ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Societas/Comunitas

Societas Communitas to nowe pismo ISNS. Wielokulturowość myślenia i działania skupiona w ramach jednego instytutu jest wartością, gdyż stwarza realną możliwość, wręcz zmusza do stałej konfrontacji różnych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji świata społecznego oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym świecie.

Półrocznik
Wydawca:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

Adres redakcji:
ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel./fax 022 827 26 99
e-mail: societas@isns.uw.edu.pl

www.societas-communitas.isns.uw.edu.pl

Półrocznik dostępny jest także w Central and Eastern European Online Library