ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Barbara Fatyga
prof. zw. dr hab. Małgorzata Fuszara
prof. zw. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
prof. zw. dr hab. Marcin Król
prof. zw. dr hab. Jacek Kurczewski
prof. zw. dr hab. Anna Kwak
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
dr hab. Jolanta Arcimowicz
dr hab. Mariola Bieńko
dr hab. Magdalena Dudkiewicz
dr hab. Aneta Gawkowska
dr hab. Ewa Giermanowska
dr hab. Beata Hoffmann
dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW
dr hab. Piotr Laskowski
dr hab. Barbara Lewenstein
dr hab. Paweł Możdżyński
dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
dr hab. Mariola Racław
dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW
dr hab. Marek Rymsza
dr hab. Bartłomiej Walczak
dr Magdalena Arczewska
dr Bartłomiej Błesznowski
dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska
dr Ewa Gniazdowska
dr Agata Gójska
dr Aleksandra Herman
dr Albert Jawłowski
dr Bogna Kietlińska
dr Marek Kłosiński
dr Anna Krajewska
dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
dr Magdalena Łukasiuk
dr Łukasz Mikołajewski
dr Tomasz Olczyk
dr Iwona Oliwińska
dr Mariusz Piotrowski
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
dr Marcin Sińczuch
dr Tomasz Sobierajski
dr Maria Środoń
dr Adrianna Surmiak
dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska
dr Joanna Śmigielska
dr Paweł Tomanek
dr Ewa Wideł
dr Aleksandra Winiarska


Profesorowie emeryci

prof. zw. dr hab. Krzysztof KicińskiAdministracja

mgr Natalia Broniarczyk
Edyta Gruza
mgr Agnieszka Hojda
Urszula Łastowska
mgr Piotr Michalski
mgr Małgorzata Mieszkowska
mgr Paweł Orzechowski
mgr Katarzyna Szenajch

 

Biblioteka

mgr Róża Sułek
mgr Edward Leszczyński
mgr Jerzy Łaciak