ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKA XXI WIEKU

Obyczajowość polska XXI wieku. Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania. - grant badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. realizowany w latach 2011-2014, kierownik dr hab. prof. UW Beata Łaciak.

Grant dotyczył badania obyczajowości polskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Najważniejszym celem tych badań było syntetyczne ujęcie obrazu polskich obyczajów w XXI wieku. Chcielibyśmy w niej uwzględnić trzy kategorie problemów wzajemnie ze sobą powiązanych: nowe dynamicznie zmieniające się trendy obyczajowe w różnych dziedzinach życia społecznego, środowiskowe zróżnicowanie obyczajowości, oraz medialny obraz nowych obyczajów.

W ramach grantu prowadzono obserwacje, dokumentacje fotograficzne, analizę forów i stron internetowych, przekazów medialnych (prasowych i telewizyjnych) oraz wywiady indywidualne z z respondentami dobranymi celowościowo i losowo. Wywiady ustrukturyzowane, na próbach losowych przeprowadzono z mieszkańcami czterech środowisk (po 100 wywiadów w dużym, średnim i małym mieście oraz w gminie wiejskiej obejmującej kilka wsi) z różnych regionów Polski. Trzy z tych badań p5rowadzone były w ramach wakacyjnych obozów badawczych.

Poniżej- pierwsza publikacja z grantu, (od tygodnia na rynku, dostępna w sprzedaży detalicznej i internetowej) praca nad drugą trwa.