ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr Agata Gójska

Zakład Psychologii Więzi Społecznych

dyżur

mail: agata.gojska@gmail.com

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH: do 2012

LICENCJATÓW - 9;

MAGISTRÓW - 5

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA