ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Agnieszka Kumaniecka -Wiśniewska, adiunkt

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

dyżur

mail: akw32@wp.pl


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Socjologia niepełnosprawności

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

Ćwiczenia studia stacjonarne:

Ćwiczenia studia zaoczne:

Wykład studia zaoczne:

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

Członek Rady Wydziału ISNS

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Socjologii

WYPROMOWANYCH:

LICENCJATÓW - 3

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA

PROJEKTY BADAWCZE