ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz.

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

dyżur

mail: w.pawlik@uw.edu.pl

Socjolog, kierownik Katedry Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W obecnej kadencji pełni funkcję Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, w latach 2008-2012 był Dyrektorem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, w latach 2002-2008 – Prodziekanem ds. studenckich.

Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką wartości i religijności społeczeństwa polskiego oraz – od kilku lat – socjologią emocji. Autor wielu badań, publikacji i ekspertyz dotyczących przemian aksjologicznych i obyczajowych we współczesnej kulturze. W latach 90. XX w. zajmował się też badaniem ruchów obywatelskich i tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów powiązanych z jego problematyką badawczo-naukową (Socjologia moralności, Etyczne problemy zawodu socjologa, Religia i moralność w perspektywie życia rodzinnego, Socjologia emocji, Seminarium magisterskie i doktorskie). Jako wykładowca współpracował przez wiele lat z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (1991-2007) oraz Podyplomowym Studium PR w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Podyplomowym Studium Komunikacji Medialnej Wydziału Psychologii UW. Wypromował ponad 100 prac magisterskich i 1 doktora (obecnie pod jego kierunkiem przygotowywanych jest kilka kolejnych rozpraw doktorskich).

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w latach dziewięćdziesiątych członek Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS oraz Zarządu Głównego PTS, wieloletni Redaktor „Informacji Bieżącej” - biuletynu ZG PTS.

Inne: Laureat Nagrody Specjalnej za scenariusz filmu fabularnego „Lamus” w Polskiej Edycji Konkursu Scenariuszowego Hartley-Merrill 2006; Nagroda Główna w Konkursie Scenariuszowym Script Pro 2013 za scenariusz biograficznego filmu fabularnego pt. „Kobro” (współautor: I. Siekierzyńska).

Publikacje