ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Etyka badań jakościowych w społecznościach zmarginalizowanych

Dr Adrianna Surmiak prowadzi badania pt. „Etyka badań jakościowych w społecznościach zmarginalizowanych. Analiza doświadczeń badaczy” finansowane przez NCN. Celem projektu jest analiza doświadczeń i poglądów etycznych badaczy prowadzących badania jakościowe w społecznościach zmarginalizowanych. Przeprowadzone zostaną badania z udziałem socjologów i antropologów społeczno-kulturowych, którzy za pomocą takich metod jak wywiad czy obserwacja badają społeczności nieuczestniczące, z różnych względów nieuczestniczące w ważnych aspektach życia społecznego (np. z powodu długotrwałego bezrobocia, biedy czy bezdomności). Równocześnie przedmiotem badania jest etyka, czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu, właściwe i niewłaściwe postępowanie badaczy. Chociaż istnieje spora literatura na temat etyki badań, a także kodeksy etyki zawodowej, to niewiele wiemy na temat tego, co sami badacze sądzą na ten temat i jakimi zasadami i wartościami kierują się w swoich badaniach.