ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+

Działalność pracowni wychodzi naprzeciw potrzebie systematycznych i pogłębionych studiów nad społecznymi formami życia osób nieheteronormatywnych, tak w zakresie indywidualnych tożsamości – ich tworzenia, przekształcania, negocjowania – jak i w wymiarze wspólnotowym. Celem podejmowanych przez pracownię badań jest przyjrzenie się zróżnicowaniu jednostkowych wyborów tożsamościowych, więziom tworzonym wewnątrz społeczności LGBT+, a także relacjom tej społeczności ze społeczeństwem większościowym. Interesuje nas przeszłość tej grupy społecznej: pamięć (sposób opowiadania przeszłości) i historia zapisana w dokumentach. Prowadzone w Pracowni badania odwołują się do rozwijanej od lat w ISNS UW metody biograficznej. Jednym z naszych celów jest wywołanie i archiwizacja relacji autobiograficznych, zarówno pisanych, jak mówionych. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych i wszystkie zainteresowane!

Zespół pracowni: Julia Bednarek, dr Anna Dżabagina, dr hab. Piotr Laskowski (kierownik), dr Łukasz Mikołajewski, Sebastian Matuszewski, Michał Narożniak, Natalia Pierzchawka, Michał Sobczak
Kontakt: pracownia.LGBT@uw.edu.pl

english version

Konkurs - Pamiętniki Osób LGBT+


Szczegółowe informacje o Konkursie znajdziesz w plikach poniżej:

Konkurs - Pamiętniki Osób LGBT+