ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Struktura

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka

Katedra Metod Badania Kultury
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Fatyga

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
Kierowniczka: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Kwak

Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej
Kierownik: dr hab. Marek Rymsza

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych
p.o. kierownika: dr Ewa Gniazdowska

Zakład Mikrosocjologii i Ewaluacji
Kierownik: dr hab. Beata Hoffmann