ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURY-SIEĆ BADAWCZA

OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURY-SIEĆ BADAWCZA (2009 - ) działa jako fundacja. Jest zarazem: interdyscyplinarną SIECIĄ BADAWCZĄ i - funkcjonującym w wolnym dostępie – PORTALEM WIEDZY O KULTURZE. Dzięki pozyskanym z MKiDN grantom prowadzimy (we współpracy z COME UW, Moją Polis, Politechniką Warszawską i wieloma innymi partnerami): ogólnopolskie i lokalne badania, stały monitoring stanu polskiej kultury na poziomie gmin, powiatów i województw oraz szkolenia; wspomagamy tworzenie strategii rozwojowych, ofert działań kulturalnych w społecznościach lokalnych i inne działania. OŻK-SB w obecnej formie zostało stworzone przez Pracowników i Doktorantów Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW (dr hab., prof. UW Barbarę Fatygę, dr hab. Magdalenę Dudkiewicz, dr Mariusza Piotrowskiego, mgr Elizę Gryszko, mgr Bognę Kietlińską, mgr Piotra Michalskiego, mgr Martę Sęk) oraz Studentki ISNS (Kaję Rożdżyńską-Stańczak, Aleksandrę Orkan-Łęcką, Aleksandrę Zalewską). Spoza ISNS: mgr Ludwikę Malarską (tworzenie centralnych baz danych, Wrocław).

SIEĆ BADAWCZA to w 2014 r. ok. 60 osób, współpracujących stale lub okresowo; składa się z zespołów:

PORTAL WIEDZY zawiera m.in.: repozytoria danych społeczno-kulturowych (bazy danych - udostępniamy m.in. arkusze excel do samodzielnej pracy z danymi); autorski Wieloźródłowy Słownik Kultury; Biblioteki: cyfrową i katalog papierowy; wojewódzkie Listy Polecanych Ekspertów; diagnozy, ekspertyzy i opracowania wskaźników, teksty teoretyczne i – przede wszystkim - metodologiczne, wraz ze szczegółowymi instrukcjami jak co zrobić.

UWAGA: nieustannie ponawiamy zaproszenie do współpracy, w szczególności dla PT Doktorantów i Studentów ISNS UW. Zespół Węzła Centralnego spotyka się w ISNS UW, pokój nr 14, co drugi wtorek, w godzinach 9.30- 11.30. Sieć spotyka się raz w miesiącu. Więcej o całym projekcie oraz aktualnie prowadzonych badaniach i działaniach na stronie: www.ozkultura.pl