ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Marek Rymsza, Adiunkt

Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych

dyżur

mail: marek.rymsza@uw.edu.pl

Socjolog, specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod wsparcia, oraz w problematyce organizacji pozarządowych, trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. Redaktor naczelny wydawanego przez Fundację Instytut Spraw Publicznych kwartalnika „Trzeci Sektor”, członek redakcji wydawanego w ISNS UW półrocznika „Societas/Communitas”, członek redakcji kwartalnika „Więź” i Laboratorium Więzi oraz redakcji pisma „Empowerment”; uczestnik prac Laboratorium Innowacji Społecznej. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym trzech monografii książkowych oraz redaktor naukowy (lub współredaktor) piętnastu tomów zbiorowych.

Publikacje