ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Plan zajęć

Siatka zajęć semestr lato 2016/2017 (studia I stopnia, II stopnia, fakultety) - siatka w formacie xls

Siatka zajęć semestr lato 2016/2017 (studia I stopnia, II stopnia, fakultety) - siatka w formacie pdf

Legenda do siatki zajęć:
I/obl - 1 rok studiów, zajęcia obligatoryjne (obowiązkowe)
ćw - ćwiczenia
w - wykład
ćw/w - ćwiczenia dla studentów studiów wieczorowych
Ż - ulica Żurawia 4
NŚ 67 - Nowy Świat 67
NŚ 69 - Nowy Świat 69
KP3 - Krakowskie Przedmieście 3

 

* Plik zapisany w formacie PDF. Do przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader.