ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Aleksandra Winiarska

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych

dyżur

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (specjalność: antropologia społeczna) oraz kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykulturowych.

Mediatorka i trenerka z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów (w tym konfliktów w sytuacji zróżnicowania kulturowego). Wpisana na listę mediatorów sądowych w ramach Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Zajmuje się m.in. tematyką kontaktu społecznego w sytuacji różnorodności oraz integracji w kontekście migracji. Szczególnie interesuje się tematyką międzyetnicznego sąsiedztwa oraz funkcjonowaniem miejskich wspólnot lokalnych. Na co dzień zajmuje się również partycypacją obywatelską i dialogiem publicznym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.

W ostatnich latach brała udział w międzynarodowych projektach realizowanych przez University of Sheffield (Living with Difference in Europe: making communities out of strangers in an era of super mobility and super diversity) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (Cultural Adaptation, Integration and Psychosocial Support for International Students).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu mediacji (w tym mediacji rodzinnych i karnych), rozwiązywania konfliktów oraz podejmowania decyzji. Współpracuje z Wydziałem Psychologii i Wydziałem Prawa UW. W ISNS pełni funkcję koordynatorki programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe.

Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, gdzie m.in. uczestniczy w projekcie: W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku.