ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualności19 i 20 marca sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 19.03.2018

 


 

W dniach 27.12. 2017 - 02.01.2018 sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 19.12.2017

 


 

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą jest dostępna informacja o kwalifikacji na krótkoterminowe studia w ramach umów bilateralnych na niżej wymienione uczelnie:
KANADA

Szczegółowe informacje o kryteriach oceny wniosków, wymaganych dokumentach i terminach znajdują się na stronie BWZ http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow (dla doktorantów).

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds mobilności (Program Erasmus+), 4.12.2017

 


 

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Szczegółowe zasady oceny wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego

Szczegółowe zasady oceny wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza dnia 31 października od godz. 13.00 oraz 2 listopada do godz. 13.00 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

prof. Wojciech Pawlik, 11.10.2017

 


 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych na Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych na Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny od 29 sierpnia do 12 września.

mgr Agnieszka Hojda, 24.08.2017

 


 

Sekretariat studiów studenckich i doktoranckich będzie nieczynny w dniach 16,17 i 18 lipca.

mgr Agnieszka Hojda, 11.08.2017

 


 

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Doktoranci na pierwszym i na ostatnim roku studiów oraz przedłużający studia doktoranckie, nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra.
Termin składania wniosków upływa z dniem 27 września.
Wnioski będą opiniowane przez Radę Wydziału w dniu 4 października.

mgr Agnieszka Hojda, 8.08.2017