ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Ewa Wideł

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

dyżur

Specjalizuje się w problematyce tzw. rodzin ryzyka oraz pracy z rodziną. Brała udział w wymianach naukowych z uniwersytetami w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji. Pracowała jako ekspert w projekcie „Efektywność funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autorka modułów szkoleniowych i wykładowca w projektach realizowanych przez Instytut Rozwoju Służb Socjalnych; członek Rady Ekspertów w programie edukacyjnym „ Listy do Rodziców” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Publikacje: artykuły: Wpływ rozwodu na psychospołeczny rozwój dziecka (1995); Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców (2000); Model praktycznego kształcenia pracowników socjalnych na Uniwersytecie w Cork (1997); Wychowanek rodziny zastępczej jako odbiorca procesu usamodzielniania (2006); Wsparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi (2011; 2012)