ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr Iwona A. Oliwińska, Adiunkt

Katedra Metod Badania Kultury

dyżur

mail: i.oliwinska@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH:

LICENCJATÓW - 12;

MAGISTRÓW - 0

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI