ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych jest strukturą działającą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych od początku jego istnienia. Wieloletnim Kierownikiem Ośrodka był dr Zbigniew Czwartosz, który w latach dziewięćdziesiątych stworzył prekursorski zespół, który do procesu dydaktycznego, a także w szerokiej działalności popularyzacyjno – szkoleniowej wprowadzał problematykę rozwiązywania konfliktów, procedur mediacyjnych i negocjacyjnych. Inicjatywami tego rodzaju było np. powołanie Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów, organizacja Międzyuczelnianych Turniejów Negocjacyjnych oraz współpraca w ramach Kliniki Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Ustanowienie ISNS, a w nim Ośrodka Psychologii Więzi Społecznych, miało miejsce w czasie istotnych transformacji społecznych, w których istotnym wyzwaniem było skuteczne artykułowanie własnych interesów przez jednostki i grupy społeczne, rozwiązywanie dylematów pomiędzy współpracą i rywalizacją i prowadzenie dialogu. Także i teraz, w okresie rosnącego znaczenia demokracji deliberacyjnej, coraz wyraźniej artykułowanych potrzeb szerszego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji zarówno o charakterze publicznym, jak i większego wpływu na własne życie w różnych jego aspektach, wiedza i umiejętności, które kształci Ośrodek pozostają wciąż aktualne i ważne - zarówno w działalności profesjonalnej, jak i poszukiwaniu większej satysfakcji w relacjach międzyludzkich na płaszczyźnie osobistej. Zespół Ośrodka, składający się z socjologów i psychologów, łączy teoretyczne zainteresowania zagadnieniami z zakresu psychologii, psychologii społecznej, socjologii grup, teorii konfliktu, komunikacji interpersonalnej czy interwencji kryzysowych, z praktyczną działalnością terapeutyczną, mediacyjną, szkoleniową i ekspercką (np. w zakresie partycypacji społecznej).

Aktualny skład zespołu Ośrodka:

Byli pracownicy Ośrodka:

Dydaktyka realizowana przez pracowników Ośrodka

 1. Przedmioty w programie studiów ISNS

  a. Psychologia (studia I stopnia)

  b. Psychologia społeczna (studia I stopnia)

 2. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

  a. Podstawy psychologii procesu

 3. Przedmioty w ramach ścieżek specjalizacyjnych

  a. Ścieżka „Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych” (studia I stopnia)

  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Komunikacja interpersonalna
  • Praca z grupą
  • Prowadzenie szkoleń
  • Podejmowanie decyzji
  • Facylitacja
  • Rozwiązywanie problemów w sytuacjach istotnych różnic interesów
  • Interwencje w sytuacjach kryzysowych
  • Samoświadomość w pracy facylitatora

  b. Ścieżka „Negocjacje i mediacje” (studia II stopnia)

  • Psychologia konfliktu
  • Wprowadzenie do mediacji
  • Negocjacje
  • Mediacje w konfliktach społecznych
  • Mediacje rodzinne