ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURY-SIEĆ BADAWCZA

FUNDACJĘ OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURY-SIEĆ BADAWCZA utworzyli w 2013 r. pracownicy naukowi, doktoranci i studenci ISNS UW. Obecnie jest ona zarazem: interdyscyplinarną ogólnopolską SIECIĄ BADAWCZĄ i PORTALEM WIEDZY O KULTURZE (www.ozkultura.pl) funkcjonującym w wolnym dostępie. Dzięki pozyskiwanym grantom i pracy wolontaryjnej: rozwijamy teorię żywej kultury autorstwa Barbary Fatygi oraz tworzoną zespołowo oryginalną metodologię badania praktyk, tekstów i obrazów; prowadzimy ogólnopolskie i lokalne badania (diagnostyczne i ewaluacyjne, również w formule konsorcjów lub na zlecenia), a także stały monitoring stanu polskiej kultury na poziomie gmin, powiatów i województw oraz szkolenia; wspomagamy tworzenie: strategii rozwojowych, ofert działań kulturalnych w społecznościach lokalnych i inne niebanalne projekty.
PORTAL WIEDZY zawiera m.in. stale aktualizowane: repozytoria danych społeczno-kulturowych (bazy danych - udostępniamy m.in. dane geolokalizacyjne dotyczące dostępności infrastruktury żywej kultury); Wieloźródłowy Słownik Kultury, w tym autorski Słownik Żywej Kultury (ten także po angielsku http://ozkultura.pl/node/10606); Biblioteki: cyfrową i katalog papierowy oraz Bibliotekę Prac na Stopień; wojewódzkie Listy Polecanych Ekspertów; raporty z badań, diagnozy, ekspertyzy i opracowania wskaźników, teksty teoretyczne i – przede wszystkim - metodologiczne, wraz ze szczegółowymi instrukcjami jak co zrobić.

UWAGA: nieustannie ponawiamy zaproszenie do współpracy, w szczególności dla PT Doktorantów i Studentów UW. Doktorantom oferujemy staże i praktyki. Zespół Węzła Centralnego Sieci OŻK spotyka się w roku akademickim w ISNS UW, pokój nr 14, co drugi wtorek, w godzinach 9.30 - 11.30.