ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Gender Studies

Gender Studies – studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci: opisują, analizują, dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości. Tematyka ta dotyczy wszystkich dziedzin życia i nauki, uzupełnia akademicką wiedzę, „odczarowuje” mity, rozszerza perspektywę o spojrzenie na dokonania całej ludzkości, a nie tylko męskiej połowy. Gender Studies stanowi krytykę kultury i niesie propozycje jej zmiany.

Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies” ISNS UW oferują, co semestr nową ofertę cyklów zajęć z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, teorii literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych. Łączy je wspólna perspektywa: wykładający prowadzą badania i analizują dokonania swojej dziedziny naukowej z perspektywy tożsamości płci. Studia stanowią nie tylko „uzupełnienie” dotychczasowej wiedzy o to, co było w niej pomijane z powodu wcześniejszego braku zainteresowania i braku badań nad sytuacją kobiet, opisują oraz analizują panujące stereotypy związane z kobiecością i męskością, ale niosą też propozycje nowego spojrzenia na dotychczasową naukę i kulturę, które uwzględnia perspektywę obu płci. Oferta przedmiotów do wyboru zmienia się co semestr - wybór przedmiotów, długość, tryb studiów zależy od Ciebie! (Aby studia skończyć trzeba zebrać wpisy z 12 przedmiotów oraz napisać pracę końcową.)

Nowe słuchaczki prosimy o rejestrację w systemie irk (link poniżej) - wszystkie zainteresowane kontynuowaniem studiów prosimy kontakt mailowy gender@isns.uw.edu.pl


Rekrutacja


W roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym zapraszamy na zajęcia:

Program zajęć semestr zimowy 2019/2020


Lokalizacja zajęć: budynek Uniwersytetu Warszawskiego, Żurawia 4, sala zajęciowa 312


Informacja dla osób chcących kontynuować studia:


Opłaty:


Konto Genderowe

Uniwersytet Warszawski WSNSiR – ISNS (Gender)

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

37 1160 2202 0000 0000 6084 9499


Sekretariat Studiów
ul. Nowy Świat 69 pok. 2
tel. 22 55 20 134