ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminy

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania - obowiązująca 15.10.2015

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania.

Wzór karty obiegowej

 

Informacje dla studentów ostatniego roku przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego