ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

dyżur

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Mościskier – rozwija tematykę patologii społecznej oraz socjologii ewolucyjnej. Należy do pionierów interdyscyplinarnego podejścia do uprawiania nauk społecznych z perspektywy darwinowskiej teorii ewolucji. Brał udział udział w międzynarodowych konferencjach i w wymianie naukowej na bazie realizowanych projektów międzynarodowych (Tempus).

Publikacje: Spór o naturę ludzką (1998); Natura ludzka i problem przestępczości (2001); Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie (współautor A. Kwak, 2002); współredaktor: Edukacja do pracy socjalnej (1997); artykuły: Koncepcja natury ludzkiej w odniesieniu do problemu przestępczości, w: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. dr hab. Stanisława Batawii, nr 9 (2000), Biologiczne inhibitory przestępczości, w: Archiwum Kryminologii, t. XXIX-XXX (2007-2008); Małżeństwo i rodzina z perspektywy teorii ewolucji i genetyki, w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (2012)