ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

ARCHIPELAG POKOLEŃ

Archipelag Pokoleń to innowacyjna platforma edukacyjna stworzona i realizowana od 2012 roku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w partnerstwie z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. (Warto przy okazji wspomnieć, że założycielkami Towarzystwa są Absolwentki ISNS UW). Ze strony Instytutu w projekt zaangażowani są m. in.: dr hab., prof. UW Wojciech Pawlik, dr hab. Mariola Bieńko, dr hab. Paweł Możdżyński, dr Magdalena Łukasiuk, dr Tomasz Sobierajski oraz dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (koordynator merytoryczny). Celem projektu jest pobudzenie społecznej i twórczej aktywności Warszawiaków powyżej 50 roku życia. Uczestnicy Archipelagu Pokoleń biorą udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych: konwersatoriach, warsztatach twórczych, wizytach w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych. Zajęcia te mają umożliwić im nie tylko dalszy rozwój oraz zachęcić do aktywności społecznej, ale także pomóc w skutecznym budowaniu dialogu międzypokoleniowego. W obecnej, III edycji kursu (trwającego od 1 października do 19 grudnia 2014 roku) chcielibyśmy zwiększyć zaangażowanie Studentów ISNS, których serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w wykładach, warsztatach, wizytach w NGO's i instytucjach kultury oraz dyskusjach międzypokoleniowych. Więcej informacji o projekcie i jego ewentualnych następnych edycjach na stronie: archipelagpokolen.pl