ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Praca i Płaca. Państwo i rynek.

Debata: Praca i płaca - państwo i rynek podejmuje najwazniejsze problemy współczesności. Od ich rozwiązania zależy utrzymanie ladu społecznego i ekonomicznego, harmonijny rozwój ludności, rodziny i państwa. Książka jest głosem w dyskusji o najważniejzych społecznych i ekonomicznych problemach współczesności. Nie aspirujemy do rozwiązania i poruszania wszelkich problemów. Oczekujemy, ze książka stanie się jednym z wielu głosów w bardzo potrzebnej publicznej debacie o pracy, wynagrodzeniu za pracę, o roli państwa i rynku w kształtowaniu warunków i stosunków pracy.
z wstępu do książki

Wydawca:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

ISBN: 978-83-61493-60-0

oprawa: miękka

liczba stron: 224

cena: 25,00

Koszt wysyłki
- 8 zł przedpłata na konto
wraz zamówieniem proszę przesłać potwierdzenie przelewu

W zamówieniu proszę podać: ilość egzemplarzy

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499

w tytule proszę podać tytuł zamawianej publikacjiego.

Zamówienia proszę przesyłać na adres: societas@isns.uw.edu.pl