ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

dyżur

mail: g.romanczuk@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Teoria socjologiczna, metodologie interpretatywne, socjologia zamieszkiwania, socjologia wiedzy, socjologia polityki, antropologia współczesności

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

WYPROMOWANI

NAGRODY

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA

PROJEKTY BADAWCZE