ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr Magdalena Łukasiuk, adiunkt

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

dyżur

mail: mlukasiuk@wp.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Przedmioty ścieżkowe na ścieżce Socjourbanistyka:

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

Uniwersytet Warszawski

Od listopada 2014 – funkcja Pełnomocnika Wydziału do Spraw Obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski, funkcje z wyboru:

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

W ramach działalności w OW PTS organizowanie i współorganizowanie licznych spotkań naukowych oraz dorocznych pikników naukowych dla członków i sympatyków PTS.

Czasopismo naukowe „Societas/Communitas”

Wykonywanie prac administracyjnych związanych z produkcją kolejnych numerów pisma, promocją, dystrybucją, wysyłką i sprzedażą, posiedzeniami Rady Programowej i Redakcji, organizowanie pracy redakcji.

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI