ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

dr hab. Magdalena Łukasiuk, adiunkt

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

Dyżur

mail: mlukasiuk@wp.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

Uniwersytet Warszawski:

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Polska Akademia Nauk

STOPINIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

PUBLIKACJE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH