ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Barbara Fatyga
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
prof. dr hab. Anna Kwak
prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.
dr hab. Magdalena Arczewska
dr hab. Mariola Bieńko, prof. ucz.
dr hab. Magdalena Dudkiewicz
dr hab. Aneta Gawkowska
dr hab. Ewa Giermanowska
dr hab. Aleksandra Herman
dr hab. Beata Hoffmann
dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.
dr hab. Piotr Laskowski, prof. ucz.
dr hab. Barbara Lewenstein
dr hab. Magdalena Łukasiuk
dr hab. Paweł Możdżyński
dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz.
dr hab. Mariola Racław
dr hab. Marek Rymsza
dr hab. Bartłomiej Walczak
dr Barbara Audycka-Zandberg
dr Bartłomiej Błesznowski
dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska
dr Ewa Gniazdowska
dr Agata Gójska
dr Albert Jawłowski
dr Bartosz Kamiński
dr Bogna Kietlińska
dr Marek Kłosiński
dr Anna Krajewska
dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
dr Karolina Lignar-Paczocha
dr Łukasz Mikołajewski
dr Tomasz Olczyk
dr Paweł Orzechowski
dr Mariusz Piotrowski
dr Marta Rawłuszko
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
dr Marcin Sińczuch
dr Tomasz Sobierajski
dr Maria Środoń
dr Adrianna Surmiak
dr Mustafa Switat
dr Dorota Szawarska
dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska
dr Joanna Śmigielska
dr Paweł Tomanek
dr Ewa Wideł
dr Aleksandra Winiarska
dr Szymon Wójcik


Profesorowie emeryci

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Kiciński

prof. dr hab. Marcin Król

prof. dr hab. Jacek KurczewskiAdministracja

mgr Natalia Broniarczyk
Edyta Gruza
mgr Agnieszka Hojda
Urszula Łastowska
mgr Piotr Michalski
mgr Krystyna Kozioł
mgr Katarzyna Szenajch

 

Biblioteka

mgr Róża Sułek
mgr Edward Leszczyński
mgr Jerzy Łaciak