ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr Adriana Mica

Katedra Socjologii i Antropologii Prawa i Obyczajów

dyżur

Zajmuje się zagadnieniami niezamierzonych skutków działania i ich historią w naukach społecznych, badaniami nad skandalami w okresie komunistycznym i post-komunistycznym w Rumunii oraz studiami nad zarządzeniem populacją bezpańskich psów w tym kraju. Ostatnie badania terenowe oraz zainteresowania obejmują również nieformalną dyfuzję praktyk związanych z oszczędnością energii w Rumunii oraz rozpowszechniania się paraformalnych praktyk kredytowych w Polsce. Adriana Mica jest absolwentką studiów z zakresu socjologii na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Kluj-Napoca, z zakresu socjologii i antropologii w Central European University w Budapreszcie oraz studiów doktoranckich z socjologii w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. W latach 2009-2012 pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Adriana Mica jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w którym od 2012 r. piastuje funkcję Przewodniczącej Sekcji Socjologii Prawa.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Scandals and Party Moots. Mass Protests during the Ceauşescu Regime in Romania, 2012, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang

Książki pod redakcją:

Sociologies of Formality and Informality, 2014/2015, wspólredakcja z J. Winczorkiem i R. Wiśniewskim, w przygotowaniu

Sociology and the Unintended. Robert Merton Revisited, 2011, wraz z A. Peisertem i J. Winczorkiem, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang

Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, 2011, wraz z Pawłem Łuczeczko, Pszczółki: Orbis Exterior