ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rada programowa

dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW - Zastępca Dyrektora d/s dydaktycznych
dr hab. Jolanta Arcimowicz
prof. dr hab. Barbara Fatyga
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
dr Ewa Gniazdowska
prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
prof. dr hab. Marcin Król
prof. dr hab. Jacek Kurczewski
prof. dr hab. Anna Kwak
dr hab. Barbara Lewenstein
dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
dr hab. Marek Rymsza