ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

dyżur

mail: mmelchior@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

problematyka jednostkowej tożsamości społecznej; socjologiczne zagadnienia mniejszości społecznych; historia Zagłady i stosunków polsko-żydowskich; sytuacje graniczne a wybory biograficzne; przeszłość i pamięć o przeszłości w biografiach jednostkowych i w życiu ­społeczeństw

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA

PROJEKTY BADAWCZE

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI