ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Plan zajęć

Siatka zajęć semestr zimowy 2018/2019 (studia I stopnia, II stopnia, fakultety) - siatka w formacie xls - siatka może ulec zmianie

Siatka zajęć semestr zimowy 2018/2019 (studia I stopnia, II stopnia, fakultety) - siatka w formacie pdf - siatka może ulec zmianieSiatka zajęć semestr letni 2017/2018 (studia I stopnia, II stopnia, fakultety) - siatka w formacie xls - siatka może ulec zmianie

Siatka zajęć semestr letni 2017/2018 (studia I stopnia, II stopnia, fakultety) - siatka w formacie pdf - siatka może ulec zmianie


Legenda do siatki zajęć:
I/obl - 1 rok studiów, zajęcia obligatoryjne (obowiązkowe)
ćw - ćwiczenia
w - wykład
Ż - ulica Żurawia 4
NŚ 67 - Nowy Świat 67
NŚ 69 - Nowy Świat 69
sala 203 , Nowy Świat 69, II piętro, wejście od dawnego Wydziału Dziennikarstwa
sala 38 , Nowy Świat 69, IV piętro

 

* Plik zapisany w formacie PDF. Do przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader.