ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

Katedra powstała z kierowanego przez prof. dra hab. Krzysztofa Kicińskiego Zakładu Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Od samego początku realizowała programy badawcze i prowadziła działalność dydaktyczną skupioną wokół zagadnień teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących diagnozy stanu i kierunków przemian świadomości aksjonormatywnej, wzorów osobowych, zachowań i wartości moralnych. Problematyka ta w Katedrze rozwijana jest jako kontynuacja programu socjologii moralności związanego z założycielką tej subdyscypliny socjologicznej, prof. Marią Ossowską (zm. 1974). Oprócz zagadnień wąsko rozumianej socjologii moralności w Katedrze podejmowane są badania i realizowane zajęcia dydaktyczne związane z szerzej rozumianymi przemianami sfery aksjologicznej w kulturze i społeczeństwie – zwłaszcza w kontekście przemian wartości młodzieży, wartości w dyskursie publicznym i polityce, życiu społeczności lokalnych i miasta, w sztuce, w powiązaniu z problematyką Holokaustu, uprzedzeń i stereotypów, niepełnosprawności, queer i przemian seksualności, tolerancji, historii idei religijnych i społecznych, przemian aksjologicznych we współczesnej religijności oraz w powiązaniu z zagadnieniami socjologii emocji. W ostatnich latach w Katedrze podjęte zostały również zagadnienia o charakterze bardziej aplikacyjnym, w których prace teoretyczno-badawcze poświęcone kwestiom aksjologii, więzi społecznych i społecznego funkcjonowania miasta zostały ściśle powiązane z podejściem eksperckim, angażującym aktywność studentów „w terenie”, w instytucjach miejskich i samorządowych.

Skład osobowy:

Doktoranci:

mgr Maria Buko, mgr Danuta Chylak-Schroeder, mgr Tomasz Dobrzyński, mgr Małgorzata Druś, mgr Wiktor Dynarski, mgr Halina Gąsiorowska, mgr Adelina Gołębiowska, mgr Sławomir Grabias, mgr Agnieszka Kaczmarczyk, mgr Karol Kierkowski, mgr Łukasz Kotlarski, mgr Kourosh Gharagozlou, mgr Anna Wrześniak, mgr Iwo Łoś, mgr Rafał Korusiewicz, mgr Marta Olasik, mgr Mariusz Olszak, mgr Karolina Panz, mgr Łukasz Paszkowski, mgr Jarosław Polak, mgr Marcin Poletyło, mgr Grzegorz Siwek, mgr Łukasz Strzelczyk, mgr Katarzyna Szyniszewska, mgr Monika Wilga, mgr Irena Indyga, mgr Joanna Włodarczyk, mgr Dorota Żurkowska.

Dydaktyka realizowana przez pracowników Katedry

Od 2014 r. Katedra prowadzi ścieżkę specjalizacyjną poświęconą zagadnieniom socjourbanistyki na studiach:


Przedmioty prowadzone przez pracowników katedry:

Pracownicy katedry prowadzą też seminaria licencjackie, magistranckie i doktoranckie.

Sekretarz katedry
mgr Wojciech Sobolewski
wojciech.j.sobolewski@gmail.com