ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Równouprawnienie

"Równouprawnienie" - wydanie krytyczne "Al-Musawat" (Equality) Majj (Marie) Zijade

(07.11.2017-06.11.2019)

"Al-Musawat" to publikacja filozoficzno-socjologiczna autorstwa arabskiej (pochodzenia palestyńskiego) dziennikarki, pisarki i poetki Majj Zijade, która w swojej twórczości podejmowała tematykę społeczną i jako jedna z pierwszych kobiet na Bliskim Wschodzie walczyła o równouprawnienie kobiet arabskich. Jej romantyczno-orientalna poezja i eseje były pionierskie. W swoich publikacjach, choć sama silnie uzależniona od integracji, zalecała godzenie sprzecznych poglądów przez całe swoje życie.

Pierwsze krytyczne opracowanie tej pozycji Majj Zijade w języku polskim wzbogaci przede wszystkim dziedzinę socjologii, jako, że Autorka podejmowała tematykę społeczną i była pionierem walki o równouprawnienie kobiet arabskich na wzór europejski. Tłumaczenie jej opracowania (bardzo cenionego na zachodzie) umożliwi polskim naukowcom zapoznanie się z socjologią wschodnią - punktem widzenia arabskiej intelektualistki z początku XX wieku. Autorka zaprezentowała w niej zagadnienia związane z równouprawnieniem w aspekcie m.in.: arystokracji, stratyfikacji społecznej, niewolnictwa, socjalizmu (pokojowego i rewolucyjnego), anarchizmu oraz nihilizmu. Twórczość jej została określona jako wyprzedzająca swoje czasy, czego dowodem jest właśnie ww. publikacja, która choć pochodząca z początków XX wieku, nadal zostaje aktualna.

Kierownik projektu – dr Mustafa Switat

Uczestnicy projektu – prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, dr doc. Mykhaylo Mykhaylovych Yakubovych oraz dr Krzysztof Gajewski