ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych.

red. Jolanta Arcimowicz, Jacek Kurczewski

Problematyka podjętych przez autorów badań ma zasadnicze znaczenie dla analizy zmian, jakie dokonały się w Polsce na poziomie władz samorządowych po 1989 roku, zwłaszcza po włączeniu Polski w struktury UE. Unijna akcesja rozszerzyła zakres działań samorządów, zwiększyła ich możliwości inwestycyjne, wzmocniła potrzebę artykulacji i reprezentacji lokalnych interesów na szczeblu europejskim.

Wymusiła jednocześnie na władzach samorządowych i podległych im urzędnikach zmiany w dotychczasowych strategiach działania, wyznaczyła nowe wzory działań politycznych środowisk lokalnych wychodzących zdecydowanie poza dotychczasowe kręgi wyższych władz państwowych na szczebel ponadnarodowy. Rozpoznanie tych zjawisk i tendencji strukturalnych, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w UE, jest niezbędne dla diagnozy oraz prognoz dotyczących funkcjonowania polskiej demokracji.

Książkę w cenie 45,00 zł można nabyć w Bibliotece Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69
Zamówienia można przesyłać mailem:
societas@isns.uw.edu.pl

oprawa: miękka

liczba stron:

Wydawca: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

ISBN:

cena: 45,00