ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Piotr Laskowski

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

dyżur

Historyk idei i pedagog. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat przygotowywał na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest współtwórcą i pierwszym dyrektorem Wielokulturowego Liceum Humanistycznego w Warszawie, byłym wykładowcą Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, autorem publikacji poświęconych edukacji i pedagogice. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na filozofii społecznej i politycznej XIX i XX wieku. Opublikował „Szkice z dziejów anarchizmu” (2006) oraz „Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej” (2011).