ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr hab. Beata Łaciak, prof. UW

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

Zajmuje się analizą przemian obyczajowych we współczesnym społeczeństwie polskim, socjologią dzieciństwa – przemianami społeczno-kulturowymi dzieciństwa w ponowoczesnych społeczeństwach oraz analizą i odbiorem przekazów medialnych ze szczególnym uwzględnieniem prasy, seriali i programów telewizyjnych, portali internetowych. Brała udział w badaniach w ramach kilku grantów krajowych ( w tym kierując jednym) i dwóch międzynarodowych. Była autorką ekspertyz dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów. Jest członkiem zarządu Instytutu Spraw Publicznych.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór. Analiza socjologiczna, 2013, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Obyczajowość polska doby transformacji czyli wojna postu z karnawałem, 2005, Warszawa: Trio Świat społeczny dziecka, 1998, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Książki pod redakcją:

Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian, 2013, (red.), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Mozaika obyczajowości codziennej, 2011, Warszawa: ISNS UW, Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, 2011, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, (red.), 2003, Warszawa: ISP Korupcja w życiu społecznym, 2000, współredakcja z J. Kurczewskim, Warszawa: ISP