ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Ośrodek Socjologii Zamieszkiwania

Kadra

Honorowo i gościnnie: prof. dr hab. Grażyna Woroniecka

Kierownik Ośrodka: dr hab. Magdalena Łukasiuk

Idea

Po kilkunastoletniej przerwie zamieszkiwanie ponownie stało się jednym z tych tematów socjologicznych, które budzą duże emocje. Światowa socjologia stara się obecnie nadążyć za tym, co w zamieszkiwaniu ważne i nowe.

Ośrodek założyłyśmy w przekonaniu, że na naszych oczach zachodzą głębokie przeformułowania praktyk zamieszkiwania i przekonań na jego temat. Innymi słowy, pojawiają się dookoła nas frapujące poznawczo zjawiska, które zmieniają to, jak, z kim, w jakich konfiguracjach mieszkamy i co myślimy na ten temat. Bardzo wzrosła też społeczna refleksyjność związana z zamieszkiwaniem, które jest coraz mniej przedrefleksyjne i nawykowe. Te procesy staramy się w naszych pracach uchwycić, zrozumieć i opisać, i bardzo się cieszymy, kiedy udaje się nam podzielić ze Studentami tą naszą pasją.

Zainteresowania

Prace Ośrodka skupiają się wokół interpretatywnych badań współczesnych form zamieszkiwania. Problemy i zagadnienia, które są dla nas obecnie najciekawsze, to:

Wybór publikacji założycielek Ośrodka:

KSIĄŻKI:

ARTYKUŁY:

Baza publikacji o zamieszkiwaniu

Zaproponowałyśmy zainteresowanym badaczom i sympatykom wspólne tworzenie bazy bibliograficznej, w której powinny się znaleźć wszystkie ciekawe publikacje o zamieszkiwaniu. Zapraszamy do uzupełniania, a potem korzystania.

W pracach badawczych Ośrodka uczestniczą studenci: zaliczenie przedmiotu „Socjologia zamieszkiwania” wymaga przygotowania studium wybranego aspektu współczesnego zamieszkiwania. W semestrze letnim 2017/2018 Magdalena Łukasiuk organizowała praktyki badawcze dla studentów ścieżki poświęcone zagadnieniu udostępniania domu.

W semestrze letnim 2019/2020 Magdalena Łukasiuk przeprowadziła ze studentami Socjologii Zamieszkiwania projekt fotograficzny Przeszłość w moim domu dostępny pod linkiem:

http://socjourbanistyka.isns.uw.edu.pl/przedmioty/przeszlosc-w-moim-domu.html

Generalnie zależy nam na tym, byśmy wspólnie zgłębiali to interesujące badawczo zagadnienie, inspirowali i motywowali się wzajemnie.