ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr Mariusz Piotrowski, Adiunkt

Zakład Metod Badania Kultury

dyżur

mail: piotrowski.mariusz@gmail.com

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

Publikacje