizowane przez Biuro Karier UW odbędzie się dnia 20 kwietnia o godz. 14:30 na platformie MS Teams.

Wezmą w nim udział przedstawiciele PAIH.

Spotkanie będzie okazją do uzyskania informacji o praktykach zagranicznych podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju oraz zadawania pytań.

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3dTJY6O. Link do spotkania zostanie przesłany po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

Spotkanie będzie rejestrowane.

 


 

W dniu 14 kwietnia odwołany zostaje dyżur prof. J. Arcimowicz.

dr hab. Jolanta Arcimowicz prof. ucz.

 


 

Program Tutoringu

W Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW ruszył program tutoringu studenckiego dla osób ze spektrum autyzmu.

W ramach programu student może otrzymać wsparcie tutora - innego studenta - w zakresie planowania nauki i uczenia się, załatwiania spraw organizacyjnych i formalnych na uczelni, nawiązywania kontaktów z innymi osobami, korzystania z usług na uczelni czy docierania w nowe miejsca.

Z programu może skorzystać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od kierunku studiów. Udział w programie poprzedzony jest konsultacją w Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW, zapisy: bon@uw.edu.pl z dopiskiem ZGŁOSZENIE - CWA. Szczegóły dostępne są na stronie www.bon.uw.edu.pl/spektrum i www.bon.uw.edu.pl/tutoring

Działanie współfinansowane w ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW zaprasza WSZYSTKICH STUDENTÓW Uniwersytetu Warszawskiego do wypełnienia ankiety na temat strategii radzenia sobie z nauką na Uniwersytecie Warszawskim. Celem badania jest opracowanie narzędzi wspierających studentów z trudnościami w uczeniu się (w szczególności z trudnościami w czytaniu).

Udział w ankiecie umożliwi wyjście naprzeciw potrzebom tej grupy studentów.

Badanie potrwa do 31.05.2021 r. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 40 minut. Uzyskane wyniki będą analizowane zbiorczo i posłużą m.in. do opracowania modeli wspierania osób z trudnościami w uczeniu się. Link do ankiety https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3sk57ZjwJLhiwU5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 


 

Dr hab. Magdalena Łukasiuk zmienia godziny swojego dyżuru wyjątkowo dnia 31.03.2021
na 08:00 - 09:30 rano.

26.03.2021

 


 

Pismo prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab Sławomira Żółtka, prof. ucz.
w sprawie stypendium socjalnego.

 


 

Emblem of Azerbaijan

Ambasada Republiki Azerbejdżanu informuje o naborze na stypendium „Topczubaszowa”.

Od 2009 roku Uniwersytet ADA (Azerbejdżańska Akademia Dyplomatyczna) w Baku/Azerbejdżanie oferuje Międzynarodowe Stypendium im. Alimardana Topczubaszowa, aby zapewnić studentom na całym świecie najwyższej klasy międzynarodowe szkolenia w zakresie edukacji i przywództwa. Uniwersytet ADA zajmuje się przygotowywaniem światowych liderów
i promowaniem wspólnych badań w dziedzinie dyplomacji, spraw publicznych i międzynarodowych, biznesu, nauk humanistycznych i ścisłych, technologii informacyjnych i inżynierii systemów.

Programy studiów licencjackich oferowane przez Uniwersytet obejmują administrację biznesową, finanse, ekonomię, inżynierię komputerową, informatykę, technologie informacyjne, studia międzynarodowe, media cyfrowe i komunikację, sprawy publiczne, prawo oraz programy magisterskie: Administracja Biznesowa, MBA Finanse, Dyplomacja
i Sprawy Międzynarodowe, Administracja Publiczna, Zarządzanie Edukacją, Nauczania
i Uczenia się (Informatyka i Analityka Danych przeznaczone są wyłącznie dla studentów
z Azerbejdżanu).

Termin składania wniosków o stypendium „Topczubaszowa” upływa 1 kwietnia 2021.

Więcej informacji tutaj: www.ada.edu.az

Osoba do kontaktu:

Leyla Aliyeva, Doradca ds. Rekrutacji i Absolwentów, Biuro Rekrutacji i Akt Studenckich,
e-mail: laliyeva@ada.edu.az      

 


 

Biuro Karier UW przedłuża rekrutację do programu Ambasadorzy Kariery UE. Program jest skierowany do osób zainteresowanych zapoznaniem się z możliwościami pracy w strukturach Unii Europejskiej oraz promocją ścieżek kariery wśród społeczności studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnictwo w programie umożliwia podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi, promowanie zatrudnienia w strukturach UE, nawiązania relacji z ambasadorami z kraju i zagranicy, zdobycia doświadczenia w otoczeniu międzynarodowym oraz rozwinięcia kompetencji miękkich. Zakwalifikowany student lub studentka będzie miał(a) okazję poznać specyfikę i współpracować z przedstawicielami instytucji europejskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 25 marca. Zgłoszenia należy przesyłać na adres biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Więcej informacji o rekrutacji na stronie Biura Karier UW https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/ambasador-karier-eu

oraz na Facebooku https://bit.ly/3bTI1Yq

 


 

Decyzją Dyrekcji ISNS (zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministra Zdrowia) do Świąt Wielkanocnych sekretariaty będą pracowały tylko w trybie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt mailowy do odpowiednich sekretariatów.

Katarzyna Szenajch, 18.03.2021

 


 

Autyzm

Zostań tutorem studenta ze spektrum autyzmu!

Ogarnięcie wszystkich spraw na studiach bywa trudne – zajęcia, zaliczenia i kontakty społeczne to dla wielu studentów duże wyzwania. Chcesz pomóc innym odnaleźć się na uczelni, a zarazem rozwinąć własne kompetencje i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe?

Zgłoś się do programu tutoringu studenckiego!

W ramach programu:

 Dowiedz się więcej i zgłoś się: www.bon.uw.edu.pl/tutoring

 

Projekt “Uniwersytet dla wszystkich - level up" nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza studentów i studentki do udziału w Programie Doskonalenia Badań Ewaluacyjnych dla Młodych Badaczy, dotyczącym ewaluacji projektów wspierających zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży.

Wydłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do 23 marca 2021 roku. 

Zapraszamy do udziału w Programie osoby do 35 r.ż. z co najmniej tytułem licencjata oraz doświadczeniem w prowadzeniu badań, które zainteresowane są przeprowadzeniem ewaluacji projektu wspierającego zatrudnienie lub przedsiębiorczość młodzieży.

Fundacja zapewnia uczestnikom programu wsparcie merytoryczne, jak również finansowanie uzasadnionych kosztów pracy ewaluatora w łącznej kwocie ok. 2300 EUR brutto. 

Formularz wraz z załączonym CV należy wysłać do 23 marca 2021 r. 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Fundacji: 

https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/nabor-do-programu-doskonalenia-badan-ewaluacyjnych

Program jest realizowany w ramach projektu "Youth Impact" finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG powołanych przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

 


 

Erasmus

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się z zakładce dla studentów ISNS - praktyki za granicą Erasmus.

dr Aleksandra Winiarska, 05.03.2021

 


 

Erasmus spotkanie

Na najbliższe spotkanie z BWZ UW w sprawie rekrutacji na częściowe studia Erasmus 02.03.godz. 16.30 można zarejestrować się poprzez LINK.

dr Aleksandra Winiarska, 02.03.2021

 


 

Przypominam, że dziś (wtorek 23.02) o godz. 15.30 jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wymiany Erasmus. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy (aa.winiarska@uw.edu.pl), w odpowiedzi podam link do spotkania.

dr Aleksandra Winiarska, 23.02.2021

 


 

W ciągu najbliższych 2 tygodni nastąpi aktualizacja wzorów dokumentów dotyczących praktyk studenckich. Studenci, którzy chcieliby w tym czasie rozpocząć praktyki, powinni skontaktować się z pełnomocnikiem w celu ustalenia, jakimi wzorami powinni się posługiwać.

dr Ewa Wideł, 22.02. 2021

 


 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza studentów
i studentki do udziału w Programie Doskonalenia Badań dla Młodych Badaczy, dotyczącym ewaluacji projektów wspierających zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży. Program jest realizowany w ramach projektu "Youth Impact" finansowanego
ze środków Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG powołanych przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

Zapraszamy do udziału w Programie osoby do 35 r.ż. z co najmniej tytułem licencjata
oraz doświadczeniem w prowadzeniu badań, które zainteresowane są przeprowadzeniem ewaluacji projektu wspierającego zatrudnienie lub przedsiębiorczość młodzieży.

Fundacja zapewnia uczestnikom programu wsparcie merytoryczne, jak również finansowanie uzasadnionych kosztów pracy ewaluatora w łącznej kwocie ok. 2300 EUR brutto. 

Formularz wraz z załączonym CV należy wysłać do 16 marca 2021 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Fundacji: 

https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/nabor-do-programu-doskonalenia-badan-ewaluacyjnych

 


 

W zakładce ERASMUS zamieszczono aktualne zasady wstępnej kwalifikacji kandydatów
i kandydatek do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe. Zachęcam do aplikowania.

dr Aleksandra Winiarska, 16.02.2021

 


 

Spotkanie informacyjne z koordynatorką ds. Erasmus w ISNS odbędzie się 23 lutego o godz. 15.30 na platformie Zoom. Zainteresowane osoby są proszone o kontakt mailowy aa.winiarska@uw.edu.pl

dr Aleksandra Winiarska, 16.02.2021

 


 

Zaproszenie

 


 

Syrenka

Praktyki absolwenckie Urzędu m.st. Warszawy przy projekcie Naukowa Warszawa

 


 

Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie nowej aplikacji dla studentów i studentek Erasmus. Zachęcam do sprawdzenia: https://erasmusapp.eu/

dr Aleksandra Winiarska, 01.02.2021

 


 

Decyzją prorektora ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka
w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania przez studentów w USOSweb podpięć przedmiotów, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Katarzyna Szenajch, 26.01.2021

 


 

27 stycznia (środa) dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się w godzinach 13.00 – 14.00.

J. Arcimowicz, 21.01.2021

 


 

W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.
Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS).

Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2.

Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021

Katarzyna Szenajch, 19.01.2021

 


 

Festiwal „Imagining the future”

Do 29 stycznia studenci, doktoranci i pracownicy uczelni Sojuszu 4EU+ mogą zgłaszać propozycje projektów na Festiwal Nauki i Kultury, który odbędzie się w czerwcu na Uniwersytecie Sorbońskim.

Tematem przewodnim festiwalu jest „Wyobrażenie przyszłości” (Imagining the future), w ramach którego wyodrębniono cztery wątki tematyczne dotyczące aktualnych wyzwań:

Festiwal skierowany jest zarówno do społeczności akademickiej Uniwersytetu Sorbońskiego, jak i uniwersytetów partnerskich Sojuszu 4EU+.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania wspólnych, międzyuczelnianych projektów, przewidujących aktywne zaangażowanie słuchaczy (w wieku od 15 do 18 lat). Propozycje mogą przybrać różne formy – spotkań, warsztatów, pokazów multimedialnych, wydarzeń artystycznych, konkursów czy gier.

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+ >>

 


 

Welcome Point

Welcome Point zaprasza studentki i studentów zagranicznych na warsztaty online Mindfulness in academic and everyday life. Spotkanie odbędzie się 21 i 22 stycznia w godzinach 11:00-14:30 i zostanie przeprowadzone w języku angielskim. W warsztatach mogą wziąć udział studenci czterech ostatnich semestrów studiów.

Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem.

Agnieszka Hojda, 08.01.2021

 


 

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 rozpocznie się 29.12.2020 o godz. 21:00, a zakończy się 10.01.2021 o godz. 23:59, natomiast druga tura zapisów odbędzie się w terminie 19.02.2021, godz. 21:00 do 01.03.2021, godz. 23:59.

Katarzyna Szenajch, 23.12.2020

 


 

Dyżur stacjonarny sekretariatu w dniu 23 grudnia odbędzie się w godzinach 10.30-12.00. W dniu 30 grudnia dyżur jest odwołany.

Katarzyna Szenajch 22.12.2020

 


 

Zajęcia i dyżur dr Beaty Hoffmann w dniu 11.12. są odwołane z powodu jej udziału w konferencji online.

dr hab. Beata Hoffmann, 09.12. 2020

 


 

W związku z uroczystością pogrzebową Pana Profesora Marcina Króla i jej transmisją w internecie, KJD w porozumieniu z Dziekanem ogłasza godziny dziekańskie w dniu 10 grudnia 2020 od godz. 11.00 do godz. 15.00.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji wspomnianej uroczystości w Internecie. W przypadku bezpośredniego uczestnictwa w uroczystości pogrzebowej prosimy o bezwzględne przestrzeganie wszelkich wymogów związanych z aktualnymi wytycznymi i ograniczeniami sanitarnymi określonymi m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 


 

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt pt.: 

„Debiut naukowy 2021 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

 

Dziesiątą edycję projektu organizują:

Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,

Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Raciborzu

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

 

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

 

Termin ogłoszenia: 16 września 2020

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021

Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021

 

Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)

tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,        

 

Karta zgłoszenia:

Karta zgłoszenia:

Nazwisko i imię:

 

Data urodzenia:

 

Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:

 

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, tytuł [lic. lub mgr] itp.

 

Telefon kom.:

 

Adres E-mail:

 

Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).

[do 500 znaków]

 

Tytuł artykułu/pracy:

 

Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:

 

Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć

 

Tytuł artykułu/pracy w języku angielskim

 

Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt) – do 1000 znaków:

 

Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) -   do 5 pojęć

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

 

………………………………………………

Własnoręczny – czytelny podpis

 

Standardy edytorskie:

Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.

Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm         

Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ w specjalnej zakładce załączamy formatkę czyli zasady redagowania tekstów i tamże standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.  

 

Studenci ISNS mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowej szkole letniej Summer School of Sustainability, organizowanej przez Uniwersytet w Goeteborgu (Szwecja).

Szkoła letnia odbędzie się w terminie od 05 do 30.07.2021 r. Studenci UW mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w wybranym kursie (7,5 ECTS) związanym z tematyka zrównoważonego rozwoju. Koszty podróży i utrzymania pokrywa student. Więcej informacji o szkole letniej i oferowanych kursach można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu w Goeteborgu. Na stronie internetowej BWZ zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze do udziału w programie. Termin przesyłania zgłoszeń do BWZ mija 14.12.2020.

W przypadku pytań można kontaktować się z p. Karoliną Trybowską-Greń, Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

 


 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki legitymacje pozostają ważne bez konieczności ich przedłużania w dziekanacie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu,legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

 


 

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl).

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

 


 

Dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbywać się będą na platformie google meet meet.google.com/gqz-dgkh-wyy w środy w godz. 13.00-15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 5.11.2020

 


 

W najbliższą środę (4.11) dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się na platformie google meet meet.google.com/gqz-dgkh-wyy w godz. 13.00-15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 3.11.2020

 


 

Dodatkowe seminarium licencjackie dra Łukasza Drozdy w ISNS – tematyka socjologii miasta i urban studies.

dr Łukasz Drozda, 26.10.2020

 


 

W najbliższą środę (28.10) dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się na platformie google meet meet.google.com/jtk-wyuy-snh w godz. 13.00-15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 26.10.2020

 


 

Dyżur prof. J. Arcimowicz - czwartek, 13.00 - 15.00 link meet.google.com/vju-jfvk-fyk.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 21.10.2020

 


 

Szanowni Państwo Studenci,
mój dyżur będzie odbywał się po zajęciach, w piątki, w godz. 13.00-14.30. Będę przesyłała link do wszystkich Państwa, czyli Osób z którymi mam zajęcia, jak i do Osób piszących u mnie prace (mgr/lic).

Bardzo prosze wszystkie pytania kierować wówczas do mnie, a mailowo kontaktować się w sytuacjach wyjątkowych, ponieważ mimo chęci, nie mam możliwości udzielania odpowiedzi na wszystkie maile. Często są to pytania wymagające doprecyzowania w formie "żywego" kontaktu, a niekiedy odpowiedź z mojej strony wymaga zadania dodatkowych pytań.

Zapraszam do kontaktu "na żywo" , oczywiście online, a nie do korespondencyjnej wymiany zdań.

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Beata Hoffmann, 20.10.2020

 


 

Dyżury dr Ewy Gniazdowskiej do odwołania odbywać się będą w środy 11.00-12.30, po wcześniejszym umówieniu mailowym ewa.gniazdowska@uw.edu.pl.

dr Ewa Gniazdowska, 20.10.2020

 


 

Zgodnie z nowym zarządzeniem Rektora UW z dnia 16.10.2020

Godziny przyjęć interesantów w ISNS – od 26.10 do odwołania

Sekretariat Dyrekcji ISNS:poniedziałki – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123; isns@isns.uw.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich: wtorki – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175; agnieszka.hojda@uw.edu.pl

Sekretariat studiów stacjonarnych: środy – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175; kszenjach@isns.uw.edu.plagnieszka.hojda@uw.edu.pl

Sekretariat studiów niestacjonarnych: czwartki – 11.00 – 13.00 (pokój 103/104) – tel. 22 55 20 176; isns-z@isns.uw.edu.pl

W pozostałe dni prosimy o kontakt mailowy z właściwym sekretariatem!

Edyta Gruza, 19.10.2020

 


 

Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia.

mgr Agnieszka Hojda, 13.10.2020

 


 

Najbliższy dyżur prof. Jolanty Arcimowicz (w formie zdalnej) odbędzie się 14.10 (środa).

godz. 13-14: https://meet.google.com/pah-ndzm-xcx?hs=122&authuser=1

godz. 14- 15: https://meet.google.com/bme-txcz-ydw?hs=122&authuser=1

dr hab. Jolanta Arcimowicz,prof. ucz.; 13.10.2020

 


 

Seminarium magisterskie dr hab. Barbary Lewenstein.

dr hab. Barbara Lewenstein, 9.10.2020

 


 

Uprzejmie informujemy, iż studenci, dla których elektroniczne legitymacje zostały wydrukowane (ELS, a więc zapisane w USOSie i widoczne w USOSweb), mogą wnioskować o mLegitymację, która tymczasem zastąpi tradycyjny druk. Plastikowe legitymacje zostaną przekazane na wydziały po wznowieniu normalnego trybu pracy.

https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-juz-dostepne-na-uw/?highlight=mlegitymacje

mgr Agnieszka Hojda, 7.10.2020

 


 

Informuję, że w roku akademickim 2020/2021 na studiach drugiego stopnia (magisterskich) ruszyły następujące specjalizacje: 

Studenci, którzy zapisali się na specjalizacje, które nie ruszyły, proszeni są o mail do sekretariatu, którą specjalizację będą robić.

mgr Katarzyna Szenajch, 2.10.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 05.10 – 08.10

Sekretariat dyrekcji:

Poniedziałek – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123

Środa – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123

 

Sekretariat studiów stacjonarnych:

odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

Poniedziałek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Wtorek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Czwartek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

 

Sekretariat studiów zaocznych:

Poniedziałek – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Wtorek – praca zdalna, kontakt mailowy isns-z@isns.uw.edu.pl

Środa– 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Czwartek – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176


Edyta Gruza, 2.10.2020

 


 

Studenci, którzy z powodu pandemii nie zrealizowali w terminie praktyki na ścieżce podstawowej powinni złożyć podanie (do dr Ewy Gniazdowskiej) z prośbą o jej przesunięcie zaliczenia na następny rok akademicki.

dr Ewa Wideł, 29.09.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 28.09 – 02.10


Sekretariat dyrekcji:

Środa – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123


Sekretariat dydaktyczny:

odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

 

Poniedziałek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Wtorek – 11.00 – 13.00 (pokój 112) – tel. 22 55 20 175

Środa – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Czwartek – 11.00 – 13.00 (pokój 103) – tel. 22 55 20 176

Edyta Gruza, 25.09.2020

 


 

W związku z przesunięciem rozpoczęcia roku akademickiego na 15 października, rejestracja na zajęcia została przesunięta na 12 października, godzina 21.00, z zakończy się 25 października, godzina 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 23.09.2020

 


 

Informacja dr Ewy Gniazdowskiej - Kierowniczki studiów ISNS dotycząca zajęć w semestrze zimowym.

mgr Katarzyna Szenajch, 23.09.2020

 


 

Najbliższe dyżury dr Ewy Wideł odbędą się w środę 23 i 30 września na Żurawiej w p. 306 w godz. 12.30-13.30.

dr Ewy Wideł, 22.09.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 21.09 – 24.09

Sekretariat dyrekcji:

Sekretariat dydaktyczny:
odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

Edyta Gruza, 17.09.2020

 


 

Na stronie BWZ pojawiła się informacja na temat dodatkowej kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne Erasmus+

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska, 11.09.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów – 14.09 – 17.09

Sekretariat dyrekcji:
Środa – 9.00 – 14.00 (pokój 116) – tel. 22 55 20 123

Sekretariat dydaktyczny:
(również sprawy związane z rekrutacją) – 14.09 – 17.09
odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

Edyta Gruza, 10.09.2020

 


 

Do rozpoczęcia roku akademickiego (15.10.2020) dyżury dr Ewy Gniazdowskiej odbywają się we wtorki w godzinach 11.00 - 12.30 (prosimy o wcześniejsze umówienie mailowe (ewa.gniazdowska@uw.edu.pl)

mgr Katarzyna Szenajch, 10.09.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów (również sprawy związane z rekrutacją) – 07.09 – 10.09
Odbiór dyplomu po wcześniejszym umówieniu mailowym!!!

Edyta Gruza, 3.09.2020

 


 

We wrześniu dyżur dr hab. Jolanty Arcimowicz prof. ucz – kierownika studiów zaocznych oraz doktoranckich odbywać się będzie w czwartki w godz. 13.00 – 15.00, pokój 103 /prośba o wcześniejsze umówienie mailowe jolanta.arcimowicz@uw.edu.pl

Edyta Gruza, 3.09.2020

 


 

Najbliższy dyżur dr Ewy Gniazdowskiej odbędzie się 7 września w godzinach 11:00-12:30.

dr Ewa Gniazdowska 1.09.2020

 


 

Dr Marek Kłosiński prosi o pilny kontakt mailowy wszystkie osoby, które zamierzają zdawać egzamin z Metod Badań Społecznych w II terminie.

dr Marek Kłosiński, 31.08.2020

 


 

Godziny przyjęć interesantów (również sprawy związane z rekrutacją) – 31.08 – 3.09
Poniedziałek – 11.00 – 13.00 (pokój 112)
Wtorek – 11.00 – 13.00 (pokój 112)
Środa – 11.00 – 13.00 (pokój 112)
Czwartek – 11.00 – 13.00 (pokój 103)

Edyta Gruza, 31.08.2020

 


 

W zakładce Egzaminy i zaliczenia - terminy wyniki znajduje się harmonogram sesji poprawkowej.

mgr Katarzyna Szenajch, 26.08.2020

 


 

Najbliższe dyżury sekretariatu studiów stacjonarnych odbędą się 25 sierpnia i 1 września w godzinach 10.00 - 13.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 18.08.2020

 


 

I tura rejestracji na seminaria odbędzie się w terminie: 27.07.2020, godz. 21.00 do 03.08.2020 godz. 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 22.07.2020

 


 

W związku z pandemią Covid w semestrze zimowym będzie obowiązywała mniejsza liczebność w grupach. Prosimy zapisywać się tylko na zajęcia obligatoryjne i ścieżkowe ze swoich specjalizacji, obowiązują limity dostosowane do liczby osób zapisanych na daną ścieżkę. Osoby spoza ścieżki będą z przedmiotu wypisywane odgórnie. Fakultety pozostają bez zmian.

mgr Katarzyna Szenajch, 30.06.2020

 


 

W związku z awaria serwerów rozpoczęcie rejetracji zostało przełożone na 1 lipca na godz. 21.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 30.06.2020

 


 

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 odbędzie się w terminie 30.06.2020 godz. 21:00 do 10.07.2020 godz. 23:59. W tym roku rejestracja na seminaria odbędzie się w odrębnie podanym terminie.

mgr Katarzyna Szenajch, 26.06.2020

 


 

Decyzją Kierownika Studiów dr Ewy Gniazdowskiej od dnia 10 czerwca br. korespondencja mailowa - przesyłanie podań dot. toku i organizacji studiów odbywać się ma tylko z wykorzystaniem konta mailowego z domeny uw - …….............@student.uw.edu.pl.

mgr Katarzyna Szenajch, 9.06.2020

 


 

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 


 

Ogłoszenie dotyczące obowiązkowego szkolenia POWI dla studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW w roku akad.2019/2020.

mgr Magdalena Wielądek, 27.05.2020

 


 

Szanowni Państwo, w załączeniu informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020 zgodnie z ostatnimi decyzjami Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowej. (Uchwała nr 4)

Podstawowym źródłem informacji jest strona Rady Koordynacyjnej: certyfikacja.uw.edu.pl, na której ukazują się wszelkie aktualizacje i najnowsze informacje. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram egzaminów http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/

Inforgrafika

prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowe Obcych UW, 25.05.2020

 


 

Terminy składania prac licencjackich i magisterskich.
Wszyscy studenci, którzy będą chcieli obronić się w regulaminowym czasie powinni mieć gotową pracę najpóźniej do 15 września 2020 roku.
Studenci studiów licencjackich, którzy będą brali udział w rekrutacji na studia II stopnia muszą w planowaniu obrony uwzględnić kalendarz rekrutacyjny kierunku na który będą zdawać.
Aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia w ISNS należy obronić się najpóźniej do 12 września br. ( rejestracja na kierunek zamyka się 13 września).
Prosimy pamiętać, że praca musi być gotowa nie później niż 14 dni przed planowanym terminem obrony.
W wyjątkowych sytuacjach, w związku z trwają pandemią, na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową KJD może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące.
Studenci, którzy spełnią wszystkie wymagania przewidziane programem studiów, ale nie złożą pracy dyplomowej otrzymają absolutorium.
Po 1 czerwca br., zostaną umieszczone szczegółowe procedury dotyczące obron i dyplomowania.

mgr Katarzyna Szenajch, 19.05.2020

 


 

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do Komunikatu Pani Rektor dotyczącego organizacji sesji egzaminacyjnej, przypominamy, że "w celu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń zdalnych, ich uczestnicy korzystają z:
1. kont poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim, (....) b. studenci - założonych w domenie @student.uw.edu.pl" (Zarządzenie nr 84 Rektora Uw z dnia 04.05.2020). W związku z powyższym osoby nieposiadające lub niekorzystające z tej tego adresu proszone są o założenie konta w domenie @student.uw.edu.pl lub odzyskanie hasła zgodnie z instrukcją w poniższym linku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej, bo może to być warunkiem uwierzytelnienia przed przystąpieniem do egzaminu.

https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/

Zarządzenie nr 84 Rektora Uw z dnia 04.05.2020
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5382/M.2020.186.Zarz.84.pdf

mgr Katarzyna Szenajch, 14.05.2020

 


 

Informujemy, że w wyniku zapisów na ścieżki licencjackie uruchomione zostają następujące specjalizacje:

I. Antropologia polityki i historia idei
II. Antropologia współczesności: warsztat badacza
III. Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych
V. Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja
VI. Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta
VII. Zarządzanie kadrami

mgr Katarzyna Szenajch, 27.04.2020

 


 

Informujemy, że zapisy na ściezki specjalizacyjne odbywać się będą w dniach 17-24 kwietnia elektronicznie. Wszyscy studenci, którzy powinni się zapisać otrzymali z sekretariatu maila w tej sprawie, wraz z linkiem do zapisów. Prosimy o sprawdzenie poczty.

mgr Katarzyna Szenajch, 16.04.2020

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje jutrzejszy (18.03) dyżur, kolejne spotkania indywidualne są możliwe po wcześniejszym umówieniu mailowym ewa.gniazdowska[at]op.pl.

dr Ewa Gniazdowska, 17.03.2020

 


 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez władze Uniwersytetu i Wydziału dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje swoje dyżury. Bezpośrednie indywidualne konsultacje ze studentami będą możliwe po uprzednim umówieniu się. Zapraszam do kontaktu mailowego p.mozdzynski@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Możdżyński, 16.03,2020

 


 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dr hab. Aneta Gawkowska zaprasza magistrantów i doktorantów do kontaktu mailowego.

dr hab. Aneta Gawkowska, 16.03.2020

 


 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dr hab. M. Racław zaprasza wszystkich studentów do kontaktu mailowego. Dyżury będą odbywane w trybie zdalnym.

dr hab. Mariola Racław, 11.03.2020

 


 

Zgodnie z informacją na zajęciach, najbliższy wykład z "Alkoholu..." (czwartek 12.marca) i konwersatorium z "Socjologii uzależnień" (piątek 13 marca) są odwołane z powodu mojego zabiegu chirurg. Bardzo proszę zapoznać się z tekstem Jerzego Mellibrudy Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu, który ukazał się w czasopiśmie „Alkoholizm i Narkomania” w nr 3 z 1997 r. ksero dostępne jest w bibliotece ISNS.

dr hab. Beata Hoffmann, 10.03.2020

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje najbliższy dyżur (11.03.2020) z powodu choroby.

dr hab. Paweł Możdżyński, 10.03.2020

 


 

9.03.2020 dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje zajęcia z przedmiotu „Sztuki wizualne w ujęciu strukturalnym” z powodu choroby.

dr hab. Paweł Możdżyński, 9.03.2020

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej odbędzie się 9.03 (poniedziałek) w godz. 10.15-11.45.

dr Agata Gójska, 5.03.2020

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje swoj dyżur w dniu 4.03 oraz zajęcia w dniu 5.03 z powodu choroby.

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., 2.03.2020

 


 

27.02 dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się w godz. 14.45 – 15.45.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 26.02.2020

 


 

Zajęcia prof. Marcina Króla (z powodu choroby) rozpoczną się 4 marca.

prof. Marcin Król, 24.02.2020

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przekłada jutrzejszy (21 lutego) dyżur na czwartek 27 lutego w godz. 13.00-14.30. Dyżur piątkowy (28 lutego) pozostaje bez zmian: 13.00-14.30.

dr hab. Beata Hoffmann, 20.02.2020

 


 

Prof. Marcin Król informuje, że prowadzone przez niego zajęcia rozpoczną się 26 lutego.

prof. Marcin Król, 18.02.2020

 


 

W imieniu Pani Rektor, uprzejmie przypominam, że zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Wydział Psychologii i Wydział Pedagogiczny przygotowały zajęcia dla studentów rozpoczynających kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela. W rejestracji żetonowej dostępne są dwa wykłady:

  1. "Psychologia dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach:

    • a) poniedziałki, godz. 8.00 - 9.30, ul. Stawki 5/7, aula, prowadząca: dr Joanna Toeplitz (kod: 2500-PED-01)
    • b. czwartki, godz. 16.30-18.00, ul. Miecznikowa 1, sala 102B, prowadząca: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska ( 2500-PED-02)
  2. "Pedagogika dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach (kod: 2300-PED-PN-W) :

    • a) piątki, godz. 15.00-16.30, ul. Karowa 18, prowadzący: dr Dobromir Dziewulak
    • b) wtorki, godz. 11.30-13.00, budynek (1216), Pałac Czetwertyńskich, prowadzący – dr hab. Janina Kamińska

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich, 17.02.2020

 


 

Dyżur dr Aleksandry Winiarskiej 18 lutego odbędzie się wyjątkowo w godzinach 9.30-11.00. Miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 17.02.2020

 


 

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających na elektorów UW ogłaszam godziny wolne od zajęć dydaktycznych dnia 18 lutego (wtorek) godz. 14.30 – 16.30. Godziny dydaktyczne dotyczą wyłącznie zajęć prowadzonych przez pracowników ze stopniem doktora (adiunktów).

dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz.; 17.02.2020

 


 

Dr Joanna Śmigielska odwołuje zajęcia w poniedziałek (17.02) i wtorek (18.02). Zajęcia w przyszłym tygodniu odbędą się zgodnie z planem.

dr Joanna Śmigielska, 17.02.2020

 


 

Dr Aleksandra Herman odwołuje poniedziałkowy (17.02) dyżur z powodów zdrowotnych.

dr Aleksandra Herman, 13.02.2020

 


 

II tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 rozpocznie się 14.02.2020 o godzinie 21.00 i zakończy się 26.02.2020 o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 7.02.2020

 


 

W poniedziałek 10.02.2020 sekretariat studiów stacjonarnych będzie czynny w godzinach 10.30 - 14.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 7.02.2020

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje swój dyżur w dniu 5 lutego br.

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.; 4.02.2020

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 7.02 ze względu na wyjazd na konferencję. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy. Można się ze mną też umówić osobiście w dn. 04.02 (wtorek) o godz. 11.00 na Nowym Świecie 69.

dr Aleksandra Winiarska, 3.02.2020

 


 

Prof. Anna Kwak odwołuje dyżur 6 lutego.

prof. Anna Kwak, 31.01.2020

 


 

Prof. Grażyna Woroniecka odwołuje dyżury 4-5 lutego 2020.

prof. Grażyna Woroniecka, 30.01.2020

 


 

Informuję o możliwości odbycia praktyk w ramach Erasmus Student Network w Coimbrze. Szczegółowe informacje można znaleźć tu: https://www.facebook.com/ESNCOIMBRA/

dr Aleksandra Winiarska, 30.01.2020

 


 

Dyżur dr Anny Krajewskiej 29.01. wyjątkowo odbędzie się w godz. 15:00-16:30.

dr Anna Krajewska, 27.01.2020

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur 29.01.2020 z powodu zebrania pracowników ISNS.

dr hab. Paweł Możdżyński, 27.01.2020

 


 

Dr Marek Kłosiński przenosi dyżur w bieżącym tygodniu na czwartek (30 stycznia), w godz. 16.30 - 17.00.

dr Marek Kłosiński, 27.01.2020

 


 

Podpięcia przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 (dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na zajęcia) będą możliwe w terminie 3-19 lutego 2020 r.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 27.01.2020

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 24 stycznia br ze względu na udział w posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej.

dr Aleksandra Winiarska, 24.01.2020

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje dyżur w dniu 28.01. Dyżur 29.01. odbędzie się w godzinach 11.00 - 12.30.

dr Ewa Gniazdowska, 23.01.2020

 


 

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego §5 ust. 4 termin Zgromadzenia Przedstawicieli Organizacji Studenckich został wyznaczony na 31 stycznia br.

W załączeniu: zawiadomienie, Regulaminem Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i wzór upoważnienia do oddania głosu w imieniu uczelnianej organizacji studenckiej.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 23.01.2020

 


 

Zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning - usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem. Do wyboru są trzy ścieżki tematyczne, które mają odrębny program.

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska ogłasza dodatkowy dyżur w czwartek 30.01.2020 o godz. 10.00 (połączony z pierwszym egzaminem "0" z KTS; drugi termin "0" bez zmian - 5 lutego) w dziekanacie na Żurawiej.

dr hab. Aneta Gawkowska, 22.01.2019

 


 

Dr Magdalena Łukasiuk przenosi dyżur z wtorku (28.01) na środę (29.01), w godz. 11.30-12.30, pok. 205 NŚ 69.

dr Magdalena Łukasiuk, 21.01.2020

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein skraca dyżur do godz. 16.00.

dr hab. Barbara Lewenstein, 20.01.2020

 


 

W lutym i marcu Biuro Współpracy z Zagranicą UW będzie prowadzić nabory w ramach umów bilateralnych, między innymi do uczelni północnoamerykańskich. Informacje można znaleźć pod linkiem:
http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-oferty-dla-studentow/

dr Aleksandra Winiarska, 17.01.2020

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje dzisiejszy (17.01) z powodu wizyty lekarskiej. Zajęcia - bez zmian.

dr hab. Beata Hoffmann, 17.01.2020

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje dyżur 15 stycznia br.

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., 13.01.2020

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (13.01.2020) z powodu choroby.

dr hab. Barbara Lewenstein, 12.01.2020

 


 

W zakładce Erasmus zostały ogłoszone zasady kwalifikacji w ISNS UW na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021. Osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie informacyjne w środę 22 stycznia o godz. 13.30 w sali 101 na Nowym Świecie 69.

Dr Aleksandra Winiarska, 10.01.2020

 


 

Informacje dotyczące egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych sesja zimowa 2020 r.
Uprzejmie przypominamy, że:

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020

prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, 10.01.2020

 


 

Dr hab. Magdalena Arczewska odwołuje zajęcia w dniach 13-14.01.2020 z powodu choroby.

dr hab. Magdalena Arczewska, 10.10.2020

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 10.01.2019 r. ze względu na udział w Radzie Dyscypliny Naukowej. W sprawach pilnych proszę o kontakt email.

dr Aleksandra Winiarska, 9.01.2020

 


 

Dr Joanna Śmigielska przekłada dyżur z wtorku (7.01) na środę (8.01) w godz. 13.30 - 15.00, pok. 200, Nowy Świat 69.

dr Joanna Śmigielska, 7.01.2020

 


 

Prodziekan WSNSiR ds. studenckich dr hab. Tomasz Kaźmierczak ogłosił 20 grudnia od godz. 11.30 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej, prodziekan WSNSiR ds. studenckich, dr hab. Tomasz Kaźmierczak, 19.12.2019

 


 

Godziny pracy sekretariatu w okresie świątecznym:
23 grudnia 10.30 - 14.00
24.12 - 01.01.2020 sekretariat nieczynny

mgr Katarzyna Szenajch, 19.12.2019

 


 

Dr Mustafa Switat odwołuje dzisiejszy (18.12) dużym z powodu choroby.

dr Mustafa Switat, 18.12.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przekłada najbliższy (18.12) dyżur na godz. 13.00.

dr hab. Aneta Gawkowska, 17.12.2019

 


 

Dr Mariusz Piotrowski odwołuje z powodu choroby dzisiejsze (17.12) konsultacje.

dr Mariusz Piotrowski, 17.12.2019

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku (19.12) na wtorek (17.12), w godz. 15.00-17.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 17.12.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje poniedziałkowy (16.12) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 14.12.2019

 


 

W związku zorganizowanym przez Samorząd Studentów 17 grudnia Spotkaniem Świątecznym ogłaszam w tym dniu, w godz. 16.45-18.15 godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej, prodziekan WSNSiR ds. studenckich, dr hab. Tomasz Kaźmierczak, 12.12.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje swój dyżur w najbliższy piątek 13.12, ze względu na uczestnictwo w posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej.

dr Aleksandra Winiarska, 12.12.2019

 


 

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 rozpocznie się 16.12.2019 o godzinie 21.00 a zakończy się 28.12.2019 o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 11.12.2019

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku (12.12) na środę (11.12), w godz. 15.00-17.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 4.12.2019

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje zajęcia z Aksjourbanistyki oraz dyżur w dn. 9.12.19.

dr Maria Środoń, 9.12.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w dn. 6.12 br. ze względu na udział w konferencji.

dr Aleksandra Winiarska, 5.12.2019

 


 

Najbliższy dyżur prof. Jolanty Arcimowicz zostaje przeniesiony z 5.12 (czwartek) na 4.12 (środa) w godz. 13.00 – 15.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, 3.12.2019

 


 

PRZENIESIONE ZAJĘCIA Z SALI 108 W DNIU 28.11.2019
zajęcia ze Wspólnot miejskich odbędą się w sali 113
zajęcia z Socjologii pracy odbędą się w sali 113
zajęcia z Charakterystyki badań ilościowych odbędą się w sali 113

mgr Katarzyna Szenajch, 27.11.2019

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje dyżur w dniu 27 listopada br z powodu wyjazdu na konferencję.

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., 26.11.2019

 


 

BWZ ogłosiło konkurs dla studentów lub doktorantów na wyjazd do Tel Awiw University w semestrze letnim 2019/2020. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-uzupelniajacy-dla-studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020

dr Aleksandra Winiarska, 25.11.2019

 


 

W dniach 26-28 listopada odbędą się Erasmus Days na UW dla wszystkich zainteresowanych wyjazdem na wymianę zagraniczną. Szczegółowe informacje można znaleźć w wydarzeniu na FB
https://www.facebook.com/events/1321267738042976/

dr Aleksandra Winiarska, 25.11.2019

 


 

Drodzy Studenci,
Najbliższe zajęcia w ramach przedmiotu "Wspólnoty miejskie" to zajęcia w terenie.
Spotykamy się we wtorek 26 listopada o godz. 13.00 w Centrum Społecznym PACA na warszawskim Grochowie; adres: ul. Paca 40, Warszawa.
Zgodnie z sylabusem są to zajęcia podwójne i potrwają do godz. 16.00.
Proszę o potwierdzenie obecności na zajęciach na mój mail marek.rymsza@uw.edu.pl
Do zobaczenia na zajęciach,

dr hab. Marek Rymsza, 23.11.2019

 


 

Dyżur dr Aleksandry Winiarskiej w dn. 15.11. br. odbędzie się wyjątkowo w godz. 14.30-16.00. Miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 14.11.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje wykład i dyżur 15 listopada z powodu pogrzebu.

Bardzo proszę zapoznać się z materiałami w załącznikach:

Proszę to potraktować poważnie.

dr hab. Beata Hoffmann, 13.11.2019

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. odwołuje dyżur w dniu 6 listopada br. W przypadku pilnych spraw proszę o kontakt mailowy jacek.kochanowski@uw.edu.pl.

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz; 5.11.2019

 


 

Szkolenie w zakresie BHP - obowiązkowe dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i zaocznych.

mgr Katarzyna Szenajch, 30.10.2019

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje wszystkie zajęcia 04.11.2019 z powodu uczestnictwa w projekcie badawczym.

dr hab. Paweł Możdżyński, 30.10.2019

 


 

W związku z godzinami dziekańskimi sekretariat studiów stacjonarnych w dniu 31.10.2019 będzie czynny do 11.30.

mgr Katarzyna Szenajch, 30.10.2019

 


 

Prof. Barbara Fatyga i dr Marcin Sińczuch odwołują jutrzejsze zajęcia (pn, 28.10.2019 g. 11.30) Sztuka interpretacji i krytyki wyników badań z powodu wcześniejszych ważnych zobowiązań.

dr Marcin Sińczuch, 27.10.2019

 


 

Decyzją dr hab. Tomasza Kaźmierczaka - prodziekana Wydziału ds. studenckich 31 października od godz. 11.30 ogłoszone zostały godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

dr hab. Tomasz Kaźmierczak, prodziekan Wydziału ds. studenckich, 24.10.2019

 


 

Do 15.11 dyżury prof. Barbara Fatygi będą trwały do godz. 14.00.

prof. Barbara Fatyga, 23.10.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje piątkowe (25.10) zajęcia i dyżur z powodu choroby.

dr hab. Beata Hoffmann, 23.10.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje dzisiejszy (23.10) wykład Współczesne miasta.

dr hab. Barbara Lewenstein, 23.10.2019

 


 

Dyżury dr Aleksandry Winiarskiej w semestrze zimowym 2019/2020 będą odbywały się w piątki, w godz. 13.00-14.30 na Żurawiej 4, pok. 303.

dr Aleksandra Winiarska, 21.10.2019

 


 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie unijnym realizowanym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Projekt skierowany jest do studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W ramach projektu organizujemy dodatkowe zajęcia, w formie warsztatów, o następujących tematach:

Projekt to intensywna forma wsparcia studentów w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, analitycznych, niezbędnych na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach w dogodnych, ustalonych terminach.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej:
http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/projekt--integracja-i-reintegracja-w-dzialaniu

Zgłoszenia do 25 października! Nie czekaj! Aplikuj! Warto!

Emilia Żukowska-Stępniak, Asystent Kierownika Projektu, 21.10.2019

 


 

Prof. Barbara Fatyga odwołuje jutrzejsze (21.10) ze Stylów życia.

prof. Barbara Fatyga, 20.10.2019

 


 

W poniedziałek 21 października, sekretariat będzie czynny wyjątkowo do godziny 16:30.

mgr Agnieszka Hojda, 18.10.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje jutrzejsze (18.10, piątek) zajęcia i dyżur z powodu choroby.

dr hab. Beata Hoffmann, 17.10.2019

 


 

Informujemy, że wnioski o stypendium Rektora można składać do 25 października.

mgr Katarzyna Szenajch, 16.10.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann zmuszona jest skrócić dzisiejszy dyżur do godz. 13.45.

dr hab. Beata Hoffmann, 11.10.2019

 


 

Szanowni Państwo, od pierwszego października Katarzyna Wardzyńska jest nową Rzeczniczką Praw Studenta. Wraz z nią powołany został zespół, zajmujący się sprawami na poszczególnych kampusach, oraz konsultantka ds. przemocy seksualnej. Jako Rzeczniczka wraz z moim zespołem zajmuję się przede wszystkim egzekwowaniem praw studentów związanych z ich kształceniem, jednakże chcielibyśmy, aby studenci mieli świadomość, że mogą się do nas zwrócić w razie problemów socjalnych i psychologicznych (udzielamy informacji, jak zdobyć bezpłatną pomoc profesjonalną), a także próbujemy udzielać wsparcia studentom doświadczającym dyskryminacji i przemocy seksualnej.

Katarzyna Wardzyńska, Rzeczniczka Praw Studenta, Pełnomocnik ZSS UW, 10.10.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein zaprasza na seminarium magisterskie Miasto, przestrzeń, demokracja miejska – 15.10.2019, godz. 10.00.

dr hab. Barbara Lewenstein, 10.10.2019

 


 

Ze względu na godziny dziekańskie w dniu 09.10.2019, wszystkie grupy ćwiczeniowe z Psychologii ogólnej zostają odwołane.

mgr Katarzyna Szenajch, 8.10.2019

 


 

W związku z wyborami członków Rady Naukowej dyscypliny: nauki socjologiczne, które odbędą się 15 października br. (wtorek), ogłaszam w ISNS w godz. 13.00 – 16.30. godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz., Dziekan WSNSiR, 7.10.2019

 


 

Zapraszam osoby zainteresowane przygotowaniem pracy licencjackiej pod moim kierunkiem do kontaktu mailowego a.herman[at]isns.uw.edu.pl. Proponowane obszary zainteresowań: antropologia i socjologia płci, intymności i inne zagadnienia dotyczące współczesnej kultury.

Dr Aleksandra Herman, 4.10.2019

 


 

W środę 9 października ogłoszone zostają godziny dziekańskie w terminie 13:15 - 14:45, w tym przedziale czasowym zajęcia nie odbędą się.

Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz., Dziekan WSNSiR, 4.10.2019

 


 

Dr Iwona Oliwińska odwołuje dyżury do końca października. W sprawach pilnych proszę o kontakt: iwonaoli(at)poczta.onet.pl

dr Iwona Oliwińska, 3.10.2019

 


 

Pierwsze spotkanie seminaryjne dr Ewy Gniazdowskiej odbędzie się 8 października (wtorek) o godzinie 13.00, sala 215.

dr Ewa Gniazdowska, 2.10.2019

 


 

Dr Izabela Grabowska odwołuje zajęcia (wykład i ćwiczenia) 4 października (piątek) z powodu wyjazdu na konferencję.

dr Izabela Grabowska, 2.10.2019

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara zaprasza dotychczasowe i nowe seminarzystki 22 października (wtorek) na dyżur, godz. 14.00, sala 308, Ż4, w celu ustalenia termin tegorocznego seminarium.

Prof. Małgorzata Fuszara, 2.10.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein zaprasza na seminarium magisterskie Miasto, przestrzeń, demokracja miejska .

dr hab. Barbara Lewenstein, 2.10.2019

 


 

Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka - seminarium magisterskie.

prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, 2.10.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Ewy Wideł odbędzie się w piątek (4.10)w godz. 13.00-14.00 ,w p. 306 na Żurawiej.

dr Ewa Wideł, 2.10.2019

 


 

Najbliższy dyżur prof. J. Arcimowicz zostaje przeniesiony z 3 na 2 października w godz. 11.00 – 13.00.

W dniach 14.10 – 18.10 prof. J. Arcimowicz przedywa na urlopie.

W semestrze zimowym dyżury prof. J. Arcimowicz odbywać się będą w czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 1.10.2019

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. zaprasza na swoje seminarium magisterskie poświęcone następującym zakresom badawczym:

Możliwa jest negocjacja innych tematów.
UWAGA: Spotkanie informacyjne 9 października o godz. 11:30. Wcześniejsza konsultacja możliwa poprzez mail jacek.kochanowski@uw.edu.pl

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., 1.10.2019

 


 

Dyżur dr Aleksandry Winiarskiej w poniedziałek 30.09. odbędzie się w godz. 14.00-15.30 - miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 27.09.2019

 


 

Pierwszy wykład z Psychologii społecznej odbędzie się w środę 2 października, natomiast ćwiczenia rozpoczną się 10 października br.

mgr Katarzyna Szenajch, 27.09.2019

 


 

Informujemy, że na studiach magisterskich w roku akademickim 2019/2020 otworzyły się następujące specjalizacje:

Osoby, które zapisały się na nieuruchomioną specjalizację, proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu w celu zmiany wyboru.

mgr Katarzyna Szenajch, 27.09.2019

 


 

Wszystkie dyżury prof. Małgorzaty Fuszary zostają odwołane. Informacja o pierwszym terminie dyżuru zostanie podana na stronie internetowej.

mgr Małgorzata Mieszkowska, 25.09.2019

 


 

Drodzy Studenci, w związku z wcześniejszą niż zazwyczaj godziną posiedzenia Rady Naukowej ISNS w środę 25 września 2019 r. – przesuwam zdawanie zaległych egzaminów w ramach sesji poprawkowej na godz. 15.00.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych w środę 25 września br. na godz. 15.00 do pok. 120.

dr hab. Marek Rymsza, 25.09.2019

 


 

Dr Ewa Gniazdowska przekłada jutrzejszy (25.09) dyżur na godz. 11.30-13.00.

dr Ewa Gniazdowska, 22.09.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej zostaje przeniesiony na 1 października w godz. 13.00-14.30.

dr Agata Gójska, 22.09.2019

 


 

Trwa trzecia tura (tzw. ogólnouniwersytecka) naboru na wymianę Erasmus w roku akademickim 2019/2020, ze stypendium. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BWZ.

dr Aleksandra Winiarska, 23.09.2019

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński informuje, że z powodu zebrania Rady Naukowej ISNS dnia 25.09.2019 będzie dyżurował w godz. 11.00 - 12.30.

dr hab. Paweł Możdżyński, 23.09.2019

 


 

Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką socjologii ludności, w tym kwestiami starzenia się ludności, niepełnosprawności, migracji czy dzietności oraz socjologicznymi analizami polityk publicznych w wymienionych obszarach na seminarium magisterskie lub do indywidualnego prowadzenia pracy magisterskiej.
Proszę o kontakt mailowy: m.raclaw@uw.edu.pl

dr hab. Mariola Racław, 23.09.2019

 


 

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane przygotowaniem pracy magisterskiej pod moim kierunkiem na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 8 października o godzinie 11.15 w ISNS w pok. 122. Proponowane obszary zainteresowań: społeczeństwo obywatelskie, prawo rodzinne i socjologia rodziny, problematyka zatrudnienia. Zapraszam też do kontaktu mailowego m.m.arczewska@uw.edu.pl.

dr hab. Magdalena Arczewska, 23.09.2019

 


 

W poniedziałek, 23 września, sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny z powodu dnia adaptacyjnego dla studentów I roku.

mgr Agnieszka Hojda, 20.09.2019

 


 

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym oraz roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 23 września 2019 o godzinie 21.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 22.09.2019

 


 

Dr Alek

Najbliższy dyżur dr hab. Jolanty Arcimowicz odbędzie się 25 września w godz. 11.00 – 13.00, pokój 103/04.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 16.09.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku (16.09) na czwartek (19.09) w godz. 10.00-11.30. Miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 13.09.2019

 


 

Pismo prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk w sprawie przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Studenci ISNS ubiegający się o ww. stypendium proszeni są o przesyłanie wniosków na adres mailowy agnieszka.hojda@uw.edu.pl

Mgr Agnieszka Hojda, 12.09.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (11.09) dyżur z powodu udziału w Zjeździe Socjologicznym.

dr hab. Barbara Lewenstein, 10.09.2019

 


 

Wszystkie zaległe zaliczenia i egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez prof. Małgorzatę Fuszarę (Gender w mediach i Konflikt kultur 1) odbędą się 17 września o godzinie 12.00 w sali 108, NŚ69.

prof. Małgorzata Fuszara, 9.09.2019

 


 

W sesji dyżury dr hab. M. Racław odbywają się w terminach: 05.09 (czw.), godz. 11.30-13.00 oraz 10.09 w godz. 11.00-12.30, p. 122.

dr hab. Mariola Racław, 3.09.2019

 


 

Dr Iwona Oliwińska przebywa na zwolnieniu lekarskim do 1 października 2019 roku.

dr Iwona Oliwińska, 3.09.2019

 


 

Dr Marta Rawłuszko odwołuje dyżury w sesji poprawkowej – 5 i 12 września w związku z udziałem w konferencjach ECPR oraz PTS we Wrocławiu. Studentki i studentów potrzebujących kontakt proszę o maila: m.rawluszko@uw.edu.pl.

dr Marta Rawłuszko, 3.09.2019

 


 

Wszystkie osoby, które nie zaliczyły przedmiotów u dr hab. Marka Rymszy proszone są o przybycie na egzamin 25 września 2019 w godzinach 10:00-12:00, sala 1 NŚ67.

mgr Agnieszka Hojda, 3.09.2019

 


 

Wrześniowe dyżury dr Agaty Gójskiej odbędą się w dniach:

dr Agata Gójska, 27.08.2019

 


 

Dyżur prof. B. Fatygi odbędzie się w poniedziałek, 16 września o godzinie 15:00.

prof. Barbara Fatyga, 26.08.2019

 


 

Dyżur dr Magdaleny Łukasiuk w sesji poprawkowej odbędzie się w piątek 06.09.2019 o godz 12:00 w pokoju 205 przy NŚ69. Dyżur w drugim tygodniu sesji zostaje odwołany ze względu na wyjazd konferencyjny.

dr Magdalena Łukasiuk, 20.08.2019

 


 

Na prośbę Studentów dr hab. Beata Hoffmann przekłada dyżur z piątku (12 lipca) na poniedziałek 15 lipca. Godziny bez zmian 11.30-13.00.

dr hab. Beata Hoffmann, 10.07.2019

 


 

Dr Marek Kłosiński przekłada dyżur ze środy 10 lipca na czwartek 11 lipca, godz. 15.00 - 16.30.

dr Marek Kłosiński, 9.07.2019

 


 

Dr Ewa Wideł do końca września będzie dyżurować w czwartek w godz. 13.00-14.00, pok. 202.

dr Ewa Wideł, 8.07.2019

 


 

Dr hab. Mariola Racław przenosi dyżur z pt 12.07 na dzień 08.07 (pon) w godzinach 11.45-13.15, p. 122, NŚ 69.

dr hab. Mariola Racław, 5.07.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann w sesji i w okresie letnim będzie dyżurować w piątki w godz. 11.30-13.00.

dr hab. Beata Hoffmann, 5.07.2019

 


 

Najbliższe dyżury dr Ewy Gniazdowskiej odbędą się w dniach 10 oraz 17 lipca, w godzinach 13.00 - 14.00.

dr Ewa Gniazdowska, 4.07.2019

 


 

Zarządu Erasmus Student Network UW zaprasza studentów do udziału w programie “Mentor”.

Aleksandra Grzegorkiewicz, ESN UW, 4.07.2019

 


 

Dyżury dr Anny Krajewskiej w lipcu będą odbywać się w środy w godz. 12:00-13:30 w sali 200 na Nowym Świecie 69.

dr Anna Krajewska, 1.07.2019

 


 

Dr hab. Wojciech Pawlik odwołuje poniedziałkowy (1.07) dyżur z powodu urlopu.

dr hab. Wojciech Pawlik, 28.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr M. Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w czwartek 4 lipca w godz. 12.30-13.30, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochackiej-Gmitrzak, 28.07.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. Anety Gawkowskiej odbędzie się 3 lipca (środa) w godz. 10.00-11.30, miejsce bez zmian.

dr hab. Aneta Gawkowska, 27.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej odbędzie się 1.07 w godzinach 9.00-10.30.

dr Agata Gójska, 27.06.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przekłada piątkowy dyżur (28 czerwca) na środę 3 lipca, w godz. 11.00-12.30.
W ważnych sprawach proszę dzwonić 533811011.

dr hab. Beata Hoffmann, 27.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. M. Racław (w dn. 28.06) odbędzie się w godzinach 10.15-11.15, p. 122, NŚ69.

dr hab. Mariola Racław, 26.05.2019

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje swój dyżur dnia 26.06.2019 z powodu uczestnictwa w Komisji doktorskiej.

dr hab. Paweł Możdżyński, 25.06.2019

 


 

Dr Marek Kłosiński odwołuje dyżur w środę, 26 czerwca br.

dr Marek Kłosiński, 24.06.2019

 


 

Dr Magdalena Łukasiuk odwołuje dyżur w najbliższą środę 26.06 ze względu na udział w konferencji.

dr Magdalena Łukasiuk, 24.06.2019

 


 

Informujemy, że I tura rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2019/2020 rozpocznie się 28 czerwca o godzinie 21.00 i zakończy się 8 lipca o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 19.06.2019

 


 

W związku z wyjazdem na staż zagraniczny dr hab. Magdalena Arczewska odwołuje dyżury w terminie 18-28 czerwca 2019. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy magdalena.arczewska@uw.edu.pl.

dr hab. Magdalena Arczewska, 18.06.2019

 


 

Egzamin poprawkowy z "Socjologii rodziny" odbędzie się 2 września, godzina 9:30, sala 1NŚ 67.

mgr Agnieszka Hojda, 18.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. J. Arcimowicz zostaje przeniesiony z 27 czerwca na 26 czerwca (środa) w godz. 10.30 – 12.00, pokój 103 NŚ 69

Edyta Gruza, 18.06.2019

 


 

Zarząd Samorządu Doktorantów UW w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 17.30 zaprasza studentów ostatniego roku studiów II stopnia na spotkanie informacyjne dla kandydatek i kandydatów do Szkół Doktorskich UW. Spotkanie odbędzie się w budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Mały Dziedziniec), sala 200 (II piętro).

Zainteresowane osoby odsyłamy na stronę https://www.facebook.com/events/853359348379514/

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 18.06.2019

 


 

Najbliższy dyżur dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca w godz. 9.30-10.30, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 14.06.2019

 


 

Od najbliższego poniedziałku tj. od 17 czerwca br, sekretariat w poniedziałki będzie czynny w godzinach 11:00 - 14:00.

mgr Agnieszka Hojda, 13.06.2016

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej odbędzie się w poniedziałek 17.06 wyjątkowo w godz. 10.00-11.30. Miejsce bez zmian.

dr Aleksandra Winiarska, 12.06.2019

 


 

Dr Mustafa Switat odwołuje swój dyżur w godz. 11.30-13.00 w dn. 19 czerwca br.

dr Mustafa Switat, 12.06.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann z powodów służbowych zmuszona jest przenieść dyżur z dn. 7.06.2019 na środę 12 czerwca godz. 13.30-15.00.

dr hab. Beata Hoffmann, 7.06.2019

 


 

5 czerwca br. została uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta w USOSweb na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie terminy związane z ubieganiem się o miejsce w domu studenta określa załączony Komunikat

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW; 6.06.2019

 


 

Czerwcowe dyżury dr Agaty Gójskiej odbędą się w następujących terminach:
12 czerwca w godz. 11.00-12.30, 17 czerwca w godz. 16.00-17.30, 25 czerwca w godz. 9.00-10.30.

dr Agata Gójska, 5.06.2019

 


 

W dniu 07.06.2019 ćwiczenia z Systemów, struktur.... z dr M. Łukasiuk zostają przeniesione do sali 206.

mgr Katarzyna Szenajch, 5.06.2019

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżuru z czwartku 6 czerwca na wtorek 4 czerwca w godz. 11.00 -13.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 28.05.2019

 


 

29.05.2019 zajęcia z Socjologii spraw publicznych zostają przeniesione do sali 1 i będą trwały od 08.30 do 11.15.

mgr Katarzyna Szenajch, 24.05.2019

 


 

04.06.2019 zajęcia z Samoświadomości w pracy facylitatora z dr Szymkiewicz-Kowalską zostają przeniesione do sali 312, Żurawia 4.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy.

mgr Katarzyna Szenajch, 24.05.2019

 


 

W związku z organizacją wydarzenia naukowego, zmuszona jestem odwołać dyżury w dniu 24.05.2019.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy.

dr hab. Beata Hoffmann, 22.05.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje dzisiejsze (22.05) dyżury.

dr hab. Barbara Lewenstein, 22.05.2019

 


 

UWAGA ZMIANA TERMINU. Zajęcia piątkowe (24 maja) nie odbędą się, natomiast zajęcia 7 czerwca obędą się zgodnie z planem.

dr hab. Beata Hoffmann, 21.05.2019

 


 

Przypominam, że w związku z moim udziałem w konferencji zagranicznej nie odbędą się zajęcia w dniach 30-31 maja. Również dyżury w dn. 31 maja są odwołane.

dr hab. Beata Hoffmann, 21.05.2019

 


 

BWZ ogłosiło konkurs uzupełniający na jedno miejsce stypendialne dla studentów i doktorantów do University od Jordan.
Termin składania aplikacji do 03.06.2019.
Szczegóły na stronie.

dr Aleksandra Winiarska, 17.05.2019

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów do udziału w terenowych badaniach naukowych, planowanych w pierwszym tygodniu września. Badania odbędą się we Lwowie (Ukraina) i będą dotyczyły relacji polsko-ukraińskich. Praca w zespole badawczym będzie obejmowała realizację ankiet w terenie. Gwarantujemy dojazd, nocleg i merytoryczną opiekę ekspertów. Przede wszystkim jednak gwarantujemy uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, dodatkowo potwierdzonego zaświadczeniem o praktycznym przeszkoleniu w tego rodzaju badaniach terenowych. Osoby chętne na wyjazd, albo chcące uzyskać bliższe informacje, proszę o kontakt z mgr Pawłem Orzechowskim: pawel.orzechowski1988@gmail.com.

mgr Paweł Orzechowski, 17.05.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przekłada swój dyżur z 15 maja na 16 maja na godz. 13.30 (Dziekanat, ul. Żurawia 4).

dr hab. Aneta Gawkowska, 13.05.2019

 


 

Ścieżki specjalizacyjne na studiach licencjackich informuję, że uruchomione zostają:

Osoby, zapisane na ścieżki, które nie zostały uruchomione, proszone są o przyjście do sekretariatu i przepisanie się na inną specjalizację

mgr Katarzyna Szenajch, 13.05.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku 13 maja na wtorek 14 maja, godz. 11.30-13.00, pok.303 na Żurawiej.

dr Aleksandra Winiarska, 10.05.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska odwołuje wykład Wprowadzenie do teorii socjologicznych z 16 maja z powodu posiedzenia Rady Wydziału. Wykład odrobiony będzie 13 czerwca o 13.30.

dr hab. Aneta Gawkowska, 10.05.2019

 


 

UWAGA!!! Czwartkowe (9 maja) zajęcia z Rozwiązywania problemów alkoholowych rozpoczną się o godz.12.15.

dr hab. Beata Hoffmann, 7.05.2019

 


 

Dr hab. Bartłomiej Walczak odwołuje dzisiejsze (7.05) zajęcia. Zajęcie zistaną odrobione worzyszlym tygodniu.

dr hab. Bartłomiej Walczak, 7.05.2019

 


 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska odwołuje jutrzejsze (7.05) zajęcie ze Struktur i procesów.

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 6.05.2019

 


 

Szkolenie obowiązkowe z przedmiotu "Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej".

Studenci I roku Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (kierunek studiów : socjologia stosowana i antropologia społeczna) studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 maja 2019 roku (środa) w godz. 16:00 -19.15 w sali 203, Nowy Świat 69 odbędzie się szkolenie w formie wykładu z "Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej" - obecność obowiązkowa.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu.

mgr Magdalena Wielądek, prowadząca wykład e-mail mwieladek@adm.uw.edu.pl, 25.04.2019

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur w najbliższy poniedziałek 29 kwietnia ze względu na wyjazd na konferencję.

dr Aleksandra Winiarska, 25.04.2018

 


 

Informuję, że rozpoczęła się kwalifikacja w ramach drugiej tury Erasmus (tzw. ogólnouniwersyteckiej). Szczegóły można znaleźć na stronie BWZ oraz w załączniku.
W przypadku pytań lub potrzeby bardziej dokładnych informacji zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska - Koordynatorka ds Erasmus w ramach ISNS, 23.04.2019

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje seminarium magisterskie 30 kwietnia.

prof. Małgorzata Fuszara, 17.04.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska odwołuje wykład „Wprowadzenie do teorii socjologicznych” 25 kwietnia (czwartek) z powodu Rady Wydziału. Wykład zostanie odrobiony 13.06 w tych samych godzinach.

dr hab. Aneta Gawkowska, 16.04.2019

 


 

WYBÓR SPECJALIZACJI - II ROK LICENCJATU
Zapisy na specjalizacje odbędą się w dniach 6 - 9 maja br. w sekretariacie.
Wykaz spotkań z kierownikami ścieżek (będą aktualizowane)

mgr Katarzyna Szenajch, 9.04.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przypomina, że w związku z udziałem w konferencji w dniu 11.04.2019 zajęcia są odwołane, piątkowe zajęcia (12.04.2019) odbędą się bez BEZ ZMIAN.

dr hab. Beata Hoffmann, 9.04.2019

 


 

Dr Łukasz Mikołajewski odwołuje dyżur 10 kwietnia z powodu wyjazdu naukowego. W pilnych sprawach proszę o kontakt mejlowy.

dr Łukasz Mikołajewski, 9.04.2019

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje swój dyżur dnia 10.04.2019 z powodu posiedzenia komisji habilitacyjnej.

dr hab. Paweł Możdżyński, 9.04.2019

 


 

Egzamin z Logicznych podstaw nauk społecznych odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 08.00 - 14.00 w sali 206.

mgr Katarzyna Szenajch, 5.04.2019

 


 

Dr Magdalena Rosochacka - Gmitrzak odwołuje poniedziałkowe (08.04.2019) zajęcia z "Socjologi rodziny", godzina 11:30-13:00. Ćwiczenia zostaną odpracowane we wspólnie ustalonym terminie.

dr Magdalena Rosochacka – Gmitrzak, 5.04.2019

 


 

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej serdecznie zaprasza studentów na otwarte seminarium Democracy in America from the Founding till Today z udziałem prof. Davida Forte z Cleveland State University 10 kwietnia o godzinie 18.00 w sali 108 przy ul. Nowy Świat 69.
Językiem seminarium będzie język angielski.
odstawą dyskusji będzie Deklaracja niepodlegości Stanów Zjednoczonych.
Deklarację można przeczytać pod linkiem
http://www.ushistory.org/declaration/document/
Prof. Forte jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2017 był Garwood Visiting Professor na Uniwersytecie Princeton. Ukończył Harvard College, Manchester University, University of Toronto i Columbia University. Był delegatem Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i pracownikiem Departamentu Stanu. Prosimy o potwierdzenie udziału wysyłając wiadomość na adres: e.cizewska@uw.edu.pl do wtorku, 9 kwietnia.

dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska, 5.04.2019

 


 

Dyżur dr M.Rosochackiej-Gmitrzak (poniedziałek 13.00) zostaje przesunięty na środę godz.12.00-13.00, miejsce: ISNS p. 202.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 3.04.2019

 


 

Zespół Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW serdecznie zaprasza wszystkich studentów na warsztaty negocjacyjno- mediacyjne, prowadzone przez mediatorów CRSiK.

Jeżeli chcecie uzyskać wiedzę na temat efektywnej komunikacji, poznać techniki negocjacyjne oraz podstawową wiedzę o mediacji w ciekawej interaktywnej formie zapraszamy na cykl warsztatów w dniach 3 i 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 17-20 w sali 3.3 przy ul. Lipowej 4.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mediacje@uw.edu.pl (w tytule: warsztaty) Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zespół Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW
Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4 pokój 3.5
00-316 Warszawa
tel./fax 22 552 59 23
mediacje@uw.edu.pl
www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje dyżur dydaktyczny oraz seminarium magisterskie 26 marca br.

dr hab. Barbara Lewenstein, 25.03.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi najbliższy dyżur (27.03) na godz. 10.00-11.30 na Nowy Świat, pok. 2.

dr hab. Aneta Gawkowska, 25.03.2019

 


 

Informujemy, że można już przedłużać legitymacje. W miarę możliwości prosimy przynosić je większymi partiami.

mgr Katarzyna Szenajch, 20.03.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein przenosi z wtorku (19.03) na środę (20.03) dyżur dydaktyczny w godz. 10.00-11.30 oraz seminarium magisterskie 11.30-13.00.

dr hab. Barbara Lewenstein, 18.03.2019

 


 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w ramach współpracy między ISNS UW a Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie organizujemy naukowy obóz studencki, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 9-15 lipca 2019 r. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (hotel, diety) i dojazdu.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w obozie serdecznie zapraszamy do współpracy!!
Zgłoszenia: dr hab. Jolanta Arcimowicz (jolanta.arcimowicz@uw.edu.pl) Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 maja o godzinie 16 w sali 113 Nowy Świat 69.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 15.03.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi jutrzejszy (13.03) dyżur z Żurawiej na Nowy Świat pok. 2, godziny pozostają bez zmian.

dr hab. Aneta Gawkowska, 12.03.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (12.03) dyżur dydaktyczny i seminarium magisterskie oraz środowy (13.03) dyżur dyrekcyjny.

Dr hab. Barbara Lewenstein, 11.03.2019

 


 

W dniu 13.03.2019 zajęcia z Socjologii obyczajów zamiast prof. Kurczewskiego będą prowadzone przez dr Herman i rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 13.30.

mgr Katarzyna Szenajch, 11.03.2019

 


 

We wtorek 5 marca dr hab. Piotr Laskowski odwołuje zajęcia "Avanti popolo" i "Współczesna filozofia polityczna". Zajęcia "Podmiot i suweren" odbędą się zgodnie z planem.

dr hab. Piotr Laskowski, 5.03.2019

 


 

W porozumieniu z sekretariatem, uprzejmie informuję, że wszyscy studenci zarejestrowani w systemie USOS na przedmiot

W poniedziałek 4 marca odbędzie się zebranie w sprawie praktyk:

dr Ewa Wideł, 28.02.2019

 


 

W porozumieniu z sekretariatem, uprzejmie informuję, że wszyscy studenci zarejestrowani w systemie USOS na przedmiot "Społeczeństwo obywatelskie" (semestr letni 2018/2019) mogą na niego uczęszczać.

dr hab. Marek Rymsza, 28.02.2019

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje zajęcia 28 lutego (czwartek) oraz 1.03 (piątek), a także dyżury piątkowe (w dniach 28.02-01.03). Dla Państwa Studentów z grupy czwartkowej prześlę materiały na maila,. W przyszłym tyg. będą dodatkowe terminy dyżuru.

dr hab. Beata Hoffmann , 27.02.2019

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi dyżur na 9.30-11.0 w środę 27 lutego, Ż4.

dr hab. Aneta Gawkowska, 25.02.2019

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje jutrzejszy (21.02) dyżur z powodu udziału w komisji habilitacyjnej.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 20.02.2019

 


 

Seminarium magisterskie z prof. Małgorzatą Fuszarą będzie odbywało się w semestrze letnim od godziny 15:00, sala 309 ulica Żurawia 4.

prof. Małgorzata Fuszara, 19.02.2019

 


 

Dr hab. Marek Rymsza odwołuje czwartkowy (21.02) wykład Społeczeństwo obywatelskie – w związku z udziałem w kolegium dziekańskim, pierwsze zajęcia odbędą się 28.02.

dr hab. Marek Rymsza, 18.02.2019

 


 

Zajęcia z Socjologii spraw publicznych rozpoczną się w czwartek wykładem o 13.15. Nie odbędą się ćwiczenia (20.02).

dr hab. Marek Rymsza, 18.02.2019

 


 

Informujemy, że zajęcia z dr Gójską z "Mediacji" rozpoczynają się 1 marca.

mgr Katarzyna Szenajch, 15.02.2019

 


 

Wyjątkowo, w dniu 21 lutego (czwartek) lektoraty z języka angielskiego zostają przeniesione z sali 312 do sali 309 Żurawia 4.

mgr Agnieszka Hojda, 12.02.2019

 


 

Przypominamy, że druga tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim trwa od 11.02.2019 do 22.02.2019 do godziny 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 12.02.2018

 


 

Pierwsze zajęcia z „Instytucjonalnych form rozwiązywania konfliktów” odbędą się 28 lutego br.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 5.02.2019

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje dyżur 5 lutego (wtorek), w środę 6 lutego dyżur odbędzie się w godzinach 13:00-14:30.

dr Ewa Gniazdowska, 4.02.2019

 


 

Dr hab. Mariola Racław przekłada dyżur z dnia 8.02 na 06.02 w godz. 13.30-15.00 w s. 122.

dr hab. Mariola Racław, 4.02.2019

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje poniedziałkowy (4.02) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 2.02.2019

 


 

Dr Maria Srodoń odwołuje dyżur w dniu 7 lutego.

dr Maria Srodoń, 31.01.2019

 


 

Z powodu choroby zmuszona jestem przełożyć dyżur z najbliższego piątku (1.02.) na wtorek 5.02., godz. 11.30-13.00. Proszę pamiętać, że w czasie sesji moje dyżury będą odbywały się w godz. 11.30-13.,00, a dyżur opiekuna roku: 13.00-13.45. W sprawach ważnych proszę pisać maile.

dr hab. Beata Hoffmann, 29.01.2019

 


 

Dr Magdalena Łukasiuk przenosi swój dyżur w wtorku 29.01 na środę 30.01 w pokoju 205 przy Nowym Świecie 69 w godzinach 12:00 - 13:30

dr Magdalena Łukasiuk, 28.01.2019

 


 

Na początku kwietnia, po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji na stypendia Erasmus (patrz szczegółowe informacje poniżej) zostanie ogłoszona przez BWZ kolejna tura (tzw. „ogólnouniwersytecka”) na niewykorzystane miejsca.

Uwaga: Studenci zakwalifikowani w pierwszej (wydziałowej) turze nie będą mogli brać udziału w drugiej i trzeciej (ogólnouniwersyteckiej) turze, nawet jeśli zrezygnują z miejsca przyznanego w pierwszej turze.

Tylko studenci zakwalifikowani w pierwszej wydziałowej turze mogą w tym momencie mieć zagwarantowane stypendium. Pozostali studenci zakwalifikowani w kolejnej/-nych turach (ogólnouniwersyteckich) będą informowani o warunkach finansowych w momencie ogłaszania kolejnych tur rekrutacji.

dr Aleksandra Winiarska, 25.01.2019

 


 

Dyżury dr Aleksandry Winiarskiej w okresie sesji zimowej i przerwy międzysemestralnej 2019 (Żurawia, pok. 303):

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy: aa.winiarska@uw.edu.pl

dr Aleksandra Winiarska, 25.01.2019

 


 

W lutym-marcu 2019 r. odbędą się następujące konkursy dla studentów, zainteresowanych wyjazdami do partnerskich uczelni amerykańskich w ramach umów o bezpośredniej współpracy:
http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2
Stypendium polega na zwolnieniu z opłaty za kształcenie, pozostałe koszty są po stronie zainteresowanych.

dr Aleksandra Winiarska, 25.01.2019

 


 

W trakcie sesji egzaminacyjnej dr hab. Beata Hoffman będzie dyżurować w piątek w godz. 11.30-13.00, dyżur opiekuna roku: piątek 13.00-13.45.

dr hab. Beata Hoffman, 25.01.2019

 


 

Przypominam o spotkaniu informacyjnym dla studentów i studentek zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus. Dziś (21.01) o godz. 15.00 w sali 108 na Nowym Świecie.

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds. mobilności (Program Erasmus+), 21.01.2019

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski odwołuje zajęcia i dyżur 17 stycznia br.

dr hab. Jacek Kochanowski, 16.01.2019

 


 

Informuję, że w zakładce Erasmus zostały opublikowane zasady rekrutacji na kolejny rok akademicki. Osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie informacyjne 21 stycznia (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali 108 na Nowym Świecie. W razie pytań jestem też dostępna pod mailem i na dyżurach.

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds. mobilności (Program Erasmus+), 10.01.2019

 


 

Dr Izabela Grabowska odwołuje jutrzejsze (11.01) zajęcia.

dr Izabela Grabowska, 10.01.2019

 


 

Informuję, że egzamin z przedmiotu Wprowadzenie do socjologii (studia dzienne, termin 1) odbędzie się 28 stycznia o godz. 11.30 w sali nr 1 im. Podgóreckiego.

dr hab. Paweł Możdżyński, 8.01.2019

 


 

W związku z wyborami uzupełniającymi do rad WSNSiR UW sekretariat studiów stacjonarnych oraz doktoranckich 19 grudnia (środa) będzie czynny do godziny 12:45.

mgr Agnieszka Hojda, 18.12.2018

 


 

20 grudnia z powodu choroby odwołany zostaje dyżur oraz seminarium dr hab. Jolanty Arcimowicz.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 18.12.2018

 


 

Dr Anna Krajewska odwołuje najbliższy dyżur (19. grudnia).

dr Anna Krajewska, 17.12.2018

 


 

Dr hab. Magdalena Dudkiewicz dowołuje wykład (Animacja kultury) i zajęcia (Projekt badawczy) w środę, 19 grudnia.

dr hab. Magdalena Dudkiewicz, 17.12.2018

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłosił 18 grudnia od 16:45 godziny dziekańskie. Pan Dziekan serdecznie zaprasza na spotkanie świąteczne, które rozpocznie się o godz. 17.30 w sali 216. Godziny dziekańskie ogłoszone zostają też 21 grudnia od 15.00.

prof. Wojciech Pawlik, 17.12.2018

 


 

Zajęcia "Socjologiczne i aksjologiczne aspekty spontanicznej kultury młodzieżowej" w dniu 17.12.2018 (poniedziałek) zostają odwołane. Zajęcia z Antropologii Współczesności odbędą się bez zmian.

dr Bogna Kietlińska, 16.12.2018

 


 

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 rozpocznie się 17 grudnia o godzinie 21.00, a zakończy się 30 grudnia o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 14.12.2018

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dzisiejszy dyżur (6.12).

dr Maria Środoń, 6.12.2018

 


 

Prof. Jacek Kochanowski odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury do 21 grudnia z powodu choroby.

prof. Jacek Kochanowski, 4.12.2018

 


 

Dzień Erasmusa
5 grudnia br. w BUWie w godz. 10.00-18.00 odbędzie się Dzień Erasmusa organizowany przez Erasmus Student Network (ESN) UW we współpracy z BWZ. O godzinie 16.00 przewidziana jest prezentacja na temat praktyk i studiów w ramach programu Erasmus.

dr Aleksandra Winiarska, 3.12.2018

 


 

Zespół Archiwum Badań nad Życiem Codziennym zaprasza na szkolenie uczące, jak korzystać z Archiwum i jak wykorzystywać jego zasoby w praktyce badawczej i studiowaniu - 11.12.2018.

dr Bogna Kietlińska, 3.12.2018

 


 

W dniu 23.11.2018 zmuszona jestem odwołać dyżury, zajęcia odbędą się bez zmian.

dr hab. Beata Hoffmann, 22.11.2018

 


 

Prof. Jacek Kochanowski odwołuje swoje zajęcia i dyżur w dniach 22 i 29 listopada z powodu choroby.

prof. Jacek Kochanowski, 20.11.2018

 


 

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich!
Wszystkie osoby, które jeszcze nie podpisały umowy o odpłatnościach za niektóre usługi edukacyjne, proszone są o podpisanie umowy w terminie do 29 listopada br.
Nie podpisanie umowy w tym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

mgr Katarzyna Szenajch, 20.11.2018

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dyżury 20 i 21 listopada z powodu urlopu.

prof. Małgorzata Fuszara, 20.11.2018

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku (19.11) na wtorek (20.11) w godz. 11.30-13.00 na Żurawiej, pok.303.

dr Aleksandra Winiarska, 16.11.2018

 


 

Dr Mariusz Piotrowski odwołuje zajęcia 16.11.2018 w związku z udziałem w spotkaniu projektowym.

dr Mariusz Piotrowski, 14.11.2018

 


 

Dr hab Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku 15.11 na środę 14.11 w godz. 11.00-13.00, pok 103.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 8.11.2018

 


 

09.11 dyżur dr hab. Marioli Racław zostaje odwołany.

dr hab. Marioli Racław, 8.11.2018

 


 

Zgodnie z ustaleniami jutro (tj. 8 listopada br) odbędzie się podwójny wykład z "Polityki społecznej", początek o 8:30 w sali 203 NŚ69.

dr hab. Marek Rymsza, 7.11.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur dnia 07.11.2018. W razie pilnych spraw proszę o kontakt mailowy: p.mozdzynski@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Możdżyński, 6.11.2018

 


 

Seminarium magisterskie prof. Małgorzaty Fuszary w dniu 12.11.2018 odbędzie się o godzinie 17.00 w kawiarni Relax, ul. Wilcza 17.

prof. Małgorzata Fuszara, 6.11.2018

 


 

W związku ogłoszonymi godzinami dziekańskimi 31 października (środa), sekretariat będzie czynny do 13.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 30.10.2018

 


 

31.10.2018 zajęcia z dr hab. Grażyna Romańczuk- Woroniecką zostają odwołane, zostaną odrobione w innym terminie.

dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, 29.10.2018

 


 

Dr Mustafa Switat odwołuje dyżur w dn 31 października br.

dr Mustafa Switat, 29.10.2018

 


 

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.

Ewa Staszczy, Biuro Spraw Studenckich UW; 26.10.2018

 


 

Uwaga! Studentki i Studenci, którzy zrealizowali program w roku akademickim 2017/2018 zostali rozliczeni i wpisani na kolejny rok studiów.
Studentki i Studenci, którzy mają braki nie zostali rozliczeni, proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej do 25 października do sekretariatu w celu wyjaśnienia swojej sytuacji, w przeciwnym wypadku zostaną skreśleni z listy studentów.
Przypominam również o tym, że aby uzyskać "nowe absolutorium" należy zaliczyć wszystkie zajęcia wymagane programem studiów oraz w USOS przy seminarium licencjackim/magisterskim mieć wpisane nzal a w komentarzu publicznym: brak pracy. Taki wpis pozwala na skreślenie Państwa i ponowne wznowienie na dokończenie pisania pracy oraz obronę.
Brak takiego wpisu skutkuje skreśleniem z listy studentów za niezaliczenie ostatniego etapu studiów.

mgr Agnieszka Hojda, 18.10.2018

 


 

Z powodu posiedzenia Rady Instytutu i obrony pracy doktorskiej dnia 17.10.2018 mój dyżur odbędzie się w godzinach 13.30 - 14.30.

dr hab. Paweł Możdżyński, 16.10.2018

 


 

Prof. Jacek Kochanowski odwołuje swoje zajęcia oraz dyżur w dniu 18.10 z powodu udziału w konferencji.

prof. Jacek Kochanowski, 16.10.2018

 


 

Wszystkie osoby zainteresowane napisaniem pracy magisterskiej pod moim kierunkiem, dotyczącej kultury współczesnej i przestrzeni miejskiej, zapraszam do kontaktu mailowego (p.mozdzynski@uw.edu.pl). Tematyka: sztuka współczesna, popkultura, uczestnictwo w kulturze, funkcjonowanie instytucji kulturalnych, gentryfikacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej, estetyzacja miasta, nowe formacje kulturowe i style życia itp.

dr hab. Paweł Możdżyński, 15.10.2018

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza: 31 października od godz. 13.00 godziny dziekańskie oraz 2 listopada - dniem dziekańskim - wolnym od zajęć dydaktycznych. Wszystkie sekretariaty będą nieczynne.

prof. Wojciech Pawlik, 15.10.2018

 


 

Dr Iwona Oliwińska odwołuje jutrzejszy (16.10.2018) dyżur z powodu choroby.

dr Iwona Oliwińska, 15.10.2018

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje poniedziałkowe (15.10) seminarium i dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 11.10.2018

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje dyżur 18.10 (czwartek).

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 11.10.2018

 


 

Z powodu obron prac magisterskich doktorskich dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur dnia 10.10.2018.

dr hab. Paweł Możdżyński, 9.10.2018

 


 

Dr Bartłomiej Walczak odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 8 października z powodu wyjazdu służbowego.

dr Bartłomiej Walczak, 7.10.2018

 


 

Ambasada Szwajcarii w Polsce, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Oddział Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Festiwal Puls Literatury oraz Dom Literatury w Łodzi zachęcają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie dla tłumaczy literatury austriackiej.

Agnieszka Borkiewicz, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 4.10.2018

 


 

Zapraszam na seminarium magisterskie: „Problemy kultury współczesnej”. Pierwsze spotkanie - informacyjne odbędzie się w piątek, 05.10.2018 o godz. 15.00 w s. 113 (NŚ).

dr hab. Paweł Możdżyński, 4.10.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur dnia 03.10.2018 z powodu obrony pracy magisterskiej

dr hab. Paweł Możdżyński, 2.10.2018

 


 

Spotkanie informacyjne nt. seminarium magisterskiego prof. Małgorzaty Fuszary odbędzie się 8 października o godzinie 17.00 w sali 309, ul. Żurawia 4.

prof. Małgorzata Fuszara, 02.10.2018

 


 

Informacje o seminariach magisterskich uruchamianych w roku akademickim 2018/2019:

mgr Katarzyna Szenajch, 2.10.2018

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje czwartkowe (4.10) ćwiczenia z Psychologii społecznej, wykład w środę (3.10) odbędzie się zgodnie z planem.

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej odbędzie się w poniedziałek 1 października w godz. 10-11.30 na Żurawiej, pok.303.

dr Aleksandra Winiarska, 28.09.2018

 


 

Informacja o specjalizacjach, które zostaną uruchomione na studiach II stopniu w roku akademickim 2018/2019.

Osoby, które zapisały się na pozostałe ścieżki, te które nie są uruchomione, proszę o zgłoszenie do sekretariatu w celu wybrania innej specjalizacji.

mgr Agnieszka Hojda, 27.09.2018

 


 

Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2018/2019.

mgr Agnieszka Hojda, 21.09.2018

 


 

Informuję, że pozostało jeszcze jedno miejsce dla studenta/ studentki zainteresowanych wyjazdem na stypendium w ramach umowy bilateralnej do Northeastern Illinois University, USA, w drugim semestrze 2018/19. Stypendium polega na zwolnieniu z opłaty za studia.
Termin składania dokumentów: 3.10.2018. Szczegóły konkursu: http://bwz.uw.edu.pl/neiu-chicago-studenci

dr Aleksandra Winiarska, 21.09.2018

 


 

Przypominam, że trwa trzecia, tzw. ogólnouniwersytecka tura rekrutacji na studia częściowe Erasmus. Szczegółowe informacje zawarte są w linku. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska, 21.09.2018

 


 

Dr Agata Gójska przenosi dyżur z 24.09 (poniedziałek) na 27.09 (czwartek) w godz.10.00-11.30.

dr Agata Gójska, 20.09.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje piątkowy (21.09) dyżur z powodu wyjazdu na konferencję naukowa. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: hoffmann.beata@gmail.com.

dr hab. Beata Hoffmann, 20.09.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr hab Marka Rymszy odbędzie się 20 września, czwartek, godz. 9.00-11.00, pok. 120 (NŚ 69).

dr hab. Marek Rymsza, 19.09.2018

 


 

Prof. dr hab. Barbara Fatyga przenosi najbliższy dyżur z wtorku (18.09) na poniedziałek (17.09) na godz. 15.00.

prof. dr hab. Barbara Fatyga, 14.09.2018

 


 

Dr Aleksandra Winiarska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku (17.09) na środę (19.09) w godz. 12.30-14.00. Będę wyjątkowo na Nowym Świecie, nie na Żurawiej. Proszę pytać o mnie w sekretariacie.

dr Aleksandra Winiarska, 14.09.2018

 


 

UWAGA WAŻNA ZMIANA!!!
Od dnia 19 września zmienią się zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 wrześnie bank Millenium nie będzie akceptował przelewów przychodzących na dotychczasowe numery – będą one zwracane do nadawcy. Prosimy o wstrzymanie się z dokonywaniem jakichkolwiek płatności na rzecz UW do kolejnego komunikatu.

mgr Agnieszka Hojda oraz Edyta Gruza, 13.09.2018

 


 

Profesor Anna Kwak odwołuje jutrzejszy dyżur (13.09.2018).

Prof. Anna Kwak, 12.09.2018

 


 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przy współpracy z IH UW, Ośrodkiem KARTA i Fundacją Bęc Zmiana

"Wychowani do buntu? Pamięć zbiorowa manifestacji w polskim społeczeństwie"

Dagmara Chełstowska, Matylda Tamborska; 11.09.2018

 


 

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym oraz roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się 24 września 2018 o godzinie 21.00, a zakończy 10 października 2018 o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 5.09.2018

 


 

Dr hab. Bartłomiej Walczak we wrześniu dyżurować będzie w poniedziałki w godzianch 10:30-12:00, s. 212.

dr hab. Bartłomiej Walczak, 3.09.2018

 


 

Prof. Barbara Fatyga przekłada jutrzejszy (4.09) dyżur na piątek (7.09) od godz. 12.00.

Prof. dr hab. Barbara Fatyga, 3.09.2018

 


 

Dr hab. Marek Rymsza zaprasza zainteresowanych studentów na dyżury wrześniowe:
6 września , czwartek, godz. 11.15-13.15
13 września, czwartek, godz. 11.15-13.15
20 września, czwartek, godz. 11.15-13.15
W dniu 27 września dyżuru nie będzie (zaplanowany udział w seminarium poza Warszawą).

dr hab. Marek Rymsza, 29.08.2018

 


 

Dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka odwołuje dyżur w środę 22 sierpnia.

dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, 21.08.2018

 


 

Sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny w terminie 23 -31 sierpnia.

mgr Agnieszka Hojda, 20.08.2018

 


 

Harmonogram rejestracji na WF w roku akademickim 2018/2019.

mgr Agnieszka Hojda, 8.08.2018

 


 

Rozpoczęła się III tura rekrutacji na wymianę Erasmus w roku akademickim 2018/2019. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://bwz.uw.edu.pl/posts/29295

dr Aleksandra Winiarska, 18.07.2018

 


 

Wnioski o stypendium ministra należy składać w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 25 września.

mgr Agnieszka Hojda, 18.07.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur stacjonarny, który odbędzie się w środę 18.07 godz. 14.00-15.00., NŚ s.202.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 17.07.2018

 


 

Dr Joanna Śmigielska odwołuje dzisiejszy (17.07) dyżur.

dr Joanna Śmigielska, 17.07.2018

 


 

Komunikat dotyczący składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 13.07.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje najbliższe, piątkowe dyżury. Proszę o kontakt mailowy.

dr hab. Beata Hoffmann, 12.07.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur stacjonarny, który odbędzie się w piątek g.13.40-14.40 NŚ s.202.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 12.07.2018

 


 

Z powodu choroby, dr Marek Kłosiński odwołuje dyżur w środę, 11.07.br.

dr Marek Kłosiński, 11.07.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej zostaje przeniesiony z poniedziałku 9 lipca na wtorek 10 lipca, w godz. 10-11.30 na Nowym Świecie. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

dr Aleksandra Winiarska, 6.07.2018

 


 

W 27 tygodniu (2-6.07.2018) dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na e-dyżur, kolejne dyżury stacjonarne zostaną podane na początku 28 tygodnia (9-10.07).

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 3.07.2018

 


 

Terminy najbliższych dyżurów dr hab. Bartłomieja Walczaka: 4 lipca 10:30-12:00; 10 lipca 12:00-13:30, s. 212 N69

dr hab. Bartłomiej Walczak, 2.07.2018

 


 

Ostatni przed wakacjami dyżur dr hab. Anety Gawkowskiej odbędzie się w środę 4 lipca 2018 w godz. 10.00 -11.30.

dr hab. Aneta Gawkowska, 28.06.2018

 


 

Najbliższy dyżur (poniedziałek, 2 lipca) dr Aleksandry Winiarskiej odbędzie się w godzinach 12.00-13.30 na Żurawiej, pok. 303.

dr Aleksandra Winiarska, 28.06.2018

 


 

Od 1 lipca dyżury dr Ewy Gniazdowskiej będą się odbywać w środy w godzinach 11.30-13.00.

dr Ewa Gniazdowska, 27.06.2018

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dyżury 3 i 4 lipca z powodu wyjazdu na obóz badawczy.

prof. Małgorzata Fuszara, 27.06.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur w środę (27.06) na Żurawiej 4, p.306, w godz. 15.15-16.15.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 26.06.2018

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (27.06) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 26.06.2018

 


 

Na prośbę Studentów przekładam dyżur z najbliższego piątku na poniedziałek (25 czerwca) godziny bez zmian.

dr hab. Beata Hoffmann, 21.06.2018

 


 

Od 25 czerwca sekretariat będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-13.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 20.06.2018

 


 

Ze względu na obronę doktoratu mgr M. Olasik, 20.06.2018 dr hab. Paweł Możdżyński przekłada dyżur na godz. 12.00 do 13.00.

dr hab. Paweł Możdżyński, 19.06.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann od 20. 06. 2018 będzie dyżurować w piątki w godz. 11.00-12.30, dyżur opiekuna roku - piątek 12.30 - 13.15.

dr hab. Beata Hoffmann, 19.06.2018

 


 

Dyżury dr hab. Jolanty Arcimowicz w lipcu:
5, 12, 19, 26 lipca w godz. 13.00 - 15.00; pokój 103 NŚ 69.

dr hab. Jolanty Arcimowic, 19.06.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur w najbliższą środę (20.06) w godz. 10.30-11.30, p.202, Nowy Świat 69.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrza, 19.06.2018

 


 

Jutrzejszy (19.06) dyżur prof. Małgorzaty Fuszary odbędzie w godz. 12.00-13.00.

prof. Małgorzata Fuszara, 18.06.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. Marioli Racław odbędzie się w pon. 18.06 w godz. 10.30-12.00.

dr hab. Marioli Racław, 15.06.2018

 


 

I tura rejestracji na przedmioty całoroczne oraz prowadzone w semestrze zimowym 2018/2019 rozpocznie się 18.06.2018 o godzinie 21.00, a zakończy się 29.06.2018 o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 15.06.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur 13.06.2018 ze względu na posiedzenie Rady Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy: p.mozdzynski@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Możdżyński, 12.06.2018

 


 

Terminy dyżurów dr hab. Bartłomieja Walczaka w trakcie sesji:

wszystkie dyżury odbywają się w pok. 212 na Nowym Świecie.

dr hab. Bartłomiej Walczak, 8.09.2018

 


 

Dr hab. Mariola Racław przenosi dyżur z poniedziałku (11.06) na środę (13.06) w godz. 10.30-12.00 pok. 122.

dr hab. Mariola Racław, 8.09.2018

 


 

Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta w roku akademickim 2018/2019.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 7.06.2018

 


 

UWAGA !!! W piątek, 8 czerwca poniższe zajęcia zostają przeniesione z sali 108:

mgr Agnieszka Hojda, 7.06.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej zostaje przeniesiony z poniedziałku 11.06 na wtorek 12.06, w godz. 11.30-13.00, Żurawia pok. 303.

dr Aleksandra Winiarska, 7.06.2018

 


 

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak zaprasza na dyżur w środę (6.06) o wcześniejszej porze: godz. 10.30-11.30, p.202 Nowy Świat 69.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje 30 maja seminarium magisterskie oraz dyżur dydaktyczny i dyrektorski z powodu wyjazdu służbowego.

dr hab. Barbara Lewenstein, 28.05.2018

 


 

Dr Maria Środoń przekłada dyżur z dn. 25.05 na 28.05 (godz. 10:00-11:30 pok. 203).

dr Maria Środoń, 24.05.2018

 


 

Fundacja Uniwersytet Dzieci - oferta wolontariatu.

dr Ewa Wideł, 24.05.2018

 


 

Dr Ewa Gniazdowska odwołuje dyżur w dniu 23 maja 2018.

dr Ewa Gniazdowska, 22.05.2018

 


 

Dr Joanna Śmigielska odwołuje wszystkie dzisiejsze (21.05) zajęcia z powodu choroby.

dr Joanna Śmigielska, 21.05.2018

 


 

18.05.2018 zajęcia "Socjologia uzależnień" oraz dyżur dr hab. Beaty Hoffmann są odwołane z powodu konferencji naukowej. W pilnych sprawach proszę o maila.

dr hab. Beata Hoffmann, 17.05.2018

 


 

Dr hab. Mariola Racław 17.05 odwołuje wykład (Procesy ludnościowe) z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

dr hab. Mariola Racław, 14.05.2018

 


 

16.05.2018 zajęcia prof. Marcina Króla Wielcy myśliciele polityczni i wielcy politycy (09.45 - 11.15) są odwołane.

prof. Marcin Król, 14.05.2018

 


 

Prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys odwołuje najbliższy (17.05) dyżur z powodu służbowego wyjazdu do Krakowa.

prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, 10.05.2018

 


 

Dr Maria Środoń przekłada dyżur z piątku 11.05 na poniedziałek 14.05 w godz. 13:00-14:30.

dr Maria Środoń, 9.05.2018

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje dyżur 10 maja (czwartek).

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 27.04.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje zajęcia z przedmiotu Sztuka w mieście oraz Seminarium magisterskie w dniu 27 kwietnia 2018.

dr hab. Paweł Możdżyński, 25.04.2018

 


 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza nabór na wolontariat. Zgłoszenia można nadsyłać do 13 maja 2018 roku. Jedną ze ścieżek wolontariatu jest staż w dziale badawczym.

Podczas stażu w dziale badawczym studenci będą mieć okazję uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, zdobycia doświadczenia przy realizacji badan społecznych oraz zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi problemu krzywdzenia dzieci. Będą mogli brać udział w przygotowaniu narzędzi badawczych oraz sprawdzić swoje siły współprowadząc wywiady jakościowe.

http://fdds.pl/oferta/wolontariat/

dr Ewa Wideł, 25.04.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr Marii Środoń odbędzie się 7 maja o godz. 10:00.

dr Maria Środoń, 25.04.2018

 


 

Prof. Barbara Lewenstein odwołuje wszystkie dzisiejsze (25.04) zajęcia i dyżury z powodu choroby.

prof. Barbara Lewenstein, 25.04.2018

 


 

Informujemy, że w przyszłym roku uruchomione zostają następujące ścieżki na studiach licencjackich:

Osoby, które zapisały się na ścieżki, które nie zostały uruchomione, proszone są o przyjście do sekretariatu i przepisanie się na inną specjalizację.

mgr Katarzyna Szenajch, 20.04.2018

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dyżur w dn. 19 kwietnia z powodu choroby.

dr Maria Środoń, 19.04.2018

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza dzień 30 kwietnia - dniem dziekańskim - wolnym od zajęć dydaktycznych.

Wszystkie sekretariaty będą nieczynne.

prof. Wojciech Pawlik, 16.04.2018

 


 

Szkolenie z "Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej".
Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 maja 2018 roku (środa) w godzinach 16:45 - 20:00 w sali 203, Nowy Świat 69 odbędzie się szkolenie w formie wykładu z "Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej"- obecność obowiązkowa. Wykład poprowadzi mgr Magdalena Wielądek. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu.

mgr Agnieszka Hojda, 16.04.2018

 


 

Prof. Barbara Fatyga odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 17-18 kwietnia z powodu choroby.

prof. Barbara Fatyga, 16.04.2018

 


 

Harmonogram spotkań z kierownikami ścieżek specjalizacyjnych, terminy będą aktualizowane w miarę napływu zgłoszeń.

mgr Katarzyna Szenajch, 11.04.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur 11.04.2018 z powodu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dla zainteresowanych ścieżką specjalizacyjną „Socjourbanistyka”.

dr hab. Paweł Możdżyński, 9.04.2018

 


 

Zapisy na ścieżki specjalizacyjne dla 1 roku studiów licencjackich odbędą się w dniach 16-19 kwietnia w sekretariacie.

mgr Katarzyna Szenajch, 9.04.2018

 


 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska odwołuje zajęcia 9 i 10 kwietnia z powodu choroby.

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 8.94.2018

 


 

Rozpoczęła się dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura "ogólnouniwersytecka") na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://bwz.uw.edu.pl/posts/27191
W razie pytań zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska, 6.04.2018

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dyżur w dniu 6 kwietnia. Zajęcia odbędą się zgodnie z planem.

dr Marian Środoń, 6.06.2018

 


 

Dyżur dr Aleksandry Winiarskiej w dniu 9 kwietnia br wyjątkowo odbędzie się w godzinach 11.30-13.00.

dr Aleksandra Winiarska, 5.04.2018

 


 

Ustny egzamin z Logicznych podstaw nauk społecznych odbędzie się 27 kwietnia w godzinach 08.00-14.00 w sali 206.

mgr Katarzyna Szenajch, 5.04.2018

 


 

Zajęcia z Ubezpieczeń społecznych oraz dyżur dr Magdaleny Arczewskiej w najbliższy piątek (06.04) zostają odwołane z powodu choroby.
Metody i narzędzia zarządzania kadrami odbędą się zgodnie z planem.

dr Magdalena Arczewska, 4.04.2018

 


 

Zajęcia zaplanowane w sali 108, 4 kwietnia wyjątkowo zostają przeniesione.
Socjologia zamieszkiwania (9:45-11:15) - do sali 206 NŚ 69
Global Families, Glocal Problems (11:30-13:00) - do sali 216 NŚ 69.

mgr Agnieszka Hojda, 3.04.2018

 


 

Rozpoczął się nabór na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) - projekt KA107 edycja 2017.

dr Aleksandra Winiarska, 22.03.2018

 


 

Ruszyła trzecia edycja konkursu Dyplomy dla Warszawy, w którym przyznawane są nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Zgłoszenia można składać do 30 marca 2018 roku.
https://muzeumwarszawy.pl/dyplomy-dla-warszawy-po-raz-trzeci/

dr Tomasz Sobierajski, 22.03.2018

 


 

Przypominam, ze w związku z moim udziałem w konferencji zajęcia w tym tyg. są odwołane, Bardzo proszę grupę czwartkową o zapoznanie się z materiałami, które dziś wyślę na grupowego maila. W przypadku problemów z otwieraniem załączników, proszę o kontakt (będę dostępna od piątkowego wieczoru). Proszę zapoznać się z problematyką, którą podałam na zajęciach.
Dyżury w tych dniach są odwołane, pozostaje kontakt mailowy lub telefoniczny (szczególnie z Magistrantami).

dr hab. Beata Hoffmann, 21.03.2018

 


 

Dr hab. Małgorzata Melchior odwołuje poniedziałkowy (26 marca) dyżur.

dr hab. Małgorzata Melchior, 21.03.2018

 


 

Zapraszam na zebrania informacyjne dotyczące praktyk:
- 26 marca godz.12.30 s. 215 Ż - dla ścieżki Facylitacja,
- 5 kwietnia godz. 16.30 s. 1 NŚ - dla ścieżki Antropologia polityki.

dr Ewa Wideł, 20.03.2018

 


 

Prof. Marcin Król odwołuje zajęcia w dniach 20-21 marca z powodu choroby.

prof. Marcin Król, 19.03.2018

 


 

Prof. Barbara Fatyga odwołuje dzisiejsze (13.03) zajęcia i dyżur.

prof. Barbara Fatyga, 13.03.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur 14 marca 2018 z powodu uczestnictwa w uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa S. Kowalowowi.

dr hab. Paweł Możdżyński, 13.03.2018

 


 

Dr Bogna Szymkiewicz odwołuje dzisiejsze (13.03) zajęcia i dyżur.

dr Bogna Szymkiewicz, 13.03.2018

 


 

Dr Marcin Sińczuch odwołuje dzisiejszy (13.03) dyżur.

dr Marcin Sińczuch, 13.03.2018

 


 

W związku z uroczystościami nadania Doktoratu Honoris Causa Siergiejowi Kowalowowi oraz konsultacjami związanymi z Ustawą o szkolnictwie wyższym i przyszłością UW, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Prof. Wojciech Pawlik ogłosił dzień 14 marca 2018 - dniem dziekańskim - wolnym od zajęć dydaktycznych.

prof. Wojciech Pawlik, Dziekan WSNSiR, 7.03.2018

 


 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska odwołuje dzisiejsze (5.03) i jutrzejsze (6.03) zajęcia (Struktury i procesy społeczne) z powodu choroby.

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 5.03.2018

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW odwołuje swoje zajęcia i dyżur do 31 marca br. z powodu choroby.
Jednocześnie informuje, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na jego seminarium magisterskie z zakresu socjologii kultury, w tym socjologii płci/seksualności, socjologii sztuki (teatr, literatura, film), performatyki, badań postkolonialnych. Chętne osoby proszone są o kontakt: jacek.kochanowski@uw.edu.pl

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW; 1.03.2018

 


 

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na otwarte warsztaty Trening umiejętności rekrutacyjnych oraz Dlaczego warto nauczyć się pracy zespołowej?

BZPSiA UW, 22.02.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje zajęcia i dyżury 22-23 lutego z powodu choroby.

dr hab. Beata Hoffman, 21.02.2018

 


 

22 lutego z powodu choroby zostaje odwołany dyżur dr hab. Jolanty Arcimowicz

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 21.02.2018

 


 

W najbliższą środę (21.03) dr Mariola Racław dyżuruje w godz. 12.45-14.15, NŚ 69, p. 122.

dr Mariola Racław, 20.03.2018

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara, z powodu choroby, odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury 20 i 21 lutego.

prof. Małgorzata Fuszara, 20.02.2018

 


 

Dr Iwona Oliwińska odwołuje zajęcia i dyżur do 23 lutego z powodu choroby.

dr Iwona Oliwińska, 16.02.2018

 


 

Pierwsze zajęcia z Konfliktu Kultur, Socjologii Lokalności, Obyczajowości Medialnej odbędą się 26 i 27 lutego.

dr Joanna Śmigielska, 16.02.2018

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW Zaprasza na swoje seminarium magisterskie z zakresu socjologii kultury, szczególnie:

Inne obszary socjologii kultury, po rozmowie, także będą akceptowane. Chętnych proszę o wstępne zgłoszenia na maila jacek.kochanowski@uw.edu.pl. Proszę także o kontakt mailowy osób aktualnie piszących na moim seminarium pracę magisterską. Regularne spotkania seminaryjne rozpoczną się po moim powrocie ze zwolnienia lekarskiego ok. połowy marca

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW; 15.02.2018

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dyżury 13 i 14 lutego br.

prof. Małgorzata Fuszara, 9.02.2018

 


 

W dniu 12.02 o godzinie 21.00 rozpocznie się II tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2017/2018 i zakończy się 23.02 o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 8.02.2018

 


 

Uprzejmie informuję, iż decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 7-25 lutego 2018 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biuro Spraw Studenckich UW, 8.02.2018

 


 

Kolejny dyżur dr Marioli Racław odbędzie się w dn. 16.02 w godz. 12.30-14.00, s. 122 NŚ69

dr Mariola Racław, 8.02.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje dyżury 9.02.2018. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

dr hab. Beata Hoffmann, 6.02.2018

 


 

Dyżur dr Magdalena Rosochackiej-Gmitrzak (środa 7.02) zostaje przesunięty na godz. 11.30-12.30 miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochackiej-Gmitrzak, 6.02.2018

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. Jolanta Arcimowicz zostaje przeniesiony z 8 lutego (czwartek) na 7 lutego (środa) godzina 16.00 - 17.00, sala 103.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 6.02.2018

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński 07.02.2018 będzie dyżurował w godzinach 13.00 - 14.00 (z powodu posiedzenia Rady Naukowej ISNS).

dr hab. Paweł Możdżyński, 05.02.2018

 


 

Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina o zbliżających się terminach składania wniosków o stypendia w ramach umów o bezpośredniej współpracy m.in. do USA i Kanady. Szczegóły na stronie BWZ:
dla studentów: http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2
staże dla studentów w Kongresie USA: http://bwz.uw.edu.pl/posts/26265

dr Aleksandra Winiarsk, 05.02.2018

 


 

Studenckie staże w biurach Kongresu USA. Termin składania wniosków: 15 marca 2018.

Szczegóły

mgr Anna Sadecka,Kierownik Sekcji ds. Programów Edukacyjnych UE, Biuro Wspołpracy z Zagranicą UW, 2.02.2018

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann informuje, że w czasie sesji mój pierwszy dyżur będzie odbywał się w godzinach zajęć, czyli 10.30-13.00, drugi bez zmian.

dr hab. Beata Hoffmann, 31.01.2018

 


 

Prof. Grażyna Woroniecka odwołuje dyżuru 7 lutego.

prof. Grażyna Woroniecka, 30.01.2018

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dyżury 30 i 31 stycznia z powodu urlopu.

prof. Małgorzata Fuszara, 29.01.2018

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein przekłada dyżur w sesji na środę w godz. 11.30.13.00.

dr hab. Barbara Lewenstein, 26.01.2018

 


 

Dr. hab. Jacek Kochanowski, prof. UW odwołuje swój dyżur oraz seminarium magisterskie do 28 lutego br. z powodu choroby. Magistrantów i magistrantki zachęcam do kontaktu mailowego na adres jacek.kochanowski@gmail.com.

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW; 25.01.2018

 


 

Prof. Krzysztof Kiciński przenosi wtorkowy (30.01) dyżur na środę (31.01) w godz. 15.30-16.15.

prof. Krzysztof Kiciński, 25.01.2018

 


 

Dr Ewa Gniazdowska dyżuruje w sesji w środy (31 stycznia i 7 lutego) w godzinach 11:45-13:15.

dr Ewa Gniazdowska, 25.01.2018

 


 

Dr Iwona Oliwińska odeołuje jutrzejszy (23.01) dyżurz powodu choroby.

dr Iwona Oliwińska, 22.01.2018

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dyżur 26.01.

dr Maria Środoń, 22.01.2018

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi najbliższy dyżur dziekański ze środy (24.01) na czwartek (25.01) w godz. 12.00-13.30.

dr hab. Aneta Gawkowska, 22.01.2018

 


 

22 stycznia 2018 zajęcia z przedmiotu "Wizje jednostki i społeczeństwa w architekturze i urbanistyce” prowadzone przez dr. hab. Pawła Możdżyńskiego i mgr. Pawła Starca zostają odwołane.

dr hab. Paweł Możdżyński, 17.01.2018

 


 

W związku z udziałem w konferencji dr hab. Beata Hoffmann odwołuje zajęcia i dyżury w najbliższy piątek (19.01).

dr hab. Beata Hoffmann, 17.01.2018

 


 

Dyżur dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak nie odbędzie się 17.01.2018 z powodu choroby.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrza, 16.01.2018

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi najbliższy dyżur dziekański (środa 17.01) na godz. 11.00-12.30.

dr hab. Aneta Gawkowska, 15.01.2018

 


 

Zapraszamy do zapisów na seminarium pt. "Antropologia planterarnej urbanizacji", prowadzone przez EUROREG w ramach programu publicznego Biennale Warszawa. Seminarium składa się z 9 spotkań, a jego absolwenci będą mogli uczestniczyć w międzynarodowej konferencji INURY (International Network for Urban Research and Action), która w ostatnim tygodniu czerwca odbędzie się w Warszawie i która jest współorganizowana przez EUROREG oraz Biennale Warszawa. Prowadzącym seminarium jest dr Kacper Pobłocki.
Szczegóły dotyczące seminarium oraz konferencji można znaleźć na wydarzeniu facebookowym:
https://www.facebook.com/events/149480035690923/
oraz na stronie Biennale Warszawa:
https://biennalewarszawa.tumblr.com/post/168402900025/antropologia-planetarnej-urbanizacji
Zapisy na seminarium można przesyłać do 12 stycznia. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

dr Kacper Pobłocki, 10.01.2018

 


 

12 stycznia (piątek) o godz. 10.00 w sali 203, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów i studentek ISNS dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus na kolejny rok akademicki. Serdecznie zapraszam.

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds mobilności (Program Erasmus+), 9.01.2018

 


 

Dr hab Jacek Kochanowski, prof. UW odwołuje swoje zajęcia i dyżury od 7 do 24 stycznia z powodu choroby.

dr hab Jacek Kochanowski, prof. UW; 9.01.2018

 


 

W dniu 10.01.2018. dyżur dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak nie odbędzie się ze względu na chorobę.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 8.01.2018

 


 

W związku z godzinami dziekańskimi i Państwa prośbą piątkowe "uzależnienia" nie odbędą się, natomiast BEZWZGLEDNIE proszę zapoznać się z przesłaną na grupowego maila literaturą. Następne zajęcia rozpoczną się od dyskusji i bardzo proszę aby byli Państwo do niej przygotowani. Życzę udanych Świąt i fajnej imprezy Sylwestrowej! Pozdrawiam zimowo.

dr hab. Beata Hoffmann, 21.12.2017

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dyżur w dniu 22 grudnia.

dr Maria Środoń, 20.12.2017

 


 

W dniach 27.12. 2017 - 02.01.2018 sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 19.12.2017

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (20.12.2017) dyżur dyrekcyjny.

dr hab. Barbara Lewenstein, 19.12.2017

 


 

Prof. Barbra Fatyga odwołuje zajęcia i dyżur do końca miesiąca z powodu choroby.

prof. Barbra Fatyga, 18.12.2017

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza dnia 22 grudnia od godz. 13.00 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

prof. Wojciech Pawlik, 18.12.2017

 


 

Ze względu na Intytutową Wigilię, 19.12.2017 od godziny 16.45 są ogłoszone godziny dyrektorskie - wolne od zajęć.

dr Ewa Gniazdowska, 18.12.2017

 


 

Pierwsza tura rejestracji na semestr letni rozpocznie się 18.12.2017 o godzinie 21.00, a zakończy się 30.12.2017 o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 14.12.2017

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW odwołuje wszystkie swoje zajęcia i dyżury do końca grudnia z powodu choroby.

dr hab. Jacek Kochanowski, 14.12.2017

 


 

Dr Mariusz Piotrowski odwołuje dzisiejsz (13.12) zajęcia z powodu choroby.

dr Mariusz Piotrowski, 13.12.2017

 


 

Prof. Barbara Fatyga odwołuje dzisiejsze (12.12) zajęcia i dyżur z powodu choroby.

prof. Barbara Fatyga, 12.12.2017

 


 

Prof. Iwona Jakubowska-Branicka odwołuje zajęcia 12 i 14 grudnia z powodu wyjazdu na konferencję.

prof. Iwona Jakubowska-Branicka, 11.12.2017

 


 

12 grudnia Erasmus Student Network UW we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą UW organizuje Erasmus Day (dawne Dni Mobilności).
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

dr ALeksandra Winiarska, Koordynatorka ds mobilności, 11.12.2017

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dyżury 12, 13, 19 i 20 grudnia.

prof. Małgorzata Fuszara, 11.12.2017

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejszy (12.12) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 11.12.2017

 


 

Prof. Małgorzata Melchior odwołuje dyżury 12 i 19 grudnia z powodu urlopu.

prof. Małgorzata Melchior, 6.12.2017

 


 

Dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska odwołuje jutrzejsze (7.12) zajęcia.

dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska, 6.12.2017

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 7 i 8 grudnia z powodu choroby.

dr hab. Jacek Kochanowski, 6.12.2017

 


 

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą jest dostępna informacja o kwalifikacji na krótkoterminowe studia w ramach umów bilateralnych na niżej wymienione uczelnie:

FRANCJA

KANADA

Szczegółowe informacje o kryteriach oceny wniosków, wymaganych dokumentach i terminach znajdują się na stronie BWZ http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds mobilności (Program Erasmus+), 4.12.2017

 


 

Dnia 7.12. dr Bogna Kietlińska odwołuje zajęcia pt. Antropologia współczesności: teorie, metody, program badawczy, z powodu choroby.

dr Bogna Kietlińska, 4.12.2017

 


 

Dr Bogna Kietlińska odwołuje jutrzejsze (4.12) zajęcia pt. Socjologiczne i aksjologiczne aspekty spontanicznej kultury młodzieżowej. Z powodu choroby.

dr Bogna Kietlińska, 3.12.2017

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje dzisiejszy (30.11) dyżur.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 30.11.2017

 


 

Dr Mariusz Piotrowski odwołuje jutrzejsze (1.12) zajęcia z powodu wyjazdu na konferencję.

dr Mariusz Piotrowski, 30.11.2017

 


 

Dr Mariola Racław przenosi dyżur z dnia 29 listopada na 1 grudnia (piątek) w godz. 11.30-13.00, p. 122.

dr Mariola Racław, 28.11.2017

 


 

Applications are invited for a Scholarship for Central-eastern or South-eastern European countries at TU Wien in Austria. Scholarships are available to pursue MBA programme. The deadline of the scholarship is January 31, 2018. Students can get more information through the given link: MBA Scholarship at TU Wien in Austria. More scholarships are available for Polish Students. More scholarships are available for international students for academic year 2018. The TU Wien will be granting a Central-eastern or South-eastern European countries scholarship in the amount of EUR 5,000.

dr Ewa Gniazdowska, 28.11.2017

 


 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej.
Oferta.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik BSS UW, 23.11.2017

 


 

Szkolenie BHP.
Program szkolenia BHP oraz test będzie dostępny na platformie internetowej COME w terminie od 6 listopada 2017 do 9 lutego 2018. Termin poprawkowy: 2-8 marca 2018. Dodatkowe terminy poza wyżej wymienionymi nie są przewidziane.

mgr Katarzyna Szenajch, 23.11.2017

 


 

24.11.2017 wszystkie zajęcia z dr Mariolą Racław są odwołane.

dr Mariola Racław, 23.11.2017

 


 

Dr Tomasz Sobierajski odwołuje dzisiejszy (23.11) dyżur.

dr Tomasz Sobierajski, 23.11.2017

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje dzisiejsze (22.11) zajęcia i dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 22.11.2017

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW odwołuje swoje zajęcia i dyżur w dniach 16 i 17 listopada z powodu choroby.

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW 14.11.2017

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska odwołuje wykład z Klasycznych Teorii Socjologicznych w najbliższy czwartek (16.11) z powodu wyjazdu na konferencję.
Wykład zostanie odrobiony w pierwszym tygodniu sesji.

dr hab. Aneta Gawkowska, 14.11.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann informuje, że w dniu jutrzejszym (10.11) będzie dostępna wyłącznie na drugim dyżurze (po zajęciach), zajęcia bez zmian.

dr hab. Beata Hoffmann, 9.11.2017

 


 

Prof. Grażyna Woroniecka odwołuje dyżury w środy 8 i 15 listopada z powodu wyjazdu badawczego.

prof. Grażyna Woroniecka, 7.11.2017

 


 

W zakładce Erasmus znajdują się szczegółowe informacje na temat wstępnej kwalifikacji na studia częściowe do European University of Tirana (Albania) oraz Higher School of Economics (Rosja) - proszę wejść w link na stronie.
Termin składania dokumentów upływa 14.11.2017.
W razie pytań zapraszam do kontaktu.

dr Aleksandra Winiarska, 7.11.2017

 


 

BWZ ogłosił konkurs na dofinansowanie wyjazdów studentów na studia (SMS) "Erasmus - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi" 2017/2018 (KA107/2016) do European University of Tirana w Albanii (2 stypendia) i Higher School of Economics w Rosji (2 stypendia).Stypendia należy zrealizować w semestrze letnim 2017/2018.

Szczegółowe informacje dostępne są u koordynatorki ds mobilności w ISNS - dr Aleksandry Winiarskiej, email: aa.winiarska@uw.edu.pl

dr Aleksandra Winiarska, 3.11.2017

 


 

Przedszkole 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie (Kabaty) poszukuje wolontariuszy. Oferujemy atrakcyjne warunki, nowe i ciekawe wyzwania oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi.

dr Ewa Wideł, 30.10.2017

 


 

Prof. Barbara Lewenstein odwołuje jutrzejsze (31.10) seminarium magisterskie i dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 30.10.2017

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje zajęcia 27 października 2017.

dr hab. Paweł Możdżyński, 26.10.2017

 


 

Dr Bogna Kietlińska odwołuje czwartkowe (26.10) zajęcia pt. "Antropologia Współczesności: teorie, metody, program badawczy" z powodu udziału w panelu eksperckim w Krakowie.

dr Bogna Kietlińska, 24.10.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje piątkowe (20.10) zajęcia i dyżur z powodu udziału w konferencji.

dr hab. Beata Hoffmann, 17.10.2017

 


 

Wolontariat badawczy w Banku Żywności SOS w Warszawie.

dr Tomasz Sobierajski, 17.10.2017

 


 

15.10.2017 dr hab. Paweł Możdżyński ze względu na planowane obrony prac magisterskich będzie dyżurował w godz. 12.15-13.15.

dr hab. Paweł Możdżyński, 17.10.2017

 


 

Dr Mariola Racław przesuwa swój dyżur z dnia 18.10 na 20.10 w godz. 11.15-12.45, p. 122.

dr Mariola Racław, 16.10.2017

 


 

Dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska odwołuje dzisiejsze (12.10.) zajęcia.

dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska, 12.10.2017

 


 

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik BSS, 11.10.2017

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza dnia 31 października od godz. 13.00 oraz 2 listopada do godz. 13.00 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

prof. Wojciech Pawlik, 11.10.2017

 


 

Dyżury dr Marioli Racław w semestrze zimowym będą odbywać się w środy w godz. 11.15-13.00, NŚ 69 p. 122.

dr Mariola Racław, 10.10.2017

 


 

Dr Mariola Racław zaprasza do kontaktu osobistego lub mailowego zainteresowane osoby, które chciałyby pisać pracę licencjackiej dot. tematyki socjologii ludności lub socjologicznych aspektów polityki społecznej, w tym rynku pracy.

dr Mariola Racław, 10.10.2017

 


 

Prof. Józefina Hrynkiewicz zaprasza na spotkanie dotyczące seminarium magisterskiego we wtorek 10 października o godzinie 11.30 w sali 101.

prof. Józefina Hrynkiewicz, 9.10.2017

 


 

Dr hab Jacek Kochanowski, prof. UW Zaprasza na swoje seminarium magisterskie z zakresu socjologii kultury, szczególnie:

- socjologii seksualności
- socjologii płci i transpłciowości
- socjologii teatru
- socjologii filmu

Inne obszary socjologii kultury, po rozmowie, także będą akceptowane.
Seminarium obywa się w środy o 13:30.

Prof. Jacek Kochanowski, 9.10.2017

 


 

Dr Bogna Szymkiewicz odwołuje jutrzejsze (10.10) zajęcia i dyżur z powodu wyjazdu na konferencję.

dr Bogna Szymkiewicz, 9.10.2017

 


 

Dr Bogna Kuetlińska odwołuje dzisiejsze (9.10) zajęcia „Spontaniczna kultura młodzieżowa” oraz jutrzejszy (10.10) dyżur z powodu choroby.

dr Bogna Kietlińska, 9.10.2017

 


 

Seminarium prof. Małgorzaty Fuszary będzie odbywać się w poniedziałki w godz. 16:45 - 18.15, sala 309, Ż4.

mgr Agnieszka Hojda, 6.10.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej w dniu 9.10 odbędzie się w godz. 8.15-9.45.

dr Aleksandry Winiarskiej, 6.10.2017

 


 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska odwołuje dzisiejsze (06.10) ćwiczenia, na kolejne zajęcia z Podstaw socjologii studenci proszeni są o przeczytanie Tradycja i nowoczesność, E. Shils, strony 30-54.

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 6.10.2017

 


 

Dr Magdalena Arczewska odwołuje wszystkie dzisiejsze (6.10) zajęcia z powodu wyjazdu na konferencję.

dr Magdalena Arczewska, 6.10.2017

 


 

W piątek, 6 października zajęcia z dr Agnieszką Kumaniecką-Wiśniewską są przeniesione z sali 108 NŚ 69 do sali 113 NŚ 69.

mgr Agnieszka Hojda, 5.10.2017

 


 

Dr Aleksandra Herman zaprasza chętne studentki i studentów na spotkanie w sprawie seminarium licencjackiego w najbliższy poniedziałek (9.10) o godz. 17:00 na Żurawiej 4, pok. 307. Z przyjemnością zaopiekuję się badaniami z zakresu socjologii i antropologii obyczajów i prawa. Proszę też o kontakt mailowy: a.herman[at]poczta.isns.uw.edu.pl, zwłaszcza jeżeli wskazany termin nie jest dogodny

dr Aleksandra Herman, 5.10.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. Jolanta Arcimowicz odbędzie się w czwartek (5.10) w godz. 15.00-18.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 4.10.2017

 


 

Dr Ewa Gniazdowska zaprasza na pierwsze spotkanie seminarium licencjackiego w dniu 12 października o godzinie 13.15 w sali 101.

dr Ewa Gniazdowska, 4.10.2017

 


 

Od 9 października sekretariat studiów stacjonarnych w poniedziałki będzie czynny w godzinach 13:00-15:00 a dla absolwentów 15:00-17:00.

mgr Agnieszka Hojda, 3.10.2017

 


 

W związku z niewystarczającą liczba osób zapisanych na specjalizację: "Polityka społeczna-specjalista ds. zatrudnienia" nie zostaje ona uruchomiona. Proszę wszystkich studentów, którzy deklarowali chęć uczestnictwa w tej ścieżce o przepisanie się na inną.

mgr Agnieszka Hojda, 3.10.2017

 


 

Wnioski o stypendium rektora należy składać w sekretariacie, pokój 112, NŚ 69, w terminie do 16 października.

mgr Agnieszka Hojda, 3.10.2017

 


 

Seminarium magisterskie 2017/2018 prof. Wojciecha Pawlika.

prof. Wojciech Pawlika, 3.10.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Ewy Wideł odbędzie się w piątek (6.10) w godz. 12.30-14.00, pok. 306, Ż4.

dr Ewa Wideł, 3.10.2017

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza dnia 2 października od godz. 13.00 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

prof. Wojciech Pawlik, 28.09.2017

 


 

Jutrzejszy (29.09) dyżur dr hab. Beaty Hoffmann zostaje przełożony na poniedziałek 2.10.2017 w godz. 10.30-11.30.
Uwaga: dyżur będzie krótszy niż zazwyczaj.

dr hab. Beata Hoffmann, 28.09.2017

 


 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska przekłada jutrzejszy (26.09) dyżur na czwartek (28.09).

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 25.09.2017

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska w semestrze zimowym dyżurować będzie w środy w godz. 12.00-13.30 w Dziekanacie

dr hab. Aneta Gawkowska, 25.09.2017

 


 

Dyżur dr Aleksandry Winiarskiej 25 września odbędzie się w godzinach 14.30-16.00, ze względu na Festiwal Nauki UW.

dr Aleksandra Winiarska, 23.09.2017

 


 

W związku z dniem adaptacyjnym dla I roku studiów licencjackich, który zaplanowany jest na 27 września (środa) sekretariat studiów dziennych tego dnia będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 22.09.2017

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje poniedziałkowy (25.09) dyżur z powodu choroby.

prof. Małgorzata Fuszara, 24.09.2017

 


 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska przekłada dyżur z wtorku (19.09) na czwartek (21.09) w godz. 11.00-12.30.

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 18.09.2017

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje dyżur 20 września br.

dr hab. Barbara Lewenstein, 18.09.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Aleksandry Winiarskiej odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek (18.09) w godz. 9.30-11.00.

dr Aleksandra Winiarska, 14.09.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej zostanie przeniesiony z wtorku (19.09) na poniedziałek (18.09) w godz. 9.30-11.00, miejsce bez zmian.

dr Agata Gójska, 14.09.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje piątkowy (15.09) dyżur z powodu choroby.

dr hab. Beata Hoffmann, 13.09.2017

 


 

Jutrzejszy (13.09) dyżur dr hab. Barbary Lewenstein odbędzie się w godz. 12.30-14.30.

dr hab. Barbara Lewenstein, 12.09.2017

 


 

Ze względu na wyjazd na konferencję dyżur dr Marioli Racław zostanie przeniesiony z czw. 14.09 na środę 13.09 i odbędzie się w godz. 9.00-10.30, p. 122.

dr Mariola Racław, 12.09.2017

 


 

Ze względu na udział w konferencji, najbliższy dyżur dr M.Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w poniedziałek 18.09. w godz.12.30-13.30, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 9.09.2017

 


 

Najbliższe dyżury prof. Małgorzaty Fuszary odbędą się w dniach 11 i 25 września w godz. 11.00-12.00, NŚ 69 pok. 116.

prof. Małgorzata Fuszara, 7.09.2017

 


 

Najbliższa terminy dyżurów dr Bartłomieja Walczaka:

8 września w godz. 14:30-16:00 oraz
13, 20, 27 września w godz. 15:00-16:30.

Wszystkie dyżury odbywają się na Nowym Świecie w s. 212.

dr Bartłomiej Walczak, 6.09.2017

 


 

Prof. Barbara Fatyga przenosi dyżur w sesji poprawkowej ze środy (6.09) na wtorek (5.09) w godz. 11.00-12.30.

prof. Barbara Fatyga, 4.09.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przenosi dyżur z piątku (1.09) na poniedziałek (4.09) w godz. 11.00-12.30.

dr hab. Beata Hoffmann, 1.09.2017

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW informuje, że we wrześniu będzie dyżurował w środy, w godz. 13:00-14:30, pok. 204.

prof. Jacek Kochanowski, 30.08.2017

 


 

Rejestracja na zajęcia za pośrednictwem systemu USOS zaplanowana jest w terminie:
25 września (poniedziałek), godz. 21.00 – 8 października (niedziela) godz. 23.59.

mgr Agnieszka Hojda, 28.08.2017

 


 

Dr Agata Gójska odwołuje dyżur 29.08 z powodu wyjazdu na konferencję. Najbliższy dyżur odbędzie się 5.09.

dr Agata Gójska, 28.09.2017

 


 

Dr Aleksandra Winiarska odwołuje dyżur 29.08 z powodu wyjazdu na konferencję. Najbliższy dyżur odbędzie się 5.09.

dr Aleksandra Winiarska, 28.09.2017

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara informuje, że najbliższe dyżury odbędą się: 18 sierpnia w godz. 11.00-12.00 oraz 28 sierpnia w godz. 11.00-12.00, Nowy Świat 69.

prof. Małgorzata Fuszara, 16.08.2017

 


 

Sekretariat studiów studenckich i doktoranckich będzie nieczynny w dniach 16, 17 i 18 sierpnia.

mgr Agnieszka Hojda, 11.08.2017

 


 

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Termin składania wniosków upływa z dniem 27 września.
Wnioski będą opiniowane przez Radę Wydziału w dniu 4 października.

mgr Agnieszka Hojda, 8.08.2017

 


 

Najbliższe dyżury dr hab. Jolanty Arcimowicz:
9, 16, 23 i 30 sierpnia (środa) w godzinach 13.00 - 14.00, sala 103.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 8.08.2017

 


 

Projekt Erasmus - rok akademicki 2017/18
Rozpoczęła się dodatkowa kwalifikacja (tzw. 3. tura "ogólnouniwersytecka") na częściowe studia zagraniczne oraz możliwość dodatkowego dofinansowania dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BWZ UW:

http://bwz.uw.edu.pl/posts/24089

http://bwz.uw.edu.pl/posts/24113

dr Aleksandra Winiarska, 18.07.2017

 


 

W tym tygodniu dyżur dr M.Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w czwartek 20.07. w godz. 11.00-12.00, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 17.07.2017

 


 

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 13.07.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w czwartek 13.07. w godz. 10.45-11.45, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 11.07.2017

 


 

Prof. Anna Kwak odwołuje jutrzejszy (6.07) dyżur.

prof. Anna Kwak, 5.07.2017

 


 

Dr Ewa Wideł odwołuje swój jutrzejszy (6.07) dyżur.

dr Ewa Wideł, 5.07.2017

 


 

Dr M. Rosochacka-Gmitrzak przenosi dyżur z czwartku (6.07) na piątek 7.07 godz. 12.30-13.30.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 5.07.2017

 


 

W tym tygodniu dyżur dr M.Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w czwartek 6.07. w godz.10.00-11.00, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 3.07.2017

 


 

W związku z problemami z odbieraniem służbowych maili prof. G. Romańczuk-Woroniecka prosi o kontakt na adres: gworoniecka@wp.pl

prof. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, 3.07.2017

 


 

Dr Joanna Śmigielska odwołuje dyżur w czwartek 29 czerwca.

dr Joanna Śmigielska, 28.06.2017

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński Informuje, że 28 czerwca dyżurować będzie w godzinach: 13.00 - 14.00 (pok. 203, ul. Żurawia 4).

dr Paweł Możdżyński, 27.06.2017

 


 

Wtorkowy (27.06) i czwartkowy (29.06) dyżur USOS zostają odwołane.

Kamil Pacek, 26.06.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Agaty Gójskiej odbędzie się we wtorek 27 czerwca w godz. 11.30-13.00.

dr Agata Gójska, 26.06.2017

 


 

Dr Tomasz Sobierajski przekłada dyżur z poniedziałku 26.06 na czwartek 29.06 - w tych samych godzinach.

dr Tomasz Sobierajski, 26.06.2017

 


 

Od 1 lipca do 30 września sekretariat studiów stacjonarnych będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-14:00

mgr Agnieszka Hojda, 23.06.2017

 


 

Zapraszamy Studentów i Doktorantów do udziału w obozie naukowo-badawczym, który odbędzie się w Przemyślu w dniach: 15-22 września br. Tematem badawczym będą stosunki polsko-ukraińskie.

mgr Paweł Orzechowski, 23.06.2017

 


 

Od 3 lipca dr Ewa Gniazdowska dyżurować będzie środy w godz. 12.30-14.00.

dr Ewa Gniazdowska, 22.06.2017

 


 

Dr M. Racław przenosi dyżur z czwartku 22.06 na środę 21.06 w godz. 11.00-13.00, p. 122, NŚ 69.

dr Mariola Racław, 19.06.2017

 


 

W tym tygodniu dyżur dr M.Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się w czwartek 22.06. w godz.10.00-11.00, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 190.6.2017

 


 

Zapraszamy na wolno dostępny kursu planowania kariery organizowanego przez Biuro Karier UW.

mgr Anna Chabros, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW, 19.06.2017

 


 

Zmiana godziny egzaminu z Metod badań społecznych (21 czerwca, środa), egzamin rozpocznie się o godzinie 16:30.

mgr Agnieszka Hojda, 19.06.2017

 


 

Terminy egzaminów ustnych z przedmiotu Systemy, struktury i procesy społeczne.

dr Maria Środoń, 17.06.2016

 


 

13.06.17 dyżur USOS w dniu zostaje odwołany.

Kamil Pacek, 12.06.2017

 


 

W najbliższa środę w godz. 10.15-12.15 w sali 214 NŚ 69 odbędą się konsultację dotyczące praktyk (szczególnie zapraszamy studentów ze ścieżki I. Antropologia polityki i historia idei).

dr Ewa Wideł, 12.06.2017

 


 

Dyżur dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak 14.06 (środa) odbędzie się w godz. 10.45-11.45, miejsce bez zmian.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 12.06.2017

 


 

W okresie od 13 czerwca do końca września prof. Małgorzata Melchior będzie pełnić dyżur we wtorki w godz. 13.00-14.30.

prof. Małgorzata Melchior, 12.06.2017

 


 

Najbliższe dyżury Bartłomieja Walczaka odbywać się będą w s. 212 NŚ 69:
14 czerwca - godz. 16:00-17:30
21 i 28 czerwca - godz. 11:00-12:30

dr Bartłomiej Walczak, 12.06.2017

 


 

Dr hab. Grażyna Woroniecka w czerwcu będzie dyżurować w czwartki 15.30. W lipcu i w sierpniu dyżury pozostają bez zmian.

dr hab. Grażyna Woroniecka, 9.06.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Joanny Śmigielskiej - środa 7 czerwca godzina 13.00 - 14.30, Nowy Świat pok. 200.

dr Joanna Śmigielska, 07.06.2017

 


 

W czwartek 8 czerwca dyżur USOS nie odbędzie.

Kamil Pacek, 6.06.2017

 


 

7 czerwca (środa) dr hab. Paweł Możdżyński będzie dyżurował w godz. 13.00 - 14.00 (pok. 203, ul Żurawia 4)

dr hab. Paweł Możdżyński, 6.06.2017

 


 

Dr Małgorzata Bielenia informuje, że 10.06.2017 odbędą się konsultacje dla studentów w godz. 12.40-13.25

dr Małgorzata Bielenia, 5.06.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann informuje, że w sesji oraz w czasie miesięcy letnich dyżury odbywać się będą w piątki, w godz. 11-12.30

dr hab.Beata Hoffmann, 5.06.2017

 


 

Prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys odwołuje jutrzejszy (czwartek 1.06) dyżur.

prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, 31.05.2017

 


 

Dr Iwona Oliwińska odwołuje jutrzejszy (30.05) dyżur.

dr Iwona Oliwińska, 29.05.2017

 


 

Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy 2017/2018 rozpocznie się 1 czerwca o godzinie 21.00, a zakończy 11 czerwca o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 29.05.2017

 


 

Dr Joanna Śmigielska informuje, że najbliższe zajęcia z Socjologii Lokalności odbędą się w ISNS.

dr Joanna Śmigielska, 17.05.2017

 


 

Prof. Barbara Fatyga odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 16 i 17 maja.

prof. Barbara Fatyga, 16.05.2017

 


 

18.05.2017 dyżur USOS zostaje odwołany.

Kamil Pacek, 16.05.2017

 


 

Obligatoryjne zajęcia z Podstaw ochrony własności intelektualnej.

mgr Magdalena Wielądek, 16.05.2017

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska informuje o zmianie terminu dyżuru z poniedziałku (15 maja) na środę (17 maja), godz. 11.30-13.00, sala 201, Nowy Swiat 69.

dr hab. Aneta Gawkowska, 13.05.2017

 


 

Projekt Erasmus - rok akademicki 2017/18.
Rozpoczęła się dodatkowa kwalifikacja (tzw. II tura "ogólnouniwersytecka") na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym).
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą UW http://bwz.uw.edu.pl/posts/23337

dr Aleksandra Winiarska, 10.05.2017

 


 

Dr Joanna Śmigielska w tym tygodniu wyjątkowo będzie dyżurować w środę 10 maja w godz. 16.30 - 18.00 zamiar w czwartek (11.05).

dr Joanna Śmigielska, 10.05.2017

 


 

Z ważnych powodów formalnych zmuszona jestem odwołać zajęcia i dyżur w dn. 11 maja 2017.
Proszę przeczytać (ze zrozumieniem) załączony tekst.

dr hab. Beata Hoffmann, 9.05.2017

 


 

Informujemy, że w dniach 8-12 maja odbędzie się ewaluacja biblioteki oraz sekretariatów. W celu wypełnienia ankiety zapraszamy do biblioteki i sekretariatu w godzinach pracy.

mgr Katarzyna Szenajch, 05.05.2017

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska informuje o zmianie terminu dyżuru z poniedziałku (8 maja) na środę (10 maja), godz. 11.30-13.00, sala 201, Nowy Swiat 69.

dr hab. Aneta Gawkowska, 5.05.2017

 


 

Drodzy Studenci, uczestniczący w zajęciach z Socjologii Problemów Społecznych. Dodatkowe zajęcia zaplanowane na piątek 5 maja o godz. 15.00 nie odbędą się. Spotykamy się w normalnym terminie - w poniedziałek 8 maja o godz. 15.00, zajęcia poświęcone będą problemowi bezrobocia, według "rozkładu" w sylabusie.

dr hab. Marek Rymsza, 4.05.2017

 


 

Przypominam, że mój dyżur czwartkowy, który odbywa się w godz. 13-13.45 jest dyżurem opiekuna roku I i przeznaczony jest tylko dla studentów tego właśnie roku.
Pozostałe osoby (w tym magistrantów) zapraszam na czwartkowy dyżur "standardowy", a dodatkowo magistrantów na piątkowe seminarium magisterskie.

dr hab. Beata Hoffmann, 3.05.2017

 


 

4 maja dr Mariola Racław odwołuje dyżur. Zapraszam do kontaktu mailowego.

dr Mariola Racław, 2.05.2017

 


 

Egzamin z Filozofii odbędzie się 19 maja (piątek) w godzinach 8:00-14:00, sala 1 NŚ67

mgr Agnieszka Hojda, 28.04.2017

 


 

Informuję, że w roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostają następujące specjalizacje na studiach licencjackich:

mgr Katarzyna Szenajch, 28.04.2017

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW odwołuje swój dyżur i seminarium w dniu 26.04 z powodu choroby.

prof. Jacek Kochanowski, 25.04.2017

 


 

Najbliższe dyżury prof. Jolanty Arcimowicz:
26.04 (środa) - godz. 14.00-15.00
27.04 (czwartek) - 15.00-17.00

prof. Jolanta Arcimowicz, 24.04.2017

 


 

Spotkania z kierownikami ścieżek specjalizacyjnych - będą aktualizowane na bieżąco.

mgr Katarzyna Szenajch, 21.04.2017

 


 

W związku z wyjazdem na konferencję dyżur prof. Fuszary odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia, w godzinach 10.30 - 12.30 w pokoju 308, Żurawia 4. Dyżury wtorkowy (25.04) i środowy (26.04) nie odbędą się.

prof. Małgorzata Fuszara, 20.04.2017

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz odwołuje dzisiejszy (20.04) dyżur z powodu choroby.

prof. Jolanta Arcimowicz, 20.04.2017

 


 

Prof. Barbara Fatyga odwołuje dzisiejsze (12.04) seminarium i dyżur.

prof. Barbara Fatyga, 12.04.2017

 


 

Zapisy na ścieżki specjalizacyjne dla pierwszego roku studiów licencjackich odbędą się w dniach 24-28 kwietnia w sekretariacie.

mgr Katarzyna Szenajch, 11.04.2017

 


 

27 kwietnia prof. Jolanta Arcimowicz odwołuje zajęcia z Instytucjonalnych form rozwiązywania konfliktów z powodu udziału w konferencji.

prof. Jolanta Arcimowicz, 10.04.2017

 


 

"Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk".

mgr Ewa Kośka, Z-ca Kierownika Biura Spraw Studenckich UW, 6.04.2017

 


 

Prof. Iwona Jakubowska-Branicka odwołuje wtorkowy (11.04) wykład z Praw człowieka z powodu promocji doktorskiej.

prof. Iwona Jakubowska-Branicka, 6.04.2017

 


 

W związku z promocją doktorską we wtorek 11 kwietnia zajęcia z Gender w mediach rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 14.00.

prof. Małgorzata Fuszara, 6.04.2017

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłosił 12 kwietnia dniem dziekańskim - wolnym od zajęć.

prof. Wojciech Pawlik, 6.04.2017

 


 

Informuję, iż decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.

mgr Agnieszka Kaczmarsk, Kierownik Biura Spraw Studenckich U, 4.04.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Małgorzaty Bieleni odbędzie się 8 kwietnia (sobota), w godz. 10.30 - 11.15, sala 309 Żurawia 4.

dr Małgorzata Bielenia, 4.04.2016

 


 

Prof. Iwona Jakubowska-Branicka odwołuje dzisiejszy (3.04) dyżur.

prof. Iwona Jakubowska-Branicka, 3.04.2017

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przekłada dyżur z poniedziałku 3.04 na czwartek 6.04 w godz. 13.30-15.00, NŚ 69 pok. 2.

dr hab. Aneta Gawkowska, 29.03.2017

 


 

W dniach 29 - 31 marca sekretariat będzie nieczynny z powodu remontu, przedłużenie legitymacji możliwe będzie 29 i 30 marca w godzinach 11.00 - 13.00, proszę je dostarczać do pokoju 114.

mgr Katarzyna Szenajch, 28.03.2017

 


 

Dzisiejszy (28.03) dyżur usos zistaje odwołany.

Kamil Pacek, 28.03.2017

 


 

23.03 (czwartek) dyżur dr Marioli Racław wyjątkowo odbędzie się w godz. 11.00-12.00. Zapraszam również do kontaktu mailowego.

dr Mariola Racław, 22.03.2017

 


 

Prof. Jacek Kochanowski odwołuje dzisiejsze (22.03) zajęcia i dyżur.

prof. Jacek Kochanowski, 22.03.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann odwołuje piątkowe (24.03.2017) zajęcia z powodów zdrowotnych. Czwartkowe zajęcia odbędą się zgodnie z planem.

dr hab. Beata Hoffmann, 21.03.2017

 


 

Dr Joanna Śmigielska 16 marca (czwartek) odwołuję zajęcia z Socjologii Lokalności i dyżur.

dr Joanna Śmigielska, 15.03.2017

 


 

Dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur 15.03.2017.

dr hab. Paweł Możdżyński, 14.03.2017

 


 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska odwołuje jutrzejsze (14.03) zajęcia.

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 13.03.2017

 


 

Prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys odwołuje dyżur w czwartek 16 marca.

prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, 9.03.2017

 


 

Egzamin poprawkowy z obu przedmiotów: Organizacje pozarządowe i System zabezpieczenia społecznego; nowy termin: wtorek 14 marca godz. 10 oraz dodatkowy (gdyby ktoś nie mógł), poniedziałek 20 marca godz. 16.30, sala 216.

dr hab. Marek Rymsza, 9.03.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann 9 marca odwołuje dyżury, zajęcia odbędą się zgodnie z planem.

dr hab. Beata Hoffmann, 8.03.2017

 


 

Ofertę stypendium fundowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy. Zainteresowani stypendium proszeni są o kontakt z sekretariatem do 20 marca 2017.

mgr Ewa Kośka, Z-ca Kierownika Biura Spraw Studenckich UW, 6.03.2017

 


 

8 marca wszystkie sekretariaty będą nieczynne.

mgr Małgorzata Mieszkowska, 6.03.2017

 


 

Dr hab. Barbara Lewenstein odwołuje poniedziałkowy (6.03) dyżur.

dr hab. Barbara Lewenstein, 3.03.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr Małgorzaty Bieleni odbędzie się w sobotę 4.03 w godz. 12.45-13.30 w pok. 122.

dr Małgorzata Bielenia, 3.03.2017

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW informuje, że w semestrze letnim jego dyżur będzie odbywał się w środy, od 11:30 do 13:00, pok. 204.

dr hab. Jacek Kochanowski, 27.02.2017

 


 

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW informuje, że są jeszcze miejsca na jego seminarium magisterskim. Tematyka socjologii kultury, socjologii seksualności, socjologii płci, socjologii teatru i filmu. Zapraszam na spotkanie informacyjne 1 marca o godz. 13:00, pok. 204 (drugie piętro nad sekretariatami ISNS).

dr hab. Jacek Kochanowski, 27.02.2017

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje zajęcia z Systemów i struktur 4 lutego 2017.

dr Maria Środoń, 22.02.2017

 


 

Towarzystwo "ę" zaprasza do udziału w projekcie "Generator innowacji. Sieci wsparcia" dot. wypracowania nowatorskich rozwiązań na rzecz poprawy jakości życia niesamodzielnych seniorów oraz/lub ich opiekunów. W najbliższy czwartek (23.02) na ASP odbędą się warsztaty z generowania pomysłów na takie projekty.
Szczegóły

dr Ewa Wideł, 22.02.2017

 


 

Prof. Iwona Jakubowska-Branicka zaprasza wszystkich poprawkowiczów na dyżur 6-go marca (poniedziałek) na godzinę 11.30. Pokój 212.

prof. Iwona Jakubowska-Branicka, 21.02.2017

 


 

W dniach 20 i 21 lutego sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.
Sekretariat dla doktorantów będzie czynny w czwartek, 23 lutego, w godzinach 15:00-17:00.

mgr Agnieszka Hojda, 20.02.2017

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dyżur w dniu 23 lutego 2017.

dr Maria Środoń, 20.02.2017

 


 

W związku ze zmianą planu zajęć dr hab. Paweł Możdżyński odwołuje dyżur 20.02.2017.

dr hab. Paweł Możdżyński, 19.03.2017

 


 

Dr M.Rosochacka-Gmitrzak odwołuje zajęcia (Socjologia rodziny-ćw., Seminarium licencjackie i Global Families...) w środę 22.02.2017. Wszystkie zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym wspólnie ze Studentami.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 15.02.2017

 


 

Prof. Stanisław Krajewski, informuje iż z powodu udziału w konferencji wykład z Logicznych podstaw nauk społecznych (środa godz. 15.00, s.203) rozpocznie się 1 marca, natomiast piątkowe ćwiczenia - 3 marca. Zajęcia zostaną zakończone nieco później, żeby każde trwały w sumie 15 godzin.

prof. Stanisław Krajewski, 14.02.2017

 


 

Prof. Małgorzata Melchior odwołuje jutrzejszy (14 lutego 2017, wtorek), dyżur. Studentów, którzy potrzebują konsultacji, proszę o kontakt mailowy.

W semestrze letnim 2016-2017 dyżur będzie się odbywał we wtorki w godz. 14.45-16.15 w pokoju 203, II piętro ISNS.

prof. Małgorzata Melchior, 13.02.2017

 


 

W poniedziałek, 13 lutego sekretariat studiów stacjonarnych, doktoranckich oraz dla absolwentów będzie czynny w godzinach 11.00-14.00.

mgr Agnieszka Hojda, 12.2.2017

 


 

Druga tura rejestracji rozpocznie się 13.02.2017 o godz. 21.00, a zakończy się 26.02.2017 o godz. 23.59. Przypominamy, że dorejestrowanie lub wyrejestrowanie za zgodą prowadzącego możliwe jest w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru tj. do 03.03.2017. Po tym terminie podania nie będą rozpatrywane.

mgr Katarzyna Szenajch, 10.02.2017

 


 

Najbliższy dyżur dr hab. Beaty Hoffmann odbędzie się w czwartek (16.02) w godz. 10.00-11.30.
Będzie to też stały termin dyżuru (ogólnodostępnego) w semestrze letnim.

dr hab. Beata Hoffmann, 9.02.2017

 


 

Dr Tomasz Sobierajski przekłada dzisiejszy (9.02) dyżur na godz. 15.30.

dr Tomasz Sobierajski, 9.02.2017

 


 

8 marca dyżur prof. Grażyny Romańczuk-Woronieckiej jest odwołany.

prof. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, 7.02.2017

 


 

8 marca dyżur dr Racław jest odwołany. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

dr Mariola Racław, 7.02.2017

 


 

W tym tygodniu dyżur dr M. Rosochackiej-Gmitrzak odbędzie się we WTOREK (7.02) godz. 10.15-11.15, p. 202.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 6.02.2017

 


 

Dyżur prof. Jolanty Arcimowicz w najbliższy czwartek (9.02) odbędzie się wyjątkowo w godzinach 12.00 - 14.00.

prof. Jolanta Arcimowicz, 3.02.2017

 


 

W okresie sesji egzaminacyjnej oraz w semestrze letnim dyżur dr Aleksandry Winiarskiej będzie się odbywał we wtorki w godz. 11.30-13.00 (Żurawia, pok. 303/304). 14 lutego dyżur się nie odbędzie (przerwa międzysemestralna).

dr Aleksandra Winiarska, 3.02.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przenosi dyżur z piątku (3.02) na środę (8.02), godz. 10.00-12.00.
Jak zawsze jestem dostępna mailowo i telefonicznie.Termin dyżurów i seminarium w sem. letnim ulegnie zmianie, podam niebawe

dr hab. Beata Hoffmann, 02.02.2017

 


 

Dr Tomasz Sobierajski odwołuje dyżur w czwartek, 2 lutego.

dr Tomasz Sobierajski, 1.02.2017

 


 

9 lutego dyżur dr hab. Jolanty Arcimowicz odbędzie się w godz. 12.00 - 15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 1.02.2017

 


 

Dr M.Rosochacka-Gmitrzak odwołuje dzisiejszy (1.02.) dyżur z powodu choroby. W sprawach pilnych należy kontaktować się mailowo.

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, 01.02.2017

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przenosi dyżur z piątku (27.01) na poniedziałek 30.01 w godz.10.00-12.00.

dr hab. Beata Hoffmann, 26.01.2017

 


 

W okresie sesji dyżur dr Agaty Gójskiej będzie się odbywał we wtorki w godz. 12.00-13.30.

dr Agata Gójska, 26.01.2017

 


 

Dyżur dr Magdaleny Łukasiuk dnia 31.01.2017 odbędzie się wyjątkowo w godzinach 10:00 - 11:30 w pokoju 203 przy ul. Żurawiej 4.

dr Magdalena Łukasiuk, 25.01.2017

 


 

Prof. Anna Kwak zmienia godziny dyżuru –w czwartek 26.01. br - dyżur odbędzie się w godz. 11.15-12.00

prof. Anna Kwak, 25.01.2017

 


 

Najbliższy dyżur Joanny Śmigielskiej odbędzie się w czwartek 26 stycznia od 15.00 do 16.30 Nowy Świat 69 pok. 20.

dr Joanna Śmigielska, 25.01.2017

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska odwołuje dyżur 25.01.

dr hab. Aneta Gawkowska, 24.01.2017

 


 

Sekretariat studiów stacjonarnych 23 stycznia będzie czynny do 15.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 23.01.2017

 


 

Dr Bartłomiej Walczak odwołuje zajęcia i dyżur 23 stycznia z powodu choroby

dr Bartłomiej Walczak, 23.01.2017

 


 

Prof. Marek Rymsza odwołuje dzisiejsze (19.01) zajęcia i dyżur.

prof. Marek Rymsza, 19.01.2017

 


 

23.01.2017 wykład z Socjologii moralności rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 14.00. Dyżur prof. Kicińskiego w tym dniu zostaje odwołany.

prof. Krzysztof Kiciński, 18.01.2017

 


 

Prof. Grażyna Woroniecka odwołuje wszystkie dzisiejsze (18.01) zajęcia i dyżur.

prof. Grażyna Woroniecka, 18.01.2017

 


 

Dr hab. Aneta Gawkowska przenosi dyżur w przyszłym tygodniu z poniedziałku 23.01 na środę 25.01, godz. 11.30-13.00, Nowy Świat 69, pok. 201.

dr hab. Aneta Gawkowska, 17.01.2017

 


 

Studenci, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie badawcze uczestnicząc w badaniach prowadzonych w Warszawie w styczniu i lutym bieżącego roku proszeni są o kontakt z dr hab Jolantą Arcimowicz, jarcimow@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 13.01.2017

 


 

W związku z moim udziałem w seminarium naukowym organizowanym przez prof. Marka Rymszę (w ISNS), mój najbliższy, piątkowy dyżur rozpocznie się z półgodzinnym opóźnieniem, za co przepraszam.

dr hab. Beata Hoffmann, 12.01.2017

 


 

Prof. Aneta Gawkowska odwołuje poniedziałkowy (16.01) dyżur z powodu spotkania z Prorektorem.

prof. Aneta Gawkowska, 11.01.2017

 


 

Prof. Małgorzata Fuszara odwołuje dzisiejszy (11.01) dyżur z powodu choroby. Zajęcia odbędą się zgodnie z planem.

prof. Małgorzata Fuszara, 11.01.2017

 


 

Najbliższy (11.01) dyżur dr Anny Krajewskiej wyjątkowo odbędzie się w godz. 12:00-13:30.

dr Anna Krajewska, 10.01.2017

 


 

W dniu dzisiejszym (10.01) sekretariat studiów stacjonarnych będzie czynny w godz. 11.00-13.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 10.01.20179

 


 

9 stycznia sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich czynny będzie od godz. 14.00.
Pozostałe sekretariaty będą nieczynne.

mgr Katarzyna Szenajch, 7.01.2017

 


 

2 stycznia 2017 sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie czynny w godzinach 11.00 -14.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 30.01.2016

 


 

Zajęcia z Metodologii nauk społecznych w dniu 22.12.2016 są odwołane z powodu choroby. Kolokwium z ćwiczeń odbędzie się po przerwie świątecznej.

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, 21.12.2016

 


 

Z powodu nagłego odwołania piątkowego dyżuru (16 grudnia), będę dostępna w ISNS w środę 21 grudnia, w godz. 11-12.30, w pok.16

dr hab. Beata Hoffmann, 19.12.2016


Serdecznie przepraszam wszystkich studentów, za tak późna publikację ogłoszenia.

mgr Małgorzata Mieszkowska, 21.12.2016

 


 

Wszystkie zajęcia odbywające się w sali 215, ul. Żurawia4, w dniach 21-22 grudnia zostają przeniesione do sali 312 - piętro wyżej.

mgr Agnieszka Hojda, 19.12.2016

 


 

15 grudnia sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 15.12.2016

 


 

Na prośbę studentów termin rozpoczęcia pierwszej tury rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017 zostaje przesunięty na poniedziałek 19 grudnia godzina 21.00.

mgr Katarzyna Szenajch, 15.12.2016

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza dnia 22 grudnia od godz. 13.00 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

prof. Wojciech Pawlik, 15.12.2016

 


 

UWAGA ZMIANA SAL

15.12 zajęcia z sali 203 zostają przeniesione do:

mgr Katarzyna Szenajch, 14.12.2016

 


 

14 grudnia sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 14.12.2016

 


 

Informuję, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 13 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017 r. możliwe będzie podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

mgr Agnieszka Kaczmarska, Kierownik Biura Spraw Studenckich UW, 13.12.2016

 


 

12 grudnia sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie czynny do godziny 16.00.

mgr Agnieszka Hojda, 12.12.2016

 


 

Pierwsza tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017 rozpocznie się 16.12.2016 o godzinie 21.00, a zakończy się 25.12.2016 o godzinie 23.59.

mgr Katarzyna Szenajch, 9.12.2016

 


 

Prof. Aneta Gawkowska odwołuje poniedziałkowy (12.12) dyżur z powodu spotkania z Prorektorem.

prof. Aneta Gawkowska, 8.12.2016

 


 

Prof. Iwona Jakubowska-Branicka odwołuje zajęcia i dyżur 12 grudnia (poniedziałek).

prof. Iwona Jakubowska-Branicka, 8.12.2016

 


 

Prof. Jacek Kochanowski odwołuje zajęcia i dyżur z powodu choroby:
zajęcia 8.12 zostaną odrobione w późniejszym terminie,
zajęcia 16 grudnia w zastępstwie poprowadzi Doktorantka.

prof. Jacek Kochanowski, 8.12.2016

 


 

Prof. Iwona Jakubowska-Branicka informuje, że czwartkowe zajęcia odbędą się zgodnie z planem. Za zmianę przepraszamy.

prof. Iwona Jakubowska-Branicka, 6.12.2016

 


 

Prof. Iwona Jakubowska-Branickawska-Branicka odwołuje wszystkie zajęcia i dyżur do 8 grudnia.

Prof. Iwona Jakubowska-Branicka, 5.10.2016

 


 

Dr Agata Gójska przenosi dyżur z poniedziałku 5.12 na wtorek 6.12 (w tych samych godzinach).

dr Agata Gójska, 2.12.2016

 


 

Dr Maria Środoń odwołuje dyżur w czwartek 8.12.

dr Maria Środoń, 2.12.2016

 


 

8 grudnia dyżur dr hab. Jolanty Arcimowicz odbędzie się w godz.13.00-15.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 1.12.2016

 


 

Sekretariat studiów zaocznych będzie nieczynny w dniach 6-12 grudnia (dotyczy to również soboty 10.12).

Edyta Gruza, 1.12.2016

 


 

Dr Joanna Śmigielska przekłada najbliższy dyżur na czwartek 1 grudnia w godzinach 13.00 - 14.30.
Przepraszam za zmianę.

dr Joanna Śmigielska, 30.11.2016

 


 

Dr hab. Beata Hoffmann przekłada najbliższe dyżury z piątku 2.12.2016 na wtorek 6.12. w godz. 11.00-13.00 (udział w seminarium naukowo-badawczym).

dr hab. Beata Hoffmann, 30.11.2016

 


 

Dr Magdalena.Rosochacka-Gmitrzak odwołuje dyżur 30.11.2016.

dr Magdalena.Rosochacka-Gmitrzak, 29.11.2016

 


 

Najbliższe zajęcia z Klasycznych teorii socjologicznych z Olgą Czeranowską odbędą się w sali 216.

mgr Olga Czeranowska, 28.11.2016

 


 

Mgr Iwo Łoś odwołuje dzisiejsze zajęcia z "Podstaw socjologii" (poniedziałek g.13:15-14:45, 28 listopada br.).

mgr Iwo Łoś, 28.11.2016

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz przekłada dyżur z czwartku (1.12) na poniedziałek 28.11 godz. 15.00-17.00.

prof. Jolanta Arcimowicz, 26.11.2016

 


 

Dr Magdalena Arczewska odwołuje dzisiejsze (25.11) zajęcia i dyżur z powodu choroby.

dr Magdalena Arczewska, 25.11.2016

 


 

Prof. Jacek Kochanowski odwołuje dzisiejsze (25.11) zajęcia i dyżur z powodu choroby.

prof. Jacek Kochanowski, 25.11.2016

 


 

Prof. Barbara Fatyga odwołuje dzisiejszy (23.11) dyżur.

prof. Barbara fatyga, 23.11.2016

 


 

W związku z udziałem w konferencji (Łódź 25-26.11), zmuszona jestem odwołać seminarium i dyżury w dniu 25.11.2016.

dr hab. Beata Hoffmann, 23.11.2016

 


 

Prof. Barbara Lewenstein odwołuje dzisiejsze (23.11) zajęcia z powodu choroby.

prof. Barbara Lewenstein, 23.11.2016

 


 

Dr Magdalena Arczewska odwołuje dzisiejsze (18.11) zajęcia i dyżur.

dr Magdalena Arczewska, 18.11.2016