ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

jacek.kochanowski@uw.edu.pl

dyżur

Strona prywatna www.kochanowski.edu.pl

Specjalizacja
queer studies, socjologia kultury, socjologia moralności, współczesna myśl socjologiczna

Kariera naukowa
doktorat: 2003, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, "Przemiany tożsamości gejów. Analiza genealogiczno-dekonstrukcyjna".
promotorka: prof. zw. dr hab. Ewa Nowicka, recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof. dr hab. Andrzej Piotrowski.

Zainteresowania naukowe
społeczna teoria queer, myśl Michela Foucault, psychoanaliza Jacquesa Lacana, studia postkolonialne, performatyka, konstruktywizm w socjologii wiedzy, socjologia nie-normatywności.

Ważniejsze publikacje
Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Universitas, Kraków 2004.

Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Wschód-Zachód, Łódź 2009.

Teatr płci. Eseje z socjologii gender, (red., z Małgorzatą Bieńkowską-Ptasznik), Wschód-Zachód, Łódź 2008.

Problem społecznej (nie)obecności lesbijek i gejów w Polsce z perspektywy socjologicznych studiów queer, w: Socjologia a przemiany współczesnego świata, red. Ireneusz Krzemiński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Czy gej jest mężczyzną? Przyczynki do teorii postpłciowości, w: Gender. Konteksty, red. Małgorzata Radkiewicz, Wydawnictwo RABID, Kraków 2004.

Od teorii dewiacji do teorii queer. Lesbijki i geje w polilogu akademickim, w: "Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna", red. K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietana, Nomos, Kraków 2004.

Wszyscy jesteśmy odmieńcami. Przyczynki do społecznej teorii queer, w: "Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii", red. T. Baiuk, D. Ferens, T. Sikora, Universitas, Kraków 2006.

Społeczne konstruowanie (homo)seksualności. Historia i socjologia pożądania z perspektywy szkoły "Annales", w: Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender, red. D. Kałwa, T. Pudłocki,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. m. i r. [Kraków/Przemyśl 2006].

Poza horyzont heteronormatywności. Ruchy spoleczne lesbijek i gejów, "Societas/Communitas", 2007, 4.

University and social inequalities. Knowledge, exclusion and expert system, w: Mangement issues in knowledge - based university, red. K. Leja, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.

Teatr jako pęknięcie. Perspektywa społecznej teorii queer, w: Inna scena - Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze, red. Agata Adamiecka-Sitek i Dorota Buchwald, Instytut Teatralny, Warszawa 2008.

Opór jako nie-znaczenie. Przypadek płci i seksualności / Resistance as Non-Meaning. The Case of Sex and Sexuality, w: Lidia Krawczyk, Wojtek Kubiak, Becoming [katalog wystawy], Bunkier Sztuki, Kraków 2008.

Poza funkcję falliczną. Płeć w perspektywie społecznej teorii queer, w: Teatr płci. Eseje z socjologii gender, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, J. Kochanowski, Wschód-Zachód, Łódź 2008.

Dusza więzieniem ciala. Perspektywa spolecznej teorii queer, w: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem a tekstem, red. J. Bator i A. Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.

Mówienie Innego, mówienie o Innym. Inność i odmienność w sferze komunikacyjnej, w: Kultura wobec odmienności, t. I, red. Bernadetta Darska, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009.

Zainteresowania i pasje
Teatr Warlikowskiego, kino Almodovara, kuchnia japońska, historia i kultura Andaluzji