ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

dyżur

Socjolog i historyk idei, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Zajmuje się m.in. historią polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, tradycją republikańską dawniej i obecnie oraz teoriami ruchów społecznych. Jest laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską w roku 2010, II nagrody w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2009). Otrzymała też wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską pod patronatem Prezydenta RP „Polskie Wyzwania: Państwo, Tożsamość, Rozwój” (2011) oraz nominację do nagrody im. Profesora Tomasza Strzembosza za książkę Filozofia publiczna Solidarności (2010). Wsparcia jej pracy badawczej udzieliły następujące instytucje: Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, International Institute for the Sociology of Law (Oñati, Hiszpania), Columbia University (USA), Fundacja Kościuszkowska, Ethics and Public Policy Center (USA), Instytut Tertio Millennio (Polska), University of Notre Dame (USA) oraz Instituto Superior de Línguas e Administração (Portugalia). Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.